Fantastinių filmų kaip priemonės pakantumo ugdymui tinkamumo tyrimas (anketa pedagogams)

Laba diena!

Esu Lietuvos edukologijos universiteto taikomosios etikos magistratūros II kurso studentė Angelina A. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra išsiaiškinti, ar fantastiniai filmai gali būti naudojami pakantumo ugdymui. Prašau Jūsų sudalyvauti apklausoje ir keletą minučių skirti atsakymams į pateiktus klausimus. Jūsų atsakymai padės visiems suinteresuotiems etikos mokymu moksliškai praplėsti žiūrimų mokymosi tikslais filmų spektrą dar vienu – fantastikos žanru.

Anketa yra anoniminė. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti magistriniame darbe.

Dėkoju už dalyvavimą apklausoje!

11. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl (ir kokiu būdu) fantastika gali/negali pamokyti pakantumo?
O koks skirtumas ar draugauja , myli zombiukai, triušiukai, ar dvigalvės pelytės skriaudžia viena kitą ?
O koks skirtumas ar draugauja , myli zombiukai, tiušiukai, ar dvigalvės pelytės skriaudžia kitą pelytę?
Jei siužetas tokio pobūdžio, kur atskleistas pakantumas, moko pakantumo.
Priklausomai nuo filmo temos, vaikas gali išmokti arba nebijoti jo personažų, arba suvokti, kad nepriklausomai nuo išorės vaizdo, viduje visi jaučiasi panašiai.
Vertinant veikėjų poelgius, ypač su kitokiomis būtybėmis.
Jūs ne taip keliate klausimus?!Norint atsakyti į Jūsų klausimus (kai kuriuos) reikia konkretaus filmo, kurio turinys būtų aiškus svarstymui, o ne apibendrintai kalbėti. Juk fantastinių filmų begalė...
Žr. 10 atsakymą.
Visada gėris, gerumas laimi
Jeigu herojus pakantus.
Mokiniai geriau priima vaizdinę informaciją, gali susitapatinti su veikėju, kartu išgyventi ir jausti tai, ką jaučia veikėjas.
priklauso nuo siužeto
Filmai dažniausiai moko gerai pavaizduotais pavyzdžiais. Mes dažnai linkę susitapatinti su pagrindiniais arba mums patinkančiais veikėjais.
Rodomi kitataučiai,neįprastos išvaizdos, blogiukai.
Dažnai filmuose naudojami Įdomios asmenybės personažai, kurie iš pradžių būna plepiai, zyzliai, religiniai fanatikai, kitos spalvos... Bet dažnai jie tampa kritinėse situacijose labai reikalingi, gelbsti net pagrindinius veikėjus.
Priimti kitokį, nematyti kitame, kitokiame iškart minusų, suvokti, kad kultūrų skirtumai lemia tai, kaip mes suprantame gražus-negražus, šaunus-nevykęs ir pan.
Atsimenu vaikišką filmą apie mergaitę Lavą ir berniuką Ryklį, berods, ten klasės draugai netikėjo jo pasakojimu..,
Norėčiau, kad kas nors parodytų kokį tinkamą pavyzdį - filmą. Neesu fantastinių filmų mėgėja ir žinovė
Šiame žanre didelė tikimybė, kad herojais bus kitokie nei mes. Ir didelė tikimybė, kad tai bus teigiami herojai, o su tokiais mes tapatinamės...
Sunku pasakyti ir vertinti, nes nežiūriu fantastinių filmų.
Dar tokio filmo nemačiau
Kai kada fantastika atrodo kaip "nesąmonė", tad kad tai pažiūrėti nuo pradžių iki galo, ir ramai, prireikia pastangų.
Kai kada fantastika atrodo kaip "nesąmonė", tad kad tai pažiūrėti nuo pradžių iki galo, ir ramai, prireikia pastangų.
Pasikartosiu, mani ir mano mokiniams priimtinas yra realus gyvenimas ir aš esu laiminga, kad galiu dirbti su tokiais mokiniais, kurie vertina nuoširdumą, žmoniškumą bei puoselėja senelių, tėvų perduotas vertybes ir jie ištiesų yra pakantūs. Mokinkime mes vaikus pakantumo ne rodydami filmus iš fantastikos srities, ber realiais gyvenimiškais pavyzdžiais.
Personažai turi veikti kartu su ,,kitokiais", turi prie jų prisiderinti
Taip, jei filme režisierius ir scenaristas tai norėjo parodyti.
Vieni fantastiniai filmai moko pakantumo, kiti ne, tai priklauso nuo pačio filmo pobūdžio.
herojų bendraime
Kai kurie filmai moko gerumo.
Priimti ir bendrauti su kitų civilizacijų, rasių, gyvybės formų būtybėmis.
nežinau
nežinau
Apginti silpnesnį
+
Priklauso nuo filmo turinio.
Per veikėjų santykius.
Dėl veikėjų įvairovės ir jiems suteikiamų "geriečių" įvaizdžio.
Žiūrint fantastinius filmus pakantumas neįžvelgiamas
Pakantumo kitokiems gali pamokyti
Mokslo raida įtakoja, ar gali įtakoti įvairias transformacijos formas visuomenėje, žmoguje. Koks mano ir kitoniškumo santykis?
mes reikalingi vieni kitiems
Lavina žmogaus protą.
Atitinkamai pagal filmo siužetą gali būti parodytas pakantumas kitai rasei, tautybei, kultūrai, religijai ir t.t.
Fantastinių filmų veikėjai būna įvairių rasių,kartais nenusakomos lyties, keistos išvaizdos ir nenuspėjamo elgesio.
gali ir pakantumo pamokyti
kantrybė ir pakantumas veda prie tikslų išsipildymo
Filmo veikėjai dažnai yra kitokienei žmonės, bet dažnai jiems būdingos tos pačios vertybės.
Tokiu pačiu, kaip ir realiame gyvenime.
Sunku atsakyti.
Juose veikia įvairių tautybių, tikėjimų, su įvairiomis negaliomis ir ypatingais gebėjimais veikėjai
Pvz., fantastinės būtybės jau savaime kitokios, o tiems kitokiems be pakantumo sunkoka
Jei mokinys yra lakios vaizduotės, jam matyti fantastiniai vaizdiniai sukels ir pakantumo emocijas.
Kitaip atrodantis gali jausti tokius pat jausmus, kaip ir vaikas.
Tolerancija kitokiems, neįprastiems, nestandartiniams - tai būtina ir realybėje.
Parodymas scenų kaip galima siekti Pakantumo ir tolerancijos savo šeimos nariams, mylimiems žmonėms ir kitataučiams kt. Kaip pakantumas nugali, kaip pakantumas padeda žmogui gyventi arba kaip pakantumo nebuvimas žmogui pakenkia gyvenime.
Senai žiūrėjau fantastinį filmą, negaliu atsakyti ar to moko.
Žiūrint koks filmo scenarijus, nes kiekviename filme galima įžvelgti ir atrasti kažką kas gali pamokyti.
Per veikėjų charakterius.
.
Tieiog negali.
Reiktų įvardinti filmus. Žinant turinį, atsakyčiau į klausimą.
PAKANTUMAS REIKALINGAS PRIIMANT IR VERTINANT REALYBĖS NEATITINKANČIUS FAKTUS.
Žinote, klausiate iš esmės tų pačių dalykų, į kuriuos jau atsakiau.
Suaugusieji turi žinoti, ką žiūri jų vaikai ir paaiškinti bei aptarti filmuose rodomus veiksmus, elgesį, kaip galima buvo pasielgti kitaip.
neturiu nuomonės
-
Siekiant gauti rezultatą.
svarbu, kaip formuluosime užduotis
-
Jeigu filme rodoma apie pakantumą.
Priklauso nuo fantastinio filmo turinio
Fantastiniai filmai, gali parodyti realybėje esamus dalykus iš kitos pozicijos, per humorą, ar iš ateities perspektyvų. Tada žiūrėti gali būti ir analizuoti paprasčiau, ne taip jautru.
Nesikartosiu
Koks pakantumas fantastikoje, jei turi kelias gyvybes - ko išvis tada verta Gyvybė?
-
Priklauso nuo filmo siužeto linijos.
-
-
Veikėjų poelgiais
Labai svarbi savybė - pakantumas kitokiam - kitos rasės, kitokio mąstymo, kitaip atrodančiam gyvybės atstovui. Moko gerais, gražiais pavyzdžiais.
Pakantumas gyvenime reikalingas
..
palaukti savo eilės kalbant ar ką atliekant,
----
Todėl. kad fantastinio žanro filmuose veikia skirtingi savo išvaizda veikėjai.
Mokinys žinodamas, kad žiūri fantastinį filmą, gali tik ir galvoti, kad vertybės, nors ir buvo toks filmo autoriaus ketinimas, irgi yra tik fantastinis derinys ir nerealios
FANTASTIKA TAI ŽMOGAUS NORAI IR SIEKIAI
Nežinau
Smurtas ir blogis, arba neigimas mūsų tradicinių krikščioniškų verybių niekada neduos laukiamo teigiamo poveikio, ir juolab pamokymo.
Dažnai veikėjai labai skirtingi, su savais įsitikinimais, mintimis. Norėdami išlikti, jie priversti taikytis vieni prie kitų.
Paprastai mokiniai įsikūnija į filmų personažus. Atliekant jų vaidmenis galima mokyti pakantumo.
Fantastiniuose filmuose viskas išgalvota, kokios ten vertybės...
Nes matydamas aplinkui save vienokį gyvenimą, gali pasvajoti apie filme rodomą pasaulį.
sunku pasakyt
Teigiamas herojus visada pakantus (iki tam tikros ribos, paskui jis pradeda kovą).
Bendraujame su protinga būtybe nekreipdami dėmesio į išvaizdą
fantastikos būtybės turi kelias gyvybes, nerealias jėgas, jų egzistavimas yra kitoks nei žmonių
fantastikos būtybės turi kelias gyvybes, nerealias jėgas, jų egzistavimas yra kitoks nei žmonių
Ir mūsų tarpe yra kitokių žmonių. Mes turime būti tolerantiški jų atžvilgiu
Dauguma filmų koviniai
Savo užsibrėžto tikslo siekti reikia nuosekliai, kantriai, po mažą žingsnelį.
aptariant matytas situacijas ir įsivaizduojant jas realiame gyvenime
Neturiu konkrečių pavyzdžių.
Priimant kitokį ir suvokiant kad jis gali būti toks pats svarbus kaip ir kiti.
Per veikėjų charakterius, poelgius