Userveraborise
Vieša
Pranešti

Elektroninių sistemų taikymas

Apklausa skirta verslo organizacijų darbuotojams, kurie yra susidūrę su elektroninėmis sistemomis skirtomis darbo nasumui didinti, kvalifikacijai kelti ar profesiniam tobulėjimui

Pic
Ar esate naudoję įmonės vidines informacijos valdymo darbe technologijas?
Kuris iš pateiktų variantų labiausiai atspindi jūsų požiūri į vidinių e-sistemų (CRM ar kitų) taikomumą jūsų darbovietėje
Ar naudinga tobulėti darbe naudojantis elektroninėmis duomenų apsikeitimo sistemomis?