Financial literacy

Vilniaus kolegijos I kurso studentų apklausa apie žmonių finansinį raštingumą. Ši apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai konfidencialūs ir naudojami bus tik statistiniams apibendrinimams. Maloniai prašome atsakyti į visus klausimus. Dėkojame už Jūsų atsakymus. 

14) What expenses do you think you will have to cover in the future?
Maybe for my children studies
Bills mostly
Home, car loans
Mortgage
-
Loan for a flat, car, also, if I have children all their stuff.
To the new car