UserAnonimek
Results26
Vieša
Pranešti

Dyskryminacja kobiet na litewskim rynku pracy

Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii kobiet w temacie dyskryminacji kobiet na litewskim rynku pracy. Ankieta jest anonimowa. Zebrane informacje posłużą do napisania pracy dyplomowej. Z góry bardzo dziękuję za pomoc. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Wiek:Privalomas
2. Wykształcenie:Privalomas
3. Sytuacja zawodowa:Privalomas
4. Forma zatrudnienia:Privalomas
5. Zajmowane stanowisko pracyPrivalomas
6. Czym jest dla Pani praca zawodowa?Privalomas
7. Czy ma Pani dzieci?Privalomas
8. Czy uważa Pani, że dyskryminacja na rynku pracy jest widoczna?Privalomas
9. Czy Pani zdaniem istnieją zawody, w których preferuje się mężczyzn?Privalomas
10. Czy według Pani, kobiety rzadziej niż mężczyźni awansują i zajmują kierownicze stanowiska?Privalomas
11. Czy Pani zdaniem, kobieta w Polsce, która ma takie same kwalifikacje jak mężczyzna, ma w porównaniu z mężczyzną:Privalomas
12. Czy uważa Pani, że kobieta, która pracuje na takim samym stanowisku jak mężczyzna, zarabia:Privalomas
13. Z którymi z niżej wymienionych sytuacji spotykają się kobiety w pracy?Privalomas
14. Na rozmowach kwalifikacyjnych spotykała się Pani z pytaniami o:Privalomas
15. Które z kryteriów, według Pani, są brane pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę?Privalomas
16. Które z podanych reakcji pracodawców na informację o zajściu w ciążę przez pracownicę, są Pani znane?Privalomas
17. Czy uważa Pani, że w litewskim społeczeństwie istnieją stereotypy, które odnoszą się do roli kobiety?Privalomas
18. Jakie są to stereotypy?Privalomas
19. Czy według Pani sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest…Privalomas
20. Czy myśli Pani, że płeć ogranicza szanse zawodowe?Privalomas
21. Obecnie mniej kobiet niż mężczyzn obejmuje funkcje kierownicze. Co według Pani jest tego powodem?Privalomas
22. Czy kiedykolwiek czuła się Pani dyskryminowana w pracy?Privalomas
23. W jaki sposób przejawiała się ta dyskryminacja?Privalomas
24. W jakim stopniu zna Pani prawa przysługujące osobie dyskryminowanej?Privalomas
25. Które działania edukacyjne mające na celu walkę z dyskryminacją są według Pani skuteczne ?Privalomas