UserRJAN
Results84
Vieša
Pranešti

Gabių mokinių ugdymas mokyklose. Anketa mokytojams

 

Maloniai kviečiame dalyvauti tyrime, kurio tikslas – išnagrinėti gabių mokinių ugdymo mokyklose esamą situaciją.

Apklausa anoniminė, nereikia pateikti asmeninių duomenų ar mokyklos pavadinimo.  Apibendrinti atsakymai į klausimus bus naudojami bakalauro darbe, neatskleidžiant asmens ar mokyklos duomenų..

Prašome pažymėti geriausiai Jūsų nuomonę ar patirtį atinkančius atsakymų variantus.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
MiestasPrivalomas
Jūsų išsilavinimas, įgyta specialybėPrivalomas
Dėstomas dalykas, dalykaiPrivalomas
Pedagoginio darbo stažas mokyklojePrivalomas
Kvalifikacinė kategorijaPrivalomas
1. Kaip apibūdintumėte gabius mokinius?Privalomas
visiškai sutinkusutinkuneturiu nuomonėsnesutinkuvisiškai nesutinku
pasižymi aukštais intelektiniais gebėjimais
supranta priežasties – pasekmės ryšį
yra smalsūs, imlūs, greičiau už kitus supranta mokomąją medžiagą
atkakliai, sistemingai, intensyviai mokosi
turi įvairių savęs realizavimo poreikių
pasižymi kūrybiškumu, originaliais sprendimais, idėjomis
pasižymi išskirtiniais gebėjimais vienoje ar keliose srityse
pasižymi stipria vidine mokymosi motyvacija
įžvalgūs, geba atskirti svarbią informaciją nuo nesvarbios
sutaria su mokytojais
pasižymi pastabumu, greitai pastebi ir supranta ryšius
domisi visais mokomaisiais dalykais
atlieka tai, kas užduota
yra dėmesingi aplinkai, žmonėms
turi aukštą mokymosi motyvaciją ir potencialą, tačiau kai kurie nerealizuoja visų savo galimybių
pasižymi ir gabumais, ir vienu ar kitu sutrikimu, pvz., turi sensorikos sutrikimų, o turimas sutrikimas maskuoja gabumus
noriai lanko mokyklą, nes turi daug draugų
sėkmingai mokosi
pasižymi gera atmintimi, plačiomis žiniomis, turtingu žodynu
turi gerus bendravimo įgūdžius
yra veiklūs, aktyvūs, turi įvairių interesų
greitai suvokia abstrakčias sąvokas, simbolius, idėjas
lengvai ir greitai sprendžia sudėtingas problemas
abejoja autoritetais, neretai prieštarauja mokytojui, būna netaktiški, sarkastiški, užsispyrę, linkę konfliktuoti
2. Kaip Jūsų mokykloje atpažįstami gabūs mokinai ?Privalomas
visiškai sutinkusutinkuneturiu nuomonėsnesutinkuvisiškai nesutinku
remiamasi mokytojų nuomone ir vertinimais
remiamasi tėvų (globėjų) nuomone
atsižvelgiama į bendraamžių nuomonę
atsižvelgiama į paties mokinio nuomonę
remiamasi kitų asmenų, organizacijų nuomone
remiamasi pasiekimų vertinimo rezultatais
remiamasi oficialiais standartizuotų intelekto testų rezultatais
remiamasi gabių vaikų savybių aprašais, aptinkamais mokslinėje literatūroje
remiamasi jų elgsenos stebėjimais ugdymo procese, pvz., pastebima, kad jie naudojasi įvairiomis problemų sprendimo strategijomis; jų idėjos ir sprendimai neįprasti, unikalūs, originalūs; pasižymi lakia vaizduote, daug fantazuoja; yra emociškai jautrūs, intuityvūs, empatiški
3. Kaip ugdote gabius mokinius savo mokykloje?Privalomas
visiškai sutinkusutinkuneturiu nuomonėsnesutinkuvisiškai nesutinku
sudaromos individualios programos
sudaroma galimybė mokytis aukštesniu lygiu
gali „peršokti” klases
turi lankstų pamokų tvarkaraštį, kad galėtų plėtoti savo gabumus už mokyklos ribų
per pamokas pateikiamos papildomos užduotys
suteikiama galimybė eksperimentuoti
sudaromos galimybės bendradarbiauti su mokytoju vedant pamokas ar padėti silpniau besimokantiems
pasiūlomos individualios namų darbų užduotys
rengiami olimpiadoms, konkursams
mokomi papildomai po pamokų
sudaroma galimybė bendrauti ir mokytis su tokiais pat gabiais mokiniais
sudaroma galimybė mokytis įvairiai: išbandyti įvairias mokymosi veiklas, mokytis savarankiškai, individualiai
suteikiamos pagilinto mokymosi galimybės
daug dėmesio skiriama jų pažintiniams ir socialiniams įgūdžiams ugdyti/s, teikiama psichologo konsultacija
gabūs mokiniai nėra išskiriami, mokosi kaip visi
mokykloje nėra gabių mokinių
4. Kaip įvertintumėte gabių mokinių ugdymo/si situaciją Jūsų mokykloje ?Privalomas
visiškai sutinkusutinkuneturiu nuomonėsnesutinkuvisiškai nesutinku
mokytojai skatinami individualizuotai ugdyti gabius mokinius
mokytojai yra pasirengę ugdyti gabius mokinius
mokykloje yra mokytojas, kuruojantis gabių mokinių ugdymą/si
yra žmogiškųjų ir materialiųjų resursų, reikalingų gabiems mokiniams ugdyti/s
sudarytos visos sąlygos gabiems mokiniams ugdytis ir spręsti jiems kylančias problemas
planuodami individualų ugdymo turinį, mokytojai bendradarbiauja su gabių mokinių tėvais
gabių mokinių ugdymusi turi pasirūpinti jų tėvai
laikomasi nuomonės, kad nereikia jokių specialių ugdymosi sąlygų gabiems mokiniams – visiems jos turi būti vienodos
mokytojai daug diskutuoja gabių vaikų atpažinimo ir ugdymo klausimais
gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas kelia daug nesutarimų su mokinių tėvais
gabių vaikų ugdymas kelia daug problemų klasėje
gabūs mokiniai nesulaukia tinkamo ugdymo ir paramos
gabūs mokiniai patys stengiasi susikurti savo mokymosi galimybes, patys ,,pasiimti“ tai, ko jiems negali duoti mokytojai
gabiems mokiniams sudaroma galimybė spartinti mokymą/si, neribojamas mokymuisi skirtas laikas ir vieta, gilinti savo gabumus
5. Ko trūksta mokykloms ir mokytojams, ugdant gabius mokinius?Privalomas
visiškai sutinkusutinkuneturiu nuomonėsnesutinkuvisiškai nesutinku
mokyklos administracijos paskatinimo ir pritarimo
bendros gabių mokinių ugdymo politikos
pedagoginių kompetencijų atpažinti ir ugdyti gabius mokinius
gabių mokinių specialiųjų ugdymo metodikų
pedagoginės, metodinės literatūros apie gabių mokinių atpažinimą
bendradarbiavimo su švietimo pagalbos specialistais
bendradarbiavimo su pačiu mokiniu
bendradarbiavimo su mokinių tėvais
bendradarbiavimo su aukštųjų mokyklų dėstytojais, mokslininkais
bendradarbiavimo su patyrusiais šioje srityje kolegomis
nieko netrūksta
6. Parašykite, kokiuose renginiuose gabaus vaiko atpažinimo ir ugdymo temomis dalyvavote?