UserEco4Life
Vieša
Pranešti

Eco4Life: Pietų Baltijos regiono aplinkos ir gyvybės mokslų tinklo kūrimas skatinant bendradarbiavimą abipus sienų

Tarptautinis Eco4Life projektas siekia išnaudoti naujas galimybes, kurias siūlo biologiniais procesais ir ekonomikos dėsniais pagrįsta naujoji ekonomika - bioekonomika. Eco4Life projektas jungia tris partnerius Pietų Baltijos regione bei siekia prie tinklo prijungti vietinius tikslinių grupių atstovus, atsakingus už gyvybės mokslų verslumo augimą – mokslininkus, verslininkus, valdžios atstovus. Bus įsteigti tarptautinio Eco4Life tinklo regioniniai centrai, kurie palaikys tinklą, leidžiantį dalintis turimomis žiniomis ir informacija, apjungti regiono akademinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei kurti aplinkai naudingo verslo modelį. Jūsų atsakymai padėtų efektyviau kurti regioninį centrą ir jo paslaugas.
Pic
1.Jūsų atstovaujama institucija:Privalomas
2.Kokią aplinkos ir/ ar gyvybės mokslų kryptį atstovaujate/dirbate?Privalomas
3. Jūsų atstovaujama institucija savo darbe bendradarbiauja su:Privalomas
4. Jūsų atstovaujamos institucijos bendradarbiavimo su kitomis institucijomis dažniausiai pasitaikančios formos:Privalomas
5. Kokia bendradarbiavimo forma priimtiniausia Jūsų įmonei? Pažymėti ne daugiau 3 variantų:Privalomas
6. Jūsų nuomone, svarbiausi bendradarbiavimo privalumai:Privalomas
7. Kokia Eco4Life tinklo narių turimos kompetencijos perdavimo ar bendradarbiavimo forma priimtiniausia jums/jūsų atstovaujamai institucijai?Privalomas
8. Kokios informacijos ir/ ar paramos nurėtumėte sulaukti iš vietinės, regioninės ir respublikinės valdžios institucijų, kad galėtumėte plėtoti aplinkos ir gyvybės mokslų idėjas savo įmonėje?Privalomas
9. Kokios naudos tikitės iš Eco4Life tinklo?Privalomas
Eco4Life tinklas jungia tris pagrindinius partnerius: Klaipėdos Universitetą, Medicinos Universitetą Ščečin‘e, Lenkijoje ir BioCon Valley mokslo slėnį Greisvald‘e, Vokietijoje. Veiklos prasidėjo 2010 metų rudenį.
10. Įvertinkite išvardintų paslaugų reikalingumą Jūsų įstaigai/organizacijai ( 1-mažai , 8- labai reikalinga )
12345678
Informacijos apie dalyvavimo galimybes ES fondų pagalbos schemose teikimas
Konsultavimas projektų idėjų, koncepcijų generavimo klausimais
Konsultavimas projektų/produktų rengimo (paraiškos formos pildymo) klausimais
Konsultavimas projektų/produktų įgyvendinimo klausimais
Konsultavimas išradimų patentavimo klausimais
Konsultavimas sėkmingo verslo modelio kūrimo klausimais
Konsultavimas tarptautinio mokslo ir verslo bendradarbiavimo klausimais
11. Kokiomis kompetencijomis jūs /jūsų įmonė gali praturtinti Eco4Life tinklo veiklą?Privalomas
12. Kaip sužinojote apie Eco4Life tinklą, jo teikiamas paslaugas?
Jūsų įstaigos pavadinimasPrivalomas
Asmeninių atsakymų duomenys bus konfidencialūs.
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Kontaktinis asmuo, pareigos
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Adresas, telefonas, el.paštasPrivalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Ar norėtumėte būti informuotas apie projekto naujienas ir renginius el.paštu?
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami