Useruzusenyte
Results36
Vieša
Pranešti

Faktoriai lemiantys požiūrį į nesantuokinę partnerystę

Sveiki,

Esu Ugnė Užusenytė, Mykolo Romerio universtiteto psichologijos bakalauro studijų programos antro kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas yra nustatyti tradicijų, vertybių, medijos bei tautybės įtaką požiūriui į nesantuokinę partnerystę.

Dėkoju už Jūsų indėlį prisidedant prie šio tyrimo įgyvendinimo! 

Anketa yra anoniminė, gauti duomenys bus naudojami mokymosi tikslams bei viešai nepublikuojami.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis:
Amžius:
Jūsų socialinė padėtis:
Pasirinkite Jums tinkamą atsakymą:
Pasirinkite Jums tinkantį variantą:
Parašykite tautybę arba mentalitetą, kuriam save priskirtumėte
Pasirinkite Jums tinkamą variantą:
Ar pritariate nuomonei, jog nesantuokinė partnerystė nėra tapati santuokinei partnerystei?
Ar pritariate teiginiui, jog santuoka yra būtina norint kurti šeimą?
Ar pritariate teiginiui, jog tėvai yra pagrindiniai individo vertybių formuojai?
Yra manoma, jog XXI amžiaus medija daro įtaką individo pasaulėžiūros bei vertybių sistemai. Kaip manote, ar medija turi įtakos jūsų požiūriui į santuokinį šeimos modelį?
Pasirinkite Jums tinkamą variantą:
Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku nei nesutinkuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mano šeimoje yra priimta, jog nesantuokinėje partnerystėje gyvenimas kartu nėra norma
Mano šeimoje yra laikomasi tradicijų ir santuoka yra viena iš jų
Manau, kad santuoka nėra būtina sakramentas šeimyniniam gyvenimui kurti
Man yra svarbu, kad mano žmona turėtų mano pavardę/ Norėčiau perimti vyro pavardę
Šiuolaikinė visuomenė skatina žmones gyventi "čia ir dabar" ir negalvoti apie santuokinį gyvenimą kaip apie būtinybę
Aš pritariu požiūriui, jog santuoka žmones suvaržo ir apriboja saviaktualizacijos galimybes
Mano kultūroje yra priimta, jog santuoka yra šeimos pagrindas
Šiais laikais santuoka yra pervertinama ir nėra būtina kurti šeimą
Santuoka nėra įsipareigojimo simbolis
Remiantis mano tikėjimu (įsitikiinimu), santuoka yra šeimos pradžios simbolis