Userebanking
Vieša
Pranešti

Elektroninės bankininkystės vertinimas

Anketinės apklauos rezultatai reikalingi magistro darbo tyrimui
Ar žinote apie elektroninės bankininkystės paslaugas?
Ar naudojatės elektroninės bankininkystės paslaugomis? (Jei atsakėte taip pereikite prie 4 klausimo)
Jei nesinaudojate elektroninės bankininkystės paslaugomis, tai dėl kokių priežasčių?
Ar pasitikite teikiamomis elektroninės bankininkystės paslaugomis? Jei ats. taip pereikite prie 6 kl
Jei nepasitikite elektroninės bankininkystės paslaugomis, tai dėl kokių priežasčių?
Jei naudojatės elektroninės bankininkystės paslaugomis, tai kokiomis?
Kokios priežastys paskatino naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis? galimi keli atsakymai
Ar Jūs tenkina teikiamos elektroninės bankininkystės paslaugos?
Kokiais tikslais dažniausiai naudojate elektroninę bankininkystę? (galimi keli atsakymo variantai)
Kiek laiko naudojatės elektroninės bankininkystės paslaugomis
Ar jums pakanka informacijos apie elektroninės bankininkystės teikiamas paslaugas?
Šaltiniai, iš kurių jūs norėtumėte gauti informaciją apie elektroninės bankininkystės paslaugas?
Kaip vertinate balais nuo 1 iki 3 bankų teikiamas elektroninės bankininkystės paslaugos?
a) Klientų informavimas apie bankų teikiamas elektronines paslaugas
b) Elektroninės bankininkystės sistemų suprantamumas vartotojams
c) Elektroninės bankininkystės sistemų patogumas vartotojams
d) Elektroninių operacijų saugumas
e) Banko darbuotojų atsakinėjimas į klientų užklausas telefonu, elektroniniu paštu
f) Bankų teikiamų elektroninių paslaugų spektras
Kaip manote ar elektroninė bankininkystė turi perspektyvų populiarėti ateityje?
Kokių turite pasiūlymaų kaip pagerinti ir išpopuliarinti elektroninės bankininkystės paslaugas?
Jūsų amžius:
Jūsų socialinė padėtis:
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų gyvenamoji vieta:
Jūsų lytis: