Fizinio aktyvumo poveikis žmonių gyvenimo kokybei

Gerb, respondente, esu Utenos kolegijos Kineziterapijos studijų III kurso studentė . Šiuo metu rašau bakalauro darbą ir kartu su Utenos savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru norėtume atlikti apklausą apie fizinio aktyvumo poveikį žmonių gyvenimo kokybei. Apklausa bus kartojama po trijų mėnesių. Anketa yra anoniminė. Duomenys bus naudojami mokslo ir švietėjiškais tikslais.

Anketoje pateikti klausimai apie Jūsų sveikatą, kaip Jūs jaučiatės ir kaip Jūs galite atlikti kasdieninę veiklą. Jeigu Jūs nesate įsitikinęs, kaip atsakyti į kokį nors klausimą, prašom parinkite labiausiai tinkantį atsakymą ir jeigu norite, pateikite savo komentarus. Nepraleiskite per daug laiko atsakinėdami, nes greitas atsakymas dažnai ir būna teisingas.

Ačiū, už Jūsų atsakymus.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Apskritai, ar galite sakyti, kad Jūsų sveikata yra:Privalomas
2. Palyginus prieš 1 metus ir dabar, kaip pasikeitė Jūsų sveikata :Privalomas
(Prašau pažymėti vieną atsakymą)
3. Sveikata ir kasdieninė veikla. Šie klausimai yra apie veiklą, kurią Jūs atliekate kasdien. Ar Jūsų sveikata riboja šią veiklą? Jei taip, tai kiek?Privalomas
(Prašau pažymėti vieną langelį kiekvienoje eilutėje)
Taip, labai ribojaTaip, truputį ribojaNe, neriboja visai
a) Energinga veikla, tokia kaip bėgimas, sunkių daiktų kėlimas, dalyvavimas įtemptame sporte
b) Vidutinio sunkumo veikla, tokia kaip stalo perstūmimas, valymas dulkių siurbliu
c) Kėlimas ir nešimas maisto prekių
d) Lipimas keletą aukštų laiptais
e) Lipimas vieną aukštą
f) Pasilenkimas, klūpojimas ar stovėjimas
g) Ėjimas daugiau negu 1,5 kilometro
h) Ėjimas pusę kilometro
i) Ėjimas 100 metrų
j) Prausimasis ir apsirengimas
4.Per pastarąsias 4 savaites, ar Jūs turėjote kokių nors išvardintų problemų, susijusių su darbu ar kita reguliaria kasdienine veikla dėl fizinės sveikatos?Privalomas
(Prašau atsakykite TAIP arba NE į kiekvieną klausimą)
TaipNe
a) mažiau laiko praleidžiate darbe ar kitur
b) atlikote mažiau, negu Jūs norėtumėte
c) apribojote darbo rūšį ar kitą veiklą
d) iškilo sunkumai atliekant darbą ar kitą veiklą (pvz.: reikia žymiai daugiau pastangų)
5.Per pastarąsias 4 savaites, ar Jūs turėjote kokių nors išvardintų problemų, susijusių su darbu ar kita reguliaria kasdienine veikla dėl kokių nors emocinių problemų (tokių kaip depresijos ar nerimo jautimas)?Privalomas
(Prašau atsakykite TAIP arba NE į kiekvieną klausimą)
TaipNe
a) mažiau laiko praleidžiate darbe ar kitur
b) atlikote mažiau, negu Jūs norėtumėte
c) neatlikote darbo ar kitų užduočių taip rūpestingai, kaip paprastai
6. Per pastarąsias 4 savaites, kaip Jūsų fizinė sveikata ar emocinės problemos trukdė Jums bendrauti su šeima, draugais, kaimynais ar grupėmis?Privalomas
(Prašau pažymėti vieną langelį)
7. Kokio intensyvumo būdavo kūno skausmai per pastarąsias 4 savaites?Privalomas
(Prašau pažymėti vieną langelį)
8. Per pastarąsias 4 savaites, kaip skausmas pertraukė Jūsų normalų darbą (įskaitant namų ruošą ir darbą ne namie)?Privalomas
(Prašau pažymėti vieną langelį)
9. Šie klausimai yra apie Jūsų savijautą ir kaip Jūs tai apibūdintumėte per paskutinį mėnesį. (Kiekvienam klausimui parinkite po vieną atsakymą).Privalomas
(Prašau pažymėti vieną langelį kiekvienoje eilutėje)
VisadaDažniausiaiKartaisRetkarčiaisRetaiNiekada
a) Ar Jūs jautėte gyvenimo pilnatvę?
b) Ar Jūs buvote labai nervingas?
c) Ar Jūs jautėtės tokios blogos nuotaikos, kad niekas negalėjo Jūsų pralinksminti?
d) Ar Jūs jautėtės ramus ir taikus?
e) Ar Jūs turėjote daug energijos?
f) Ar Jūs jautėtės nuliūdęs ir niūrus?
g) Ar Jūs jautėtės išsisėmęs?
h) Ar Jūs buvote laimingas žmogus?
i) Ar Jūs jautėtės pavargęs?
j) Ar Jūsų sveikata apribojo Jūsų socialinę veiklą (kaip draugų ar artimų giminių lankymas)?
10. BENDRA SVEIKATA. Prašau parinkti atsakymą, kuris geriausiai išreiškia teisingas ar klaidingas Jums yra kiekvienas iš šių tvirtinimų?Privalomas
(Prašau pažymėti vieną langelį kiekvienoje eilutėje)
Tiksliai teisingasDažniausiai teisingasNesu įsitikinęsDažniausiai klaidingasTiksliai klaidingas
a) Man atrodo, kad aš labiau linkęs sirgti negu kiti žmonės
b) Aš esu toks sveikas kaip ir kiti, ką aš pažįstu
c) Aš manau, kad mano sveikata blogės
d) Mano sveikata puiki
11. Koks Jūsų amžius?Privalomas
Įrašykite metus
12. Lytis:Privalomas
13. Kiek laiko Jūs sportuojate?Privalomas