UserMigleJaku
Vieša
Pranešti

Ekologinę elgseną lemiantys veiksniai ir jos poveikis anglies dioksido emisijoms namų ūkio sektoriuje

Gerb. respondente, esu Miglė Jakučionytė-Skodienė, Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto aplinkosaugos organizavimo II kurso magistrantė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – nustatyti ekologinę elgseną lemiančius veiksnius ir jos poveikį anglies dioksido emisijoms namų ūkio sektoriuje. Anketa yra anoniminė, o surinkti duomenys bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Visi atsakymai yra vienodai vertingi. Ačiū!

Pažymėkite teiginius, kurie Jūsų nuomone yra teisingi.
Ar pritariate teiginiams?
Visiškai sutinkuSutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Aš labiau taupyčiau energiją, jei žinočiau kaip
Mano energijos vartojimas neturi įtakos šalies energijos sunaudojimui
Aš galiu daryti įtaką valdžios veiksmams, susijusiems su energijos problemų sprendimais
Aš galiu daryti įtaką įvairių įmonių veiksmams, susijusiems su energijos klausimais
Pasitikiu vyriausybe, sprendžiant energijos problemas
Mokslininkai ras būdus energijos problemoms išspręsti
Vėjo jėgainių parkai turi būti statomi net ir gražiame kraštovaizdyje
Vyriausybė turėtų priimti griežtesnius kuro efektyvumo standartus automobiliams
Mano asmeninis energijos vartojimas prisideda prie klimato kaitos
Pažymėkite Jums būdingos elgsenos dažnumą.
VisadaDažnaiKartaisLabai retaiNiekada
Aš išjungiu šviesą, kai man jos nebereikia
Aš turiu galimybę reguliuoti šildymą
Aš stengiuosi taupyti vandenį
Naudojuosi įkraunamomis baterijomis
Perku produktus, kurie pagaminti naudojant mažiau energijos ar kitų išteklių
Esu linkęs sumokėti daugiau už aplinkai draugiškus (ekologiškus) produktus
Nepalieku mobilaus telefono baterijos krautis per visą naktį
Kai nesinaudoju, išjungiu televizoriaus ar kitų prietaisų „miego režimą“ arba ištraukiu elektros laidą iš kištukinio lizdo
Naudoju elektros energiją taupančias lemputes (fluorescencines lempas ar šviesos diodus (LED))
Perkant buitinius elektros prietaisus, atsižvelgiu į jų energijos efektyvumo klasę (A+,A++ ir kt.)
Namų šildymo būdas (galimi keli atsakymų variantai):
Jeigu praeitame klausime pažymėjote "Atsinaujinantys energijos ištekliai", nurodykite, kokius naudojate (malkos, geoterminė energija ir kt.).
Naudojamos elektros gamybos būdas/tiekėjas (galimi keli atsakymų variantai):
Jeigu praeitame klausime pažymėjote "Atsinaujinantys energijos ištekliai", nurodykite, kokius naudojate (saulės moduliai, vėjo energija ir kt.).
Naudojamo vandens šildymo būdas/tiekėjas (galimi keli atsakymų variantai):
Jeigu praeitame klausime pažymėjote "Atsinaujinantys energijos ištekliai", nurodykite, kokius naudojate (saulės kolektoriai, geoterminė energija ir kt.)
Vidutiniškai elektros energijos (kWh) Jūsų namų ūkis per birželio mėnesį suvartoja (įrašykite):
Vidutiniškai elektros energijos (kWh) Jūsų namų ūkis per sausio mėnesį suvartoja (įrašykite):
Vidutiniškai sausio mėnesį už namų šildymą Jūsų namų ūkis sumoka (EUR) (įrašykite):
Vidutiniškai per mėnesį Jūsų namų ūkis suvartoja vandens (kb. m) (įrašykite):
Jūsų lytis:
Jūsų amžius (įrašykite):
Išsilavinimas:
Šeimos narių skaičius Jūsų namų ūkyje (įrašykite):
Ar turite šeimoje vaikų iki 6 metų?
Šeimos pajamos (EUR), tenkančios 1 šeimos nariui per mėnesį (įrašykite):
Namo tipas, kuriame gyvenate:
Jūsų būsto plotas ( kv. m) (įrašykite):