Userignas.mikalauskas
Results324
Vieša
Pranešti

Energetikos technologijų visuomeninio priimtinumo vertinimas

Vilniaus universiteto doktorantas Ignas Mikalauskas rengia disertaciją apie naujas energijos gamybos technologijas bendradarbiaujant su Lietuvos Energija. Jūsų pateikiami duomenys nebus viešinami ar perduodami tretiesiems asmenims ir liks visiškai anonimiški. Prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Ačiū.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Jūsų lytis
Amžius
Vidutinės mėnesinės namų ūkio pajamos (Eur) vienam šeimos nariui
Išsilavinimas
Šeimyninė padėtis
Šeimos narių skaičius
Gyvenamųjų patalpų tipas
Profesija – užimtumas
Jūsų gyvenamoji vietovė
Būsto nuosavybė
Ar naudojate mikrogeneneracijos technologijas*?
* tai nedidelio masto šilumos ir elektros energijos generavimas asmenims, mažoms įmonėms ir bendruomenėms, siekiant patenkinti savo poreikius, kaip alternatyvos ar papildymai tradicinei centralizuotai prijungtai elektros energijai
Naudojamos mikrogeneracijos technologijos*:
* tai nedidelio masto šilumos ir elektros energijos generavimas asmenims, mažoms įmonėms ir bendruomenėms, siekiant patenkinti savo poreikius, kaip alternatyvos ar papildymai tradicinei centralizuotai prijungtai elektros energijai
Jei naudojate mikrogeneracijos technologijas*, kodėl jas pasirinkote?
* tai nedidelio masto šilumos ir elektros energijos generavimas asmenims, mažoms įmonėms ir bendruomenėms, siekiant patenkinti savo poreikius, kaip alternatyvos ar papildymai tradicinei centralizuotai prijungtai elektros energijai
Jeigu nenaudojate mikrogeneracijos technologijų*, atsakykite, kodėl?
* tai nedidelio masto šilumos ir elektros energijos generavimas asmenims, mažoms įmonėms ir bendruomenėms, siekiant patenkinti savo poreikius, kaip alternatyvos ar papildymai tradicinei centralizuotai prijungtai elektros energijai
Ar esate aktyvus elektros vartotojas – prosumeris**?
** profesionalus vartotojas, besidomintis aukštesnės kokybės produktais ir paslaugomis, skubantis susipažinti su rinkos naujovėmis
Kokios centralizuotai tiekiamos komunikacijos yra įvestos jūsų būste?
Būsto naudingasis plotas, m²
(pvz. 54,32)
Gyvenamoji vieta (savivaldybė)
Ar žinote, kokios yra išmanios, modernios energetikos technologijos namų ūkiuose?
(išmanūs skaitikliai, termostatai, priežiūros prietaisai, šviesos ir energijos reguliatoriai bei kt.)
Kaip manote, kaip pagaminta elektros energija yra pigiausia?
Kiek brangiau mokėtumėte už elektrą, pagamintą iš atsinaujinančių elektros energijos šaltinių palyginat su dabartine elektros energijos kaina?
Kas turėtų mokėti už naujų energetikos technologijų pastatymą, įdiegimą, prijungimą namų ūkiams?
Kiek kartų buvo sutrikęs tiekimas Jūsų būste praėjusiais metais:
Kiek sutiktumėte mokėti už 1 kWh elektros, jei ne mažiau nei 30 proc. suvartojamos elektros energijos Lietuvoje būtų pagaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių?
(Šiuo metu elektros tarifas yra 0,13 Eur)
Kiek sutiktumėte mokėti už 1 kWh elektros, jei ne mažiau nei 75 proc. suvartojamos elektros energijos Lietuvoje būtų pagaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių?
(Šiuo metu elektros tarifas yra 0,13 Eur)
Kiek sutiktumėte mokėti už 1 kWh elektros, jei ne mažiau nei 100 proc. elektros energijos būtų pagaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių?
(Šiuo metu elektros tarifas yra 0,13 Eur)
Kiek sutiktumėte mokėti už 1 kWh elektros, jei ne mažiau nei 75 proc. elektros energijos pagaminama iš vėjo energijos?
(Šiuo metu elektros tarifas yra 0,13 Eur)
Kiek sutiktumėte mokėti už 1 kWh elektros, jei ne mažiau nei 75 proc. elektros energijos būtų pagaminama iš hidro energijos?
(Šiuo metu elektros tarifas yra 0,13 Eur)
Kiek sutiktumėte mokėti už 1 kWh elektros, jei ne mažiau nei 75 proc. elektros energijos būtų pagaminama iš biokuro?
(Šiuo metu elektros tarifas yra 0,13 Eur)
Kiek sutiktumėte mokėti už 1 kWh elektros, jei ne mažiau nei 75 proc. elektros energijos būtų pagaminama iš saulės šviesos energijos?
(Šiuo metu elektros tarifas yra 0,13 Eur)
Kiek sutiktumėte mokėti už 1 kWh elektros, jei ne mažiau nei 75 proc. elektros energijos būtų pagaminama iš biodujų?
(Šiuo metu elektros tarifas yra 0,13 Eur)
Atsakykite į klausimus pasirinkdami reikšmę skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku.
visiškai nesutinkuvisiškai sutinku
Esamos energetikos technologijos turi neigiamą įtaką aplinkai ir gamtai.
Naudojamas iškastinis kuras elektros energijai gaminti, sukelia klimato kaito priežastis.
Naujos energetikos technologijos gali sušvelninti klimato kaitos pokyčius.
Naujos energetikos technologijos gali sumažinti elektros energijos kainą.
Senos energetikos technologijos yra patikimesnės nei naujos.
Naujos energetikos technologijos leidžia panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius.
Naujų energetikos technologijų panaudojimas didina energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą.
Naujų energijos technologijų panaudojimas taupo energetinius išteklius.
Naujos energetikos technologijos skatina šalies konkurencingumą.
Naujų energetikos technologijų panaudojimas skatina šalies ekonomikos augimą, naujų verslų susikūrimą ir didina užimtumą.
Naujų energetikos technologijų panaudojimas didina šalies energetinę nepriklausomybę, nes leidžia padidinti energijos efektyvumą bei atsinaujinančius energijos išteklius.
Turėti saulės jėgainę ant stogo yra prestižo ženklas.
Jei turėčiau visas galimybes, įsigyčiau nutolusią saulės jėgainę, kuri leistų man taupyti iki 15% kaštų už elektrą.
Jei būčiau gaminantis energiją vartotojas, savo jėgainės nuosavybės būdą (nuoma ar savininkas) rinkčiausi pagal ekonominį naudingumą.
Man svarbu, kad Lietuvos elektros sistema yra sinchronizuota su Kontinentinės Europos elektros tinklu.
Aš suprantu valstybinę svarbą Lietuvos elektros sistemos sinchronizavimui su Kontinentinės Europos elektros tinklu.
Aš norėčiau, kad energijos tiekėjas teiktų papildomas paslaugas, susijusias su energijos efektyvumo didinimu.
Man svarbu kad mano naudojami įrenginiai, prietaisai, naudojantys elektrą, būtų energetiškai efektyvūs.
Aš norėčiau įsigyti papildomus įrenginius, kurie leistų sunaudoti mažiau energijos (išmanieji termostatai, LED lempos ir t.t.)
Įvertinkite nuo 1 iki 5 (1 – visiškai nesvarbu; 5 – labai svarbu), kurie kriterijai yra svarbiausi renkantis energetikos ir papildomų paslaugų tiekėją:
visiškai nesvarbulabai svarbu
Kaina
Prekės ženklas
Įmonės reputacija
Įmonė naudoja švariąsias technologijas