Userrasap
Vieša
Pranešti

Etika valstybės tarnyboje

Tikslas: nustatyti valstybės tarnautojų etikos pažeidimų priežastis.
1. Jūs esate valstybės tarnautojas?
2. Kokios iš paminėtų etikos vertybių labiau pasireiškia Lietuvos valstybės tarnautojų veiksmuose? (
3. Kokie iš pateiktų etikos aspektų apibrėžia valstybės tarnautojų etiką?
4. Kas sąlygoja valstybės tarnautojų neetišką elgesį?
5. Valstybės tarnautojas piliečių atžvilgiu, turi:
6. Kokios etikos problemos dažniausia pasireiškia valstybės tarnautojų veiksmuose?
7. Ar pastebimos Lietuvoje etinių problemų sprendimo tendencijos?
8. Kokios priežastys atitraukia etinių problemų sprendimą?
9. Kas padėtų sumažinti esamų ir būsimų etinių problemų atsiradimą?
10. Kokias pasekmes dažniausiai sukelia neetiškas valstybės tarnautojų elgesys?
11. Jūsų amžius
12. Jūsų išsimokslinimas:
13. Jūsų lytis