UserIveta99
Vieša
Pranešti

Empatijos tyrimas

Gerbiama(s) respondente,

Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos, sveikatos mokslų fakulteto, slaugos ir socialinės gerovės katedros bendrosios praktikos slaugos studentė Iveta Mikalauskaitė. Atlieku savo baigiamojo magistro darbo tyrimą „Empatijos svarba slaugant pacientus stacionarinio gydymo įstaigose“. Šiuo tyrimu bandoma išsiaiškinti slaugytojų empatijos raišką. Anketa yra anoniminė, gauti atsakymai bus naudojami tik tyrimo tikslams.  Anketą užpildyti truks ne daugiau nei 10 minučių.

Pasirinkta atsakymą pažymėkite „V“, gali būti pasirinkti keli variantai.

1. Jūsų išsilavinimas (pasirinkite vieną atsakymą)
2. Jūs esate: (pasirinkite vieną atsakymą)
3. Jūsų amžius (įrašykite):Privalomas
4. Savo dabartinėje darbovietėje jūs dirbate: (pasirinkite vieną atsakymą)
5. Jūsų slaugytojos darbo stažas (įrašykite):
Įvertinkite pateiktus teiginius penkių balų sistemoje, kur 1 - beveik niekada, 5 - beveik visada.
12345
Vien pamačiusi ar išgirdusi ką nors, aš žinau, ar jis jaučiasi liūdnas
Kai matau ar girdžiu ką nors, kam liūdna, man taip pat būna liūdna
Vien matydamas ar girdėdamas ką nors, žinau, ar jis jaučiasi laimingas
Kai matau ar girdžiu žmogų, kuris yra laimingas, aš taip pat jaučiuosi laimingas
Vien matydamas ar girdėdamas ką nors, žinau, ar jis pyksta
Kai matau ar girdžiu ką nors, kas pyksta, tai ir aš jaučiuosi piktas
Vien matydamas ar girdėdamas ką nors, žinau, ar jis jaučiasi linksmas
Kai matau ar girdžiu žmogų, kuriam linksma, man taip pat linksma
Vien pamačiusi ar išgirdusi ką nors, žinau, ar jis bijo
Kai matau ar girdžiu ką nors išsigandusį, aš taip pat išsigąstu
Vien matydamas ar girdėdamas ką nors žinau, ar jis jaučiasi ramus
Kai matau ar girdžiu žmogų, kuris yra ramus, aš taip pat jaučiuosi ramus
Vien pamačiusi ar išgirdusi ką nors, žinau, ar jis jaučiasi pasibjaurėjęs
Kai matau ar išgirstu ką nors, kas jaučiasi pasibjaurėtinai, ir aš jaučiuosi taip pat
Vien pamačiusi ar išgirdusi ką nors, žinau, ar jis jaučia entuziazmą
Kai matau ar girdžiu ką nors entuziastingą, aš taip pat jaučiuosi entuziastingai
Vien pamačiusi ar išgirdusi ką nors suprantu, ar jis jaučiasi susigėdęs
Kai matau ar girdžiu žmogų, kuris yra susigėdęs, aš taip pat susigėstu
Vien matydamas ar girdėdamas ką nors, žinau, ar jis didžiuojasi
Kai matau ar girdžiu žmogų, kuris didžiuojasi, aš taip pat didžiuojuosi