Usermart.karolina
Results33
Vieša
Pranešti

Finansinio audito kainą lemiančių veiksnių analizė

Sveiki!

Esu Mykolo Romerio universiteto,  ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas nustatyti, kuo remiantis audito įmonės/auditoriai nustato finansinio audito paslaugos  kainas.

 

Apklausa neužims daug Jūsų laiko, o tai labai pagelbės mano magistrinio darbo tikslui pasiekti. Labai Jums ačiū!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūs:Privalomas
2. Jūs dirbate/dirbote:Privalomas
3. Patirtis audito veikloje:Privalomas
4. Kas atsakingas už finansinio audito kainos nustatymą Jūsų įmonėje?Privalomas
5. Pažymėkite kaip finansinio audito kainos nustatymą Jūsų įmonėje nulemia šie audituojamos įmonės veiksniai:Privalomas
(Kiekvieną įvertinkite 5 balų skalėje, nuo 1- neveikia, iki 5 – labai veikia)
12345
Audituojamos įmonės dydis (matuojamas metų pabaigoje esančio turto suma)
Audituojamos įmonės sudėtingumas (decentralizuotas valdymas)
Audituojamos įmonės turto dydis užsienyje
Debitorių sąskaitų skaičius
Audituojamos įmonės pelningumas
Audituojamos įmonės dukterinių įmonių skaičius
Audituojamos įmonės verslo rizika (matuojama įsipareigojimų dydžiu)
Audituojamos įmonės vykdomų operacijų kiekis per ataskaitinius metus
Audituojamos įmonės pramonės sektorius
Audituojamos įmonės lojalumas Jūsų audito įmonei (t.y. jei auditas atliekas Jūsų įmonės ne pirmus metus iš eilės)
Audituojamos įmonės akcijų skaičius
Audituojamos įmonės naudojamos informacinės technologijos
Audituojamos įmonės rašytinis reglamentavimas
Ar audituojama įmonė buvo audituota praėjusiu mokestiniu laikotarpiu
Audituojamos įmonės nuosavo kapitalo dydis
Audituojamos įmonės darbuotojų skaičius
Audituojamos įmonės prašoma audito trukmė
6. Pažymėkite kaip finansinio audito kainos nustatymą Jūsų įmonėje nulemia šie Jūsų įmonės veiksniai:Privalomas
(Kiekvieną įvertinkite 5 balų skalėje, nuo 1- neveikia, iki 5 – labai veikia)
12345
Jūsų įmonės atliekamų auditų paklausa
Jūsų nustatyta audito rizika
Jūsų patirtis audituojamos įmonės veikloje
Jūsų reputacija
Reikalingas personalo kiekis auditui atlikti
Laikas skirtas auditui atlikti
Jūsų personalo kvalifikacija
Kitos sąnaudos
Siekiamas Jūsų pelnas
Audito įmonės vieta (t.y. ar nulemtų didesnę audito kainą, jei Jūsų įmonė būtų ne didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o mažame miestelyje?)
Auditoriaus lytis
Ataskaitos vėlavimo laikas
Reikalingas ekspertų skaičius, kuriuos samdote
7. Pažymėkite kaip finansinio audito kainos nustatymą Jūsų įmonėje nulemia šie rinkos veiksniai:Privalomas
(Kiekvieną įvertinkite 5 balų skalėje, nuo 1- neveikia, iki 5 – labai veikia)
12345
Rinkoje esančių panašių audito įmonių skaičius
Didžiojo ketverto veiksmai ir įtaka
Esama rinkos finansinio audito kaina
Auditų paklausa rinkoje
8. Ankčiau nenurodyti audito kainos veiksniai, kurie, Jūsų nuomone, veikia finansinio audito paslaugų kainą.
(Klausimas neprivalomas)
9. Ar sutiktumėte dalyvauti tolimesniame finansinio audito kainos nustatymo tyrime?Privalomas
10. Jei taip, nurodykite savo kontaktus, kuriais galėčiau su Jumis susisiekti:
Telefono nr. ar elektroninis paštas (ši informacija yra konfidenciali ir bus pasiekiama tik anketos kūrėjos)