Userweeweewee
Results75
Vieša
Pranešti

Edukacinio turizmo plėtros perspektyvos Lietuvoje

Gerb. respondente,

Esu IV kurso Mykolio Romerio studentė. Bakalauro baigiamajam darbui atlieku tyrimą apie edukacinio turizmo plėtros galimybes Lietuvoje. Jūsų atsakymai padės įvertinti, kaip Lietuvos gyventojai vertina edukacinio turizmo naudas ir patys prisideda prie šios turizmo rūšies plėtotės. Edukacinis turizmas yra tokia turizmo rūšis, kuomet vienas iš pagrindinių kelionės tikslų yra mokymasis, profesinių ir kitokių žinių įgijimas. Tyrimas yra anonimiškas, tyrimo rezultatai bus pateikiami tik apibendrintai. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar jums yra tekę girdėti apie edukacinį turizmą?Privalomas
2. Kokias edukacinio turizmo formas, kuomet yra derinami turizmo ir mokymo tikslai, galėtumėte įvardinti?
3. Kaip manote, kokiais edukacinio turizmo produktais Lietuva galėtų būti patraukli edukaciniams turistams iš užsienio? (Galimi keli atsakymo variantai)Privalomas
4. Įvertinkite savo pritarimą žemiau pateikiamiems teiginiams apie edukacinio turizmo teigiamas naudasPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNeturiu nuomonėsSutinkuVisiškai sutinku
Edukacinis turizmas regionui suteikia ekonominę naudą
Edukacinis turizmas praturtina vietos švietimo sistemą
Edukacinis turizmas prisideda prie teigiamo šalies reprezentavimo
Edukacinis turizmas leidžia didinti šalies turistinį patrauklumą
Edukacinis turizmas prisideda prie tarptautinių verslo ryšių plėtotės
5. Kaip vertinate turistus, kurie atvyksta į Lietuvą edukaciniais tikslais?Privalomas
6. Įvertinti savo pritarimą žemiau pateikiamiems teiginiams.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Galėčiau rekomenduoti savo pažįstamiems užsienyje atvykti į Lietuvą mokymo tikslais
Turiu pakankamai informacijos apie įvairias edukacinio turizmo formas Lietuvoje
Lietuvos švietimo sistema yra pakankamai aukšto lygio, jog galėtų patenkinti edukacinių turistų poreikius
Lietuvoje yra pakankamai mokymo programų ir renginių, kurie galėtų būti aktualūs turistams iš užsienio
Prisidėčiau prie reklaminės kampanijos didinant Lietuvos kaip edukacinės turizmo krypties žinomumą
Norėčiau savo rekomendacijomis prisidėti prie edukacinio turizmo plėtotės Lietuvoje
7. Kokias edukacinio turizmo formas galėtumėt rekomenduoti žmonėms iš užsienio?Privalomas
8. Kas labiausiai iki šiol trukdė rekomenduoti atvykti į Lietuvą mokymo tikslais?Privalomas
9. Jūsų lytis?Privalomas
10. Jūsų amžius?