Useraurimui.rinkeviciui
Vieša
Pranešti

Dirbtinis intelektas Lietuvoje

Ar žinote kas yra dirbtinis intelektas?

1. Kokia jūsų lytis?
2. Kiek jums metų?
3. Jūsų socialinis statusas?
4. Ar žinote kas yra dirbtinis intelektas?
5. Kokią jums asociaciją kelia dirbtinis intelektas?
6. Kokius žinote egzistuojančius dirbtinio intelekto kūrinius?
7. Ar jūs naudojate kokias nors dirbtiniu intelektu paremtas technologijas?
8. Pažymėkite kas jūsu nuomone yra dirbtinio intelekto kūriniai.
9. Ar dirbtinis intelektas suteiktų teigiamą naudą Lietuvai?
10. Kokiose srityse žmones pakeisti dirbtinio intelekto mašinomis būtų sunkiausia?
11. Kokiose srityse žmones pakeisti dirbtinio intelekto mašinomis būtų lengviausia?
12. Kaip manote ar jūsų darbo vietą ateityje gali perimti dirbtinis intelektas?
13. Kolkas dirbtinis intelektas dar nėra tiek ištobulintas, kad galėtų mąstyti kaip žmogus. Kaip manote ar ateityje bus sukurtas laisvai mąstantis dirbtinis intelektas?
14. Kaip manote ar Lietuvoje skiriama pakankamai dėmesio dirbtiniam intelektui?
15. Ar yra Lietuvoje teisės aktų reglamentuojančių dirbtinį intelektą? Jei yra, pakomentuokite.