Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo ES ir Lietuvoje tyrimas

 

 

Laba diena,

 

Esu Algimantas Maknys, Vilniaus universiteto, ekonomikos fakulteto II kurso verslo ekonomikos magistrantūros programos studentas. Šiuo metu rašau magistro darbą tema „Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo tikslai ir vertinimas ekonominiu aspektu“. Šiame darbe atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos įsisavinimą ES ir Lietuvoje, įvertinant su kokiomis problemomis yra susiduriama, kaip finansinė parama veikia visuomenę ir verslą, ir koks yra visuomenės bei verslo požiūris į struktūrinius ir investicinius fondus. Šis tyrimas atliekamas apklausiant nefinansines įmones, vykdančias veiklą Lietuvoje. Siekiant užtikrinti atsakymų aktualumą ir patikimumą anketa yra pilnai anoniminė. Apklausos rezultatai bus panaudoti analizuojant pagrindines ES finansinės paramos įsisavinimo problemas, ieškant sistemos gerinimo būdų.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad skirsite kelias minutes šių klausimų atsakymui.

 

Ačiū!

Pic
18. Kokia būtų pagrindinė paskata įmonei ar organizacijai, kurioje dirbate, dalyvauti projekte, finansuojamame iš ES struktūrinių fondų?
Nėra būtinybės
Nereikalinga parama
Kol kas nėra taisyklių mus dominantiems projektams.
Kita
Platesnės galimybės bei panaudojimas ir reali finansinė nauda
Sumažinti komunalinių atliekų srautus, jų neigiamą poveikį gamtai, pakartotinai panaudoti perdirbtas atliekas ir pan.
Tokia parti, kaip 16 klausimo atsakyme pateikta
Įmonė ir savarankiškai planavo tam tikrus projektus bei sutapo kryptys
Didesnis de minimis pagalbos dydis
negaliu atsakyti
visi ats