Energijos sektoriaus apklausa

Ši apklausa skirta tyrimui ,,The importance of energy sector'' (,,Energetikos svarba'').

Parašykite kaip padaryti energetikos sektorių draugiškesnį aplinkai
Plačiau naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius
Antstulpu gatvėse pastatyti saulės mažytės elektrinės kurios krautu netik lempas, bet ir traleibusus. Taip sumažėtų kuro naudojimo.
vejo jegaines
Nezinau
Daugiau domėtis energetika ir keisti reikalavimus
Nezinau
Nežinau
Energetikos srityje taikyti griežtesnes taisykles