Elektrėnų savivaldybės teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės vertinimo anketa

Ši apklausa yra ANONIMINĖ, visi Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti tik statistinei analizei. Tai padės įvertinti Elektrėnų savivaldybės administracijos veiklą, skatins ieškoti būdų, kaip pagerinti darbuotojų darbą administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo srityje.

1. Per pastaruosius 6 mėn. į kurį savivaldybės administracijos skyrių ar seniūniją kreipėtės dėl savivaldybės teikiamos paslaugos (paslaugų aprašymai skelbiami svetainėje www.elektrenai.lt)?
Mero ir direktoriaus priimamasis
Bendrojo skyriaus vienas langelis
Savivaldybės archyvas
Architektūros ir kraštotvarkos skyrius Dėl projekto derinimo
Civilinės metrikacijos skyrius
Finansų ir strateginio planavimo skyrius
Socialinės paramos skyrius
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Teisės ir personalo administravimo skyrius
Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
Žemės ūkio ir melioracijos skyrius
Elektrėnų seniūnija
Beižionių seniūnija
Gilučių seniūnija
Kazokiškių seniūnija
Kietaviškių seniūnija
Pastrėvio seniūnija
Semeliškių seniūnija
Vievio seniūnija
2. Kur dažniausiai ieškote informacijos apie savivaldybės teikiamas paslaugas?
3. Kokios informacijos apie savivaldybės teikiamas paslaugas pasigendate Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje www.elektrenai.lt?
4. Kokiu būdu dėl administracinės ar viešosios paslaugos kreipėtės į savivaldybės administracijos skyrių ar seniūniją?
5. Ar Jums patogus nustatytas asmenų priėmimo laikas savivaldybės administracijos skyriuose ar seniūnijose?
6. Per kiek laiko Jums buvo suteikta paslauga, pateiktas atsakymas į prašymą / skundą?
7. Ar Jus tenkino suteiktos paslaugos ar atsakymo į prašymą / skundą kokybė, įvykdymo terminas?
8. Kaip vertinate Jus aptarnavusių valstybės tarnautojų / darbuotojų kompetenciją (įgūdžius, žinias)?
9. Jūsų pasiūlymai, kaip gerinti savivaldybės administracijos darbą administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo srityje ________________________________________________________