Fotografijos paslaugos

Tikslas išsiaiškinti potencialių klientų nuomonę apie esamą pasirinkimą fotografijos paslaugų tiekėjo.
Kaip dažnai naudojatės fotografo paslaugomis?
Kartą į metus
2 kart i menesi
niekad
0
karta i pusmeti
0
retai
retai