UserJelena28
Vieša
Pranešti

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO GALIMYBĖS 5 METŲ VAIKŲ KASDIENĖJE VEIKLOJE DARŽELYJE - anketa pedagogams

Gerb. Mokytojau,

Klaipėdos universiteto 2 kurso magistrantė atlieka tyrimą ir nori atsakyti į klausimą, kokias fizinio aktyvumo skatinimo galimybes vaikų kasdieninėje veikloje darželyje įžvelgia pedagogai.

Analizuojami bus tik apibendrinti duomenys, todėl tiriamųjų anonimiškumas garantuojamas. Asmeninių duomenų ar darbo įstaigos pavadinimo nurodyti nereikia.

Prašome atsakyti į visus klausimus ir pažymėti S ženklų Jums tinkantį atsakymo variantą.

Tyrimo rezultatai bus panaudoti, rašant magistro darbą šeimos edukologijos ir vaikų teisių apsaugos studijose.

Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus!

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų pedagoginė patirtis (metais):
4. Jūsų pedagoginė kvalifikacija:
5. Kiek žemiau pateiktos apibrėžtys atspindi Jūsų „fizinio aktyvumo“ sampratos supratimą?Privalomas
(pažymėkite kiekvienos srities tinkamą variantą X ženklu arba įrašykite savo variantą):
Visiškai atspindiAtspindi iš daliesNeatspindi
Bet kokie skeleto raumenų sukelti judesiai, kuriuos darant eikvojama energija
Bet kokia fizinės veiklos forma, kuri naudinga sveikatai ir lavina funkcinius gebėjimus be žalos ar pavojaus sveikatai
Įdomus, turiningas kasdienis vaiko gyvenimas grupėje (t.y. fiziniai pratimai, judrieji žaidimai, mankšta, sporto pramogos, vaikų žaidimai kieme, gamtoje ir t.t.)
Bet kokia žmogaus kūno judėjimo išraiška, sukelianti didesnę medžiagų apykaitą, kuriai reikia fizinių pastangų
Vaiko nesąmoninga veikla
Veikla, kurios metu vaikai aktyviai veikia, sportuoja
Judėjimas, veikla, teikianti vaikui malonumą
Paprasčiausias fizinis veiksmas
6. Nurodykite laiko intervalą (X ženklu), kuomet vaikai aktyviai juda kasdieninėje veikloje darželyje:Privalomas
(geriausiai Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymo variantą pažymėkite X):
7. Kaip dažnai savo pedagoginėje praktikoje įgyvendinate žemiau įvardintas kasdieninės fiziškai aktyvios veiklos formas?Privalomas
(geriausiai Jūsų nuomonę atitinkantį kiekvienos srities vertinimą pažymėkite X arba įrašykite savo variantą):
Labai dažnai (2 kartus per savaitę)Dažnai (1 kartą per savaitę)Retai (1 kartą per mėnesį)Labai retai (1 kartą per pusmetį)Niekada
Skatinate vaikus aktyviai judėti lauko aikštelėje
Žaidžiate judriuosius žaidimus
Sistemingai mokote vaikus kaskart vis sudėtingesnių judesių
Skatinate vaikus spontaniškai inicijuojamai veiklai patalpoje
Fizinius veiksmus atliekate su įvairiomis priemonėmis (inventoriumi)
Kuriate vaikų ugdymosi situacijas, kupinas žaismės, nuotykių, atradimų
Organizuojate šventes, iškylas, ekskursijas, vakarones
8. Kokią įtaką, Jūsų nuomone, fiziškai aktyvi kasdieninė veikla daro vaiko sveikatai?Privalomas
(pažymėkite kiekvienos srities tinkamą variantą X ženklu arba įrašykite savo variantą):
Daro labai didelę įtakąDaro įtakąDaro vidutinę įtakąDaro mažą įtakąVisai nedaro įtakos
Smulkiosios motorikos įgūdžių skatinimas
Stambiosios motorikos įgūdžių tobulinimas
Rankų-akių koordinacijos lavinimas
Raumenų ir kaulų stiprinimas
Sąnarių lankstumo gerinimas
Svorio reguliavimas
Imuniteto stiprinimas
Kūno lankstumo didinimas
Ištvermingumo didinimas
Emocinės savijautos gerinimas
Laikysenos tobulinimas
9. Kaip dažnai Jūsų auklėtiniai veikia žemiau nurodytuose grupės erdvėse?Privalomas
(pažymėkite kiekvienos srities tinkamą variantą X ženklu arba įrašykite savo variantą):
Kartą per dieną2 kartus per dieną ir dažniauKartą per savaitę ir dažniau2-3 kartus per mėnesį2 kartus per pusmetį arba rečiau
Konstravimo (medžio darbams) darbai
Vaidmenų žaidimai
Žaislai ir žaidimai
Menas
Grupės biblioteka
Tyrinėjimai (eksperimentavimai)
Smėlis ir vanduo
Muzika ir judesys
Maisto gaminimas
Kompiuteriai
Stacionarios žaidimų įrangos kampelis (pvz., laipiojimo konstrukcijų, kūbinių namų, batutų)
10. Kokie veiksniai, Jūsų nuomone, daro neigiamą įtaką pedagogams, rengiant vaikų fiziškai aktyvias kasdienines veiklas?Privalomas
(geriausiai Jūsų nuomonę atitinkantį kiekvienos srities vertinimą pažymėkite X arba įrašykite savo variantą):
Daro stiprią neigiamą įtakąDaro neigiamą įtakąNei daro, nei nedaro įtakosNedaro įtakosVisiškai nedaro įtakos
Pedagogų bendradarbiavimo stoka
Metodinės medžiagos pedagogams stygius
Menkas tėvų dalyvavimas ugdymo(si) procese
Pedagoginių kompetencijų vaikų fizinio aktyvumo skatinimo srityje trūkumas
Laiko ugdymo(si) proceso planavimui (konkrečiai grupės veiklai pasiruošimui) stoka
Riboti materialiniai ištekliai
Ribota patalpų inventoriaus įvairovė
Ribota lauko infrastruktūros įvairovė
11. Ar sutinkate, kad žemiau pateiktos pedagoginės priemonės galėtų paskatinti vaikų fizinį aktyvumą kasdieninėje veikloje Jūsų darželyje?Privalomas
(geriausiai Jūsų nuomonę atitinkantį kiekvienos srities vertinimą pažymėkite X arba įrašykite savo variantą)
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Ilgalaikių fizinio aktyvumo skatinimo projektų rengimas ir vykdymas
Pedagogų kvalifikacijos kėlimas
Trumpalaikių renginių organizavimas
Tėvų įtraukimas į ugdymo(si) procesą (šeimos sporto diena ir kt.)
Saugios, estetiškos ir vaikų grupės poreikius atitinkančios ugdymo įstaigos aplinkos kūrimas
Tikslus laiko, skirto vaikų fizinei veiklai, planavimas ir panaudojimas
Pedagoginės kvalifikacijos kėlimas
Ugdymo(si) įstaigos bendruomenės aktyvus dalyvavimas projektinėje veikloje
Inovatyvių ugdymo(si) metodų taikymas vaikų fiziškai aktyvioje veikloje
Galimybė naudotis šiuolaikiniais techniniais žaislais ir technika
Kuo įvairesnės, ypač judrios, veiklos patalpose ir lauke organizavimas
Rengti ir skleisti informaciją apie teigiamą fizinio aktyvumo poveikį vaiko sveikatai
Pedagogų dalyvavimas konferencijose, seminaruose fizinio aktyvumo skatinimo klausimais
Ritmoplastikos užsiėmimų organizavimas su kūno kultūros instruktoriumi
Aerobikos užsiėmimai su „fitball“ kamuoliu
Į meninę veiklą įtraukti kūrybinius darbus sveikatos skatinimo tema
Meistriškumo seminarai vaikams iš įvairių sporto šakų
Įvairių sporto šakų ir olimpiadų organizavimas (lengvoji atletika ir pan.)
Darželio „Palaikymo“ (Cheerleading) komandos kūrimas
Lauko (sporto) žaidimai, viktorinos, pramogos, skatinančios tėvų įsitraukimą į vaikų kasdieninę veiklą darželyje
Netradicinės rytinės mankštos
Turiningas pramoginio laisvalaikio planavimas ir įgyvendinimas (t.y. fiziniai pratimai, estafetės, dainos, eilėraščiai, galvosūkiai, teatro pasirodymai ir t.t.)
Liaudies žaidimų įtraukimas į fizinio lavinimo programą
Šiaurietiškas ėjimas