UserDSA
Results21
Vieša
Pranešti

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ „VIENO LANGELIO“ PRINCIPU PASITENKINIMO TYRIMO KLAUSIMYNAS

Maloniai prašome pareikšti savo nuomonę apie aptarnavimą ir Jums suteiktas administracines paslaugas Druskininkų savivaldybės administracijoje. Ši apklausa yra anonimiška ir visi Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti tik statistinei analizei kartu su kitų apklaustųjų atsakymais.

Dėkojame už sutikimą dalyvauti apklausoje.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokia forma Jūs dažniausiai kreipiatės į Druskininkų savivaldybės administraciją?
Jeigu 1 klausime pažymėjote atsakymą a, atsakykite į 2 klausimą.
2. Dėl kokių priežasčių į Druskininkų savivaldybės administraciją kreipiatės atvykdami užuot reikiamą paslaugą užsisakę elektroniniu būdu?
3. Ar žinote apie galimybę savivaldybės teikiamas paslaugas užsisakyti elektroniniu būdu?
4. Ar žinote, kaip galima užsisakyti elektronines paslaugas?
5. Kokiais pateikiamais būdais norėtumėte gauti daugiau informacijos apie elektronines paslaugas?
6. Dažniausiai kreipiuosi į šiuos Druskininkų savivaldybės administracijos skyrius.
7. Ar savivaldybės administracijoje darbuotojas užuominomis arba kitaip leido suprasti, kad už palankų Jūsų klausimo sprendimą ar paslaugos suteikimą Jūs turėtumėte jam atsidėkoti? Įvardinkite savivaldybės administracijos skyrių ir aprašykite situaciją.
8. Įvertinkite asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu pagal pateiktus teiginius (vertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku)
12345
Iki paslaugos suteikimo neteko ilgai laukti eilėje
Patogus priėmimo laikas
Paslaugos suteikimo vieta yra tinkamai įrengta ir nekelia diskomforto
Specialistų suteikta informacija buvo išsami ir suprantama
Specialistai yra mandagūs ir maloniai bendrauja su klientais
9. Specialistas mane aptarnavo
10. Ar dažnai kreipiatės į savivaldybę
11. Esu patenkintas / nepatenkintas ,,vieno langelio'“ aptarnavimo principu savivaldybėje
12. Iki paslaugos suteikimo teko laukti
13. Asmenų aptarnavimo savivaldybės administracijoje kokybę vertinu
14. Į savivaldybę kreipiuosi
15. Atsakymas į kreipimąsi buvo pateiktas
16. Atsakymu esu patenkintas / nepatenkintas
17. Jūsų amžius
18. Jūsų išsilavinimas
Norėdami sužinoti Jūsų poreikius ir pagerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, prašome išsakyti savo siūlymus, pastabas ir pageidavimus dėl paslaugų kokybės tobulinimo. Pageidavimai, pasiūlymai, pastabos:
Įrašykite savo el. pašto adresą, ir mes informuosime, kaip sprendžiamas Jums aktualus klausimas. El. paštas: