Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo ES ir Lietuvoje tyrimas

 

 

Laba diena,

 

Esu Algimantas Maknys, Vilniaus universiteto, ekonomikos fakulteto II kurso verslo ekonomikos magistrantūros programos studentas. Šiuo metu rašau magistro darbą tema „Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo tikslai ir vertinimas ekonominiu aspektu“. Šiame darbe atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos įsisavinimą ES ir Lietuvoje, įvertinant su kokiomis problemomis yra susiduriama, kaip finansinė parama veikia visuomenę ir verslą, ir koks yra visuomenės bei verslo požiūris į struktūrinius ir investicinius fondus. Šis tyrimas atliekamas apklausiant nefinansines įmones, vykdančias veiklą Lietuvoje. Siekiant užtikrinti atsakymų aktualumą ir patikimumą anketa yra pilnai anoniminė. Apklausos rezultatai bus panaudoti analizuojant pagrindines ES finansinės paramos įsisavinimo problemas, ieškant sistemos gerinimo būdų.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad skirsite kelias minutes šių klausimų atsakymui.

 

Ačiū!

Pic
17. Kokia būtų pagrindinė priežastis, dėl kurios įmonė ar organizacija, kurioje dirbate, ryžtųsi pasinaudoti ES finansine parama 2014-2020 m. laikotarpiu?
Nėra būtinybės
Greitesne investiciju graza
Nereikalinga parama
Kartais viešųjų pirkimų portale prisiimama didelė atsakomybė, detalės reikalingos pirkti dabar ir čia, dideliais kiekiais, o apmokėjimas vykdomas ne po produkto atidavimo, o dar vėliau, kol visi sužiūri dokumentacijas ir pan (kartais tenka laukti net iki kelių mėnesių ar pusmečio). Įsivaizduoite kiek reikia investuoti iškart, o kiek reikia laukti, kol bus grąžinami pinigai. Tokios mažos įmonės, kaip mūsų, kartais sunkiai tą gali leisti sau. Dėl šios priežasties rinkčiausi finansinę naudą, gaunamą paramos pavidalu.
Niekada negaišime laiko dėl ES paramos, nes nežinia , ar skirs ją.
Užtikrinti regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos, atitinkančios ES standartus, sukūrimą.
Modernizuojama ir atnaujinama turima infrastruktūra, visuomenei kuriami nauji produktai ir paslaugos (el.)
Naujas investicinis projektas.
Puiki galimybė plestis
Didinamas efektyvumas