RutaBot
Vieša
Pranešti

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos poveikis žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos pokyčiams

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Vaybos ir verslo administravimo studijų programos IV kurso studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas įvertinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos poveikį žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos pokyčiams.Anketa yra mokslinė ir anoniminė. Gauti duomenys bus apdorojami moksliniams tikslams. Dėkoju už Jūsų atsakymus.

1. Kaip manote kokie motyvai organizacijų darbuotojus paskatina kelti kvalifikaciją? (1 – veikia mažai, 5 – veikia labia stipriai)
12345
Nuolatinis poreikis tobulėti
Naujų žinių ir įgūdžių stoka
Noras neatsilikti nuo kolegų
Siekis išlikti konkurencingam darbo rinkoje
Galimybė gauti didesnį darbo užmokestį
Tiesioginio vadovo raginimas
2. ES struktūriniai fondai remia, organizacijų darbuotojų, kvalifikacijos kėlimą. Kaip manote, ar jaučiamas bendras darbuotojų kvalifikacijos lygio augimas:
Labai jaučiamasJaučiamasNežinau, sunku įvertintiBeveik nejaučiamasVisiškai nejaučiamas
Kreipiantis į valstybines įstaigas (SODRA,VMI, savivaldybė ir pan.)
Klientų aptarnavimo lygiui valstybinėse įstaigose (SODRA,VMI, savivaldybė ir pan.)
Paslaugų skaičiui kurį siūlo valstybinės įstaigos (SODRA,VMI, savivaldybė ir pan.)
Verslo organizacijų teikiamų paslaugų
Klientų aptarnavimo lygiui verslo organizacijose
Paslaugų skaičiui kurį siūlo verslo organizacijos
3. Ar Jums yra tekę dalyvauti renginiuose skirtuose kelti jūsų kvalifikaciją? (Jeigu atsakymas – ne, pereikite prie 10 klausimo)
4. Ar jūsų darbovietėje vykdomi ES struktūrinių fondų remiami renginiai skirti kvalifikacijos kėlimui? (Jeigu atsakymas – ne, pereikite prie 10 klausimo)
5. Ar jums yra tekę dalyvauti jūsų darbovietėje vykdomuose ES struktūrinių fondų remiamuose renginiuose skirtuose kvalifikacijos kėlimui? (Jeigu atsakymas – ne, pereikite prie 10 klausimo)
6. Kokį poveikį tikejotės pajusti sudalyvavę renginiuose skirtuose Jūsų kvalifikacijos gerinimui?
Labai neigiamąNeigiamąPajusti nesitikėjauTeigiamąLabai teigiamą
Profesinėms žinioms
Darbo užmokesčiui
Darbo aplinkoje, tarp kolegų
Savo konkurencingumui darbo rinkoje
7. Motyvai, kurie labiausiai paskatino Jus kelti savo kvalifikaciją? (Nuo 1 iki 5, 1 – veikė mažai, 5 – veikė labai)
12345
Nuolatinis poreikis tobulėti
Naujų žinių ir įgūdžių stoka
Noras neatsilikti nuo kolegų
Siekis išlikti konkurencingam darbo rinkoje
Galimybė gauti didesnį darbo užmokestį
Tiesioginio vadovo raginimas
8. Kaip vertinate, savo žinių, įgytų renginiuose skirtuose kelti kvalfikaciją, pritaikomumą?
9. Kokį įgytų žinių poveikį po kvalifikacijos kėlimo pajutote?
Labai neigiamąNeigiamąNepajutauTeigiamąLabai teigiamą
Profesinėms žinioms
Darbo užmokesčiui
Darbo aplinkoje, tarp kolegų
Savo konkurencingumui darbo rinkoje
10. Jūsų gyvenamoji vietovė:
11. Jūsų amžius:
12. Jūsų išsilavinimas:
13. Jūsų vidutinės mėnesinės pajamos:
14. Jūsų lytis: