Fantastinių filmų kaip priemonės pakantumo ugdymui tinkamumo tyrimas (anketa pedagogams)

Laba diena!

Esu Lietuvos edukologijos universiteto taikomosios etikos magistratūros II kurso studentė Angelina A. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra išsiaiškinti, ar fantastiniai filmai gali būti naudojami pakantumo ugdymui. Prašau Jūsų sudalyvauti apklausoje ir keletą minučių skirti atsakymams į pateiktus klausimus. Jūsų atsakymai padės visiems suinteresuotiems etikos mokymu moksliškai praplėsti žiūrimų mokymosi tikslais filmų spektrą dar vienu – fantastikos žanru.

Anketa yra anoniminė. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti magistriniame darbe.

Dėkoju už dalyvavimą apklausoje!

6. Pagrįskite savo nuomonę, kodėl fantastika gali/negali turėti arba turi/neturi edukacinį(-io) poveikį(-io)?
Rodoma nuniokota Žemės planeta. Rodomas bendravimas ekstremaliose situacijose.
Rodoma nuniokota Žemės planeta. Rodomas bendravimas ekstremaliose situacijose.
Fantastika yra mokinių mėgstamas žanras.
Fantastiniai filmai yra artimi vaiko mitinei pasaulėjautai ir dėl to jais nesudėtinga "atsirakinti" net ir uždariausius protus.
Iš kiekvienos srities galima "ištraukti" ir edukacinį ir moralinį aspektą
Fantastinius filmus ypač mėgsta paaugliai, o žiūrėdami ir jį aptardami drauge su mokytoju, gali atrasti daugelį svarbių edukacinių dalykų. Svarbu tik tinkamai parinkti metodus ir užduotis šiam tikslui įgyvendinti.
Per daug apskritai bet kokios informacijos, kad dar mokykloje kvaršintume galvas FANTASTIKA...
Vaikai gali susikurti matytų vaizdų, santykių "iliuzijas", o jeigu nepavyksta, gali nusivilti, kilti psichologinių problemų.
Lavina vaizduotę
Gali turėti. Vaizduotės, intuicijos, kūrybos, dėmesio, alternatyvos ieškojimo įgūdžiams lavinti.
Iškeliamos aktualios vertybės, vaikams suprantamas siužetas ir veikėjai artimi. Poelgiai grindžiami tomis pačiomis moralės normomis kaip ir mūsų pasaulyje.
Mokinių vaizduotė laki. Realioje kasdienybėje dažnai prisifantazuoja tai, ko norėtų
Gali būti kaip elgsenos pavyzdys
Mokiniams įdomu žiūrėti, todėl ir gali turėti poveikį.
udgo mokinių kūrybiškumą
Aš manau, kad filmų yra pagaminama daugybė, ir filmo žanras nenurodo ar jis yra tinkamas kaip metodinė medžiaga. Ar filmas gali turėti edukacinį poveikį, labai priklauso ir nuo mokytojo: kokius svarbiausius klausimus jis iškelia, kokias problemas skatina spręsti, ką jis tame filme pabrėžia kaip kertinius dalykus, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį. Galima peržiūrėti patį geriausią filmą ir nieko neišmokyti vaikų, o galima ir vidutinišką filmą pakreipti ties klausimais kurie yra visuotinai svarbūs.
Didesnei daliai vaikų tai patinka ir daro jiems įtaką.
Filmai visada daro edukacinį poveikį, nes vaikai ima pavyzdį iš savo mėgstamų herojų.
kai kuriuose filmuose galima įžvelgti pamokymų
filmuose yra daug smurto (dažniausiai) ir kt. elementų netinkamų pamokoje mokiniams rodyti
Fikciniai kūriniai (literatūra, filmai, spektakliai ir pan.) padeda naujai įvertinti realybę, joje vykstančius reiškinius. Galima pasimatuoti kito, kitokio žmogaus kaukę, pasižiūrėti, ar ji priimtina, kodėl ji man, kaip žmogui, tinkama, netinkama, gal per ankšta, gal per sunku su ja būti ir pan.
Jeigu fantastika estetiška, ji moko tik gėrio, tada taip...
Nežinau vertingų fantastinių filmų. Jei kas rekomenduotų, gal būt panaudočiau.
Visuose filmuose yra didaktinis elementas
Sunku pasakyti ir vertinti, nes nežiūriu fantastinių filmų.
Fantastikoje mažai realių situacijų, daugiau spec.efektų
Ugdo kūrybinius gebėjimus, lavina vaizduotę
Ugdo kūrybinius gebėjimus, lavina vaizduotę
Vaikus turėtume mokinti gyventi realiame pasaulyje ir ruošti realiam gyvenimui. Fantastikos mūsų gyvenime ir taip per akis, tai nors mokykloje būkime kitokie, t.y. natūralūs, žemiški.
Ugdo mokinių vaizduotę
Naujų technologijų kūrimo koncepcijoms, idėjoms turi.
Lavina mokinių vaizduotę ir loginį mąstymą.
visi filmai turi poveikį.
Atitinka mokymosi stilius
Sunku pasakyti
Lavina vaizduotę, praturtina žodyną, jei tai "teigiama" fantastika, be smurto.
Mokiniai gali susiformuoti vaizdinius apie mokslo ir technikos raidos perspektyvas.
Lavina mokinių vaizduotę
priklauso nuo filmo, nuo jo meninės vertės, vertybių, kurios filme atskleidžiamos.
Nežinau
Skatina mąstymą, pastabumą
-
Skatinamas kūrybiškumas, plečiamas žodynas
Pirmiausia reikia pasistengti suprasti realybę.
Kas buvo seniau fantastika, tapo realybė. Tai ir vaizduotę laviną, fantaziją...
Mokslinės prognozės.
Vien tai, kad tai yra vaizduotės lavinimo priemonė, edukacija vyksta savaime.
Lavina vaizduotę
Ugdo kūrybiškumą, padrąsina originalius, išsiskiriančius iš kitų , mokinius .
Neatspindi tikrovės, iškreiptas vaizdas
Reikia labai tinkamai parinkti filmą.
Priklauso nuo to kokias problemos nagrinėjamos.
mokiniai gali susipažinti arba sužinoti, kokia ateitis laukia žmonijos, ar panašiai
Šios kartos vaikai linkę fantazuoti.
Galima sugalvoti įvairių užduočių nesvarbu kokio žanro filmas. Pvz.: tikrovė, realybė, fantastika.....arba fantastinio žanro filmuose surasti problemą, sugalvoti klausimus ir t.t.
Mokiniai mėgsta fantastinio turinio knygas ir filmus.Tai skatina kūrybiškumą, praturtina vaizduotę, leidžia nusikelti į kitas erdves ir laiką.
Jei filmas-fantastinis yra kokybiškas, su teigiamais herojais, gera pamokančia pabaiga, tai puiku.
Kiekvienas filmas turi edukacinio poveikio, nes iš visko galime mokytis
Manau, kad fantastiniai filmai gali prilygti pasakai. Tik paaugliai nemėgsta analizuoti pasakų, todėl fantastika būtų puikus pakaitalas.
Žadina mokinių fantaziją, skatina veikti kūrybiškai.
Žiauri, sveiku protu nesuvokiama.
Lavina vaizduotę
Galima aptarti įvairiausiais aspektai, gali tampi investimi rašymo uzduociai
Meno dalykuose fantastika suteikia mokiniams kitaip mastyti, išlaisvina nuo nūdienos vaizdų, sukelia kitokias emocijas.
Atskirti tikra nuo netikro...palyginti su mitinemis būtybėmis....ar gali pildytis....
Filmai turi edukacinį poveikį, kadangi puikiai iliustruoja, atspindi vaikų vidinį pasaulį, kuriame daug spalvų, nuotaikų, emocijų...
Skatina įsijausti į herojų pasaulį, pasitelkti ne tik savo, bet ir pripažintų kūrėjų vaizduotę, įgauti patirties, ugdytis empatiją.
Priverčia žmones susimąstyti apie tai, ko nėra, tačiau kas galėtų įvykti. Padaryti išvadas dabar, o ne tada, kai bus per vėlu. Mokiniai mokosi mąstyti apie priežastis, pasekmes ir kt.
Kaip rašiau, nemėgstu jų pati. Ar gali turėti edukacinį poveikį? Manau, kad daugelis dabartinių, ne. Vieni labai žiaurūs, kiti - per daug jau gražūs, neatitinkantys realybės, kiti sunkūs pačiu turiniu ...Nesiginčiju, manau, kad yra ir tokių, kurie priverčia susimąstyti, kitaip pažvelgti į kai kuriuos dalykus.
Lavina mokinių vaizduotę.
Pvz. filmas ,,Viešpatavimas" parodo IT naudojimo teig/neigiamas puses.
nežinomybė
Neturiu nuomonės.
Žiūrint, kokia tema sukurtas filmas. Meilės, draugystės, vienybės temos amžinos.
Lavina vaizduotę
lAVINA KŪRYBIŠKUMĄ, KRITINĮ MĄSTYMĄ, MOKO INTERPRETUOTI ĮVYKIUS, SIETI SU TURIMOMIS ŽINIOMIS, SIETI SU REALIJOM.
Fantastinis filmas - tam tikro žanro filmas. Jei jo turinys ugdomasis (nebūtinai tiesmukiškai) - kodėl gi ne?
Šių laikų vaikams labai svarbus JŲ LAIKO herojus - žaidžiami būtent tokie žaidimai, kuriuose persikūnijama į Sajanus ir pan.
Lavina vaizduotę
Gali, nes lavina mokinio vaizduotę ir kūrybiškumą.
neturiu nuomonės
neturiu nuomonės
-
Lavina vaizduotę.
skatina galimos realybės suvokimą
Ateities technologijos, jų taikymas, tyrimas.
Visi filmai turi edukacinį poveikį -tik priklauso kas žiūri ir kaip supranta.
Fantastika kartais yra ateities realybė.
Gal ir gali, aš pati nesidomiu šiuo žanru, tai ir edukacijai nenaudoju.
Fantastika skatina žmogų fantazuoti, į aplinką pažvelgti kūrybiškai.
Nenaudoju, todėl nežinau. Nėra galimybių net filmų peržiūrai.
Lavina mokinių fantaziją, skatina kūrybą.
tas, kas netikra, negali išmokyti tikrų dalykų
Nemanau, kad istorijos pamokoje fantastinis filmas yra tinkamas žiūrėjimui.
Tai yra fantastika, o nerealybė.
Nes tai yra nebūti dalykai
Žinios
Lavina mokinių vaizduotę; skatina mąstyti apie šiuolaikiniame pasaulyje egzistuojančias problemas (globalizacija, oro tarša, klimato atšilimas ir pan.)
Situacija turi būti atitinkama
Kas dabar yra fantastika, ateityje tampa realybė
Turi vienokį ar kitokį pamokymą, išeitį iš susidariusios padėties, pamoko bent jau gražaus elgesio.
Visose pasakose yra išminties perlas.
Žiūrėdami filmus taip pat mokomės išklausyti, pamatyti, suvokti, klausti, kalbėti, diskutuoti, reikšti mintis, bendradarbiauti grupėse aptariant filmą ir t.t.
Mokiniams fantastiniai filmai negali turėti edukacinio poveikio, nes gali įteigti mokiniams, kad fantastiniai elementai persikelia į tikrovę.
JEI BŪNA ĮTAIGŪS, IR POVEIKIS NEBŪTINAI TEIGIAMAS
Edukacinis poveikis priklausys nuo to, kaip tikslingai suformuosime uždavinį, t.y. paaiškinsime ką mokiniai turi paaiškinti ar kt.peržiūrėję filmą
Kiek teko matyti fantastinių filmų, daugelis jų yra smurtiniai, iškreipiantys realybę ir tikrąsias vertybes, juose kupina demoniškų figūrų, kurios žaloja ne tik jauno, bet ir visų žmonių psichiką. Tik pasakas priskirčiau prie teigiamų fantastinių filmų.
Daugelis XX amžiuje kurtų filmų šiandien jau nėra fantastika.
Gali būti susiję su vaizduotės lavinimu, kūrybiškumu.
Tai mokiniams patraukli priemonė perteikti naują temą, skatinti mokinių motyvaciją. Tai paįvairina nuobodų pamokos dėstymą.
Fantastika leidžia nusikelti į netikrą pasaulį. Manau, tuomet vaikai sunkiau suvokia realybę, kylą pavojų dėl suicido ir pan.
Iš jų galima sužinoti apie mokslo pasiekimus, jie padeda ugdyti moksleivių fantaziją.
Nes juose kartais atspindi tikrovė arba kas gali nutikti.
Pasakos ir tai pagrįstos fantastiniais elementais... :) Vaikams tai patinka
Vaikams lengviau kalbėti apie kokius pasakų herojus, nes su jais vaikai susitapatina.
Skatina kūrybiškumą ir mąstymą
tai neatitinka realybės, o mes mokome realių dalykų
tai neatitinka realybės, o mes mokome realių dalykų
Mokiniai gali įsivaizduoti kokie technikos pokyčiai bus po 50 metų
Viskas, kas nepakenkia-padeda
Lavina mokinių vaizduotę, skatina kurti.
Fantastiniai filmai gali ugdyti mokinių kūrybiškumą.
Kalbu apie filmus, kuriuose rodomas žmonijos gyvenimas po kažkiek metų ateityje. Mokinius priverčia susimąstyti apie dabartinį gyvenimo būdą, kad nebūtų rodomo gyvenimo ateiyje. Tai panašu į fantastiką būsimoje realybėje
Fantastiniai filmai pakeičia požiūrio kampą, į mums įprastus dalykus galima pažiūrėti kitaip.
Kaip ir veiksmo filmuose taip ir fntastiniuose dažniausiai gėris nugali blogį. Bet kadangi filmuose dažniausiai veikia fantastinės būtybės, tai tai tie veiksmai kurie naudojami kovojant neatrodo smurtiniai, nes tai vyksta ne žmonių pasaulyje ir tada ne taip viskas suasmeninama, geriau išgryninamos problemos arba jas pasidaro lengviau spręsti atribojus nuo realybės.
lavina vaizduotę, kūrybiškumą