Userrmokis
Vieša
Pranešti

Fizinio ugdymo pamokos aplinka

Gerbiamas moksleivi,

esu Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo akademijos absolventas. Rengiu bakalauro darbą, kuriame jūsų nuomonė yra labai svarbi siekiant išsiaiškinti mokytojo kuriamą fizinio ugdymo pamokos aplinką. Apklausa yra anoniminė, o šio tyrimo rezultatai bus naudojami tik apibendrinti ir tik moksliniams tikslams rengiant bakalauro darbą. Prie kiekvieno klausimo pažymėkite Jums tinkantį atsakymą. Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus.

 

 

1. Man fizinio ugdymo pamokos :
2. Jūsų lytis ?
3. Klasė
4. Įdėmiai perskaitykite žemiau lentelėje pateiktus teiginius ir pasirinkite kiekvienam teiginiui atsakymą, kuris labiausiai atspindi jūsų nuomonę apie fizinio ugdymo pamoką.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinauSutinkuVisiškai sutinku
1. Mano fizinio ugdymo pamokoje fizinio ugdymo mokytojas džiaugiasi, kai kiekvienas mokinys išmoksta ką nors naujo.
2. Mano fizinio ugdymo pamokoje fizinio ugdymo mokytojas tvirtina, kad mūsų klaidos yra mokymosi dalis.
3. Mano fizinio ugdymo pamokoje mokytojas rūpinasi daugeliu mokinių.
4. Mano fizinio ugdymo pamokoje fizinio ugdymo mokytojas yra patenkintas mokinių pastangomis ir tobulėjimu.
5. Mano fizinio ugdymo pamokoje mokytojas asmeniškai domisi mokiniais.
6. Mano fizinio ugdymo pamokoje mokiniui labai svarbu yra parodyti, kad jis/ji yra gabesnis sportui už kitus.
7. Mano fizinio ugdymo pamokoje mokiniams dažnai yra suteikiama galimybė planuoti jų veiksmus.
8. Mano fizinio ugdymo pamokoje mokiniai gali pasirinkti, kuriuos veiksmus jiems atlikti.
9. Mano fizinio ugdymo pamokoje stengiamės pasirodyti geriau už kitus.
10. Mano fizinio ugdymo pamokoje mokiniams dažnai yra suteikiama galimybė pasakyti, ką jie galvoja apie tam tikrą veiksmą.
11. Mano fizinio ugdymo pamokoje pasirodydami geriau už kitus, stengiamės gauti apdovanojimą.
12. Mano fizinio ugdymo pamokoje mokytojas daugiau yra draugas nei vadovaujantis asmuo.
13. Mano fizinio ugdymo pamokoje mokiniai nerimauja dėl galimų klaidų, nes į juos gali nepalankiai žiūrėti kūno kultūros mokytojas.
14. Mano fizinio ugdymo pamokoje mokiniai dažnai bijo atlikti naujus veiksmus.
15. Mano fizinio ugdymo pamokoje mokiniai yra patenkinti, kai jie sugeba atlikti veiksmus geriau už kitus.
16. Mano fizinio ugdymo pamokoje fizinio ugdymo mokytojas kreipia dėmesį į mano tobulėjimą.
17. Mano fizinio ugdymo pamokoje mokiniai nerimauja dėl galimų klaidų todėl, kad į juos galėtų nepalankiai žiūrėti kiti mokiniai.
5. Įdėmiai perskaitykite žemiau lentelėje pateiktus teiginius ir pasirinkite kiekvienam teiginiui atsakymą, kuris labiausiai atspindi, kaip jūs jaučiatės fizinio ugdymo pamokoje.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinauSutinkuVisiškai sutinku
1. Stengiuosi gerai mokytis mokykloje.
2. Fizinio ugdymo pamokoje dirbu tiek, kiek daugiausia pajėgiu.
3. Kai esu fizinio ugdymo pamokoje, dalyvauju klasės diskusijose.
4. Fizinio ugdymo pamokoje aš esu susikaupęs / dėmesingas.
5. Kai esu fizinio ugdymo pamokoje, labai atidžiai klausausi.
6. Būdamas fizinio ugdymo pamokoje jaučiuosi gerai.
7. Kai ką nors dirbame fizinio ugdymo pamokoje, jaučiu susidomėjimą.
8. Fizinio ugdymo pamoka yra smagi.
9. Fizinio ugdymo pamokoje mėgstu mokytis naujų dalykų.
10. Kai ką nors dirbame fizinio ugdymo pamokoje, įsitraukiu į veiklą.