UserMatas1037
Vieša
Pranešti

Ekologinis ūkininkavimas

Anketa yra anonimiška ir ji nebus niekur platinama. Anketa skirta praktiniam darbui rezultatai nebus publikuoti. Atsakydami į klausimus užtruksite apie 5 – 8 minutes. Prašau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, pažymint tą atsakymo variantą, kuris labiausiai atitinka Jūsų nuomonę. Jei nėra Jums tinkamo atsakymo, pažymėtoje vietoje įrašykite savo atsakymą.

1. Ar Jūs užsiimate ekologiniu ūkininkavimu:
2. Ar pradėjus sertifikuoti ūkį (ar bent susipažinus su sertifikavimo sąlygomis) nepasikeitė Jūsų motyvai dėl ekologinio ūkininkavimo:
3. Kokie pagrindiniai ekologinio ūkininkavimo ar ketinimų šį ūkininkavimą pasirinkti motyvai (motyvus įvertinkite 10 balų sistemoje nuo motyvacijos nebuvimo (1 balas) iki labai aukštos motyvacijos (10 balų):
12345678910
Pasinaudoti sparčiai augančiomis ekologinių produktų rinkomis
Gauti didesnes pajamas nei iš tradicinio ūkio
Pasinaudoti ES teikiama ekologiniams ūkiams papildoma finansine parama
Tai atitinka mano vertybines nuostatas, susietas su ekologinių problemų mažinimu ir sveika visuomene
4. Kaip Jūs manote ar Kauno regionas yra palankus ekologiniam ūkininkavimui. Palankumą įvertinkite 10 balų sistemoje (nuo 1 balo – labai nepalanku iki 10 balų – labai palanku)
5. Jūs esate ekologinio ūkio:
6. Įvertinkite savo ūkį techninės modernizacijos požiūriu:
7. Ar Jūsų ūkyje yra samdomų darbuotojų:
8. Jei Jūsų ūkis augalininkystės, ar būtų naudinga pereiti prie mišraus ūkio?
8. Ar teko pasinaudoti valstybės ar ES teikiama parama ūkiui plėsti ir modernizuoti (galimi keli atsakymai)?
9. Kokios Jūsų ūkio veiklos:
10. Kokios gyvulininkystės šakos yra sertifikuotos Jūsų ūkyje:
11. Kaip manote ar trūksta informacijos apie ekologinį ūkininkavimą?
12. Ar užsiimtumėte ekologiniu ūkininkavimu, jei negautumėte iš valstybės paramos?
13. Iš kokių šaltinių daugiausiai gaunate patarimų ir informacijos dėl ekologinio ūkininkavimo naujovių (galimi keli atsakymai)?
14. Jūsų nuomone, kokių priemonių turi imtis ekologiškų ūkių savininkai, kad ekologiniai ūkiai stiprėtų ir būtų efektyvesni?
15. Kokie būtų kiti pastebėjimai ar pasiūlymai dėl ūkininkaujant ekologiškai (įrašykite savo variantą)?