Userpockeviciute
Results154
Vieša
Pranešti

Farmacijos specialistų aptarnaujančių pacientus, kuriems išrašyti el. receptai, pasitenkinimo lygmens tyrimas

Vienas iš svarbiausių sveikatos apsaugos sistemos pertvarkymo programos etapų yra elektroninių receptų programos taikymas sveikatos priežiūros įstaigose bei visuomenės vaistinėse.
Informacinės technologijos yra labai svarbios kuriant ir prižiūrint el. receptų išrašymo ir atleidimo etapus. Elektroninių receptų išrašymo sistemoje kaupiama informacija  ir instrukcijos apie paciento vaistus ir jų vartojimą. El. Receptas tapo
pastaraisiais metais plačiai taikoma priemonė, skirta gydytojų, vaistininkų ir pacientų efektyviasniam bendradarbiavimui. 

Šio tyrimo tikslas - nustatyti visuomenės vaistinėje farmacijos specialistų pasitenkinimo lygį aptarnaujančių pacientus, kuriems išrašyti el. receptai. Vienas iš pagrindinių uždavinių, atskleisti farmacijos specialistų teigiamą poveikį bei problemas, su kuriomis susiduria atleidžiant el. receptus.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Teiginiai apie elektroninių receptų išrašymo ir atleidimo visuomenės vaistinėje privalumus ir trūkumus
NesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinku
2. Recepto rašymo supaprastinimas sumažina klaidų skaičių
3. Gebėjimas sistemoje pamatyti gydytojo paskirtą vaistą, jo dozavimą, kainas palengvina darbą
4. Suteikiama galimybė pamatyti anksčiau išduotus vaistus ir pacientui pateiktus pranešimus bei informaciją apie pacientą
5. Didinama paslaugų kokybė ir pasitikėjimo lygmuo sveikatos priežiūros specialistu
6. Sumažėjo receptų išrašytų su klaidomis atvejų
7. Sumažinamos farmacijos specialisto klaidos vaistų atleidimo metu
8. El. receptai yra saugūs, įrašai yra patikimi ir vaistinėje negalimi jokie pakeitimai išrašytame recepte
9. Supaprastinamas paciento vaistų gavimo vaistinėje procesas
10. Sutrumpinamas paciento laukimo laikas atsiimant vaistus
11. Didinamas pacientų pasitenkinimas
12. Kuriamas šiuolaikiškesnių, technologinių ir aukštesnės kokybės paslaugų suvokimas
13. Pašalinamos tokios situacijos, kaip recepto praradimas, netaisyklingai išrašytas receptas
14. Gydytojo, paciento ir vaistininko konflikto prevencija
15. Argumentų, susijusių su recepto išrašymu ir pacientu sumažinimas
16. Argumentų, susijusių su gydytoju ir vaistininku dėl recepto išrašymo mažinimas
Teiginiai apie elektroninių receptų infrastruktūros privalumus ir trūkumus
NesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinku
Dažnai pasitaiko problemų su interneto ryšiu
Prarandu daug laiko dėl interneto nutrūkimo
Receptų išrašymo sistemoje nesimato išrašyto vaisto
Pasitaiko problemų su vaisto brūkšninio kodo skenavimu
Pasitaiko kompiuterio ar kitos įrangos, reikalingos receptų atleidimui, gedimas
Vaistinėje infrastruktūros nepakankamumas
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Darbo patirtis
Įgyta specialybė