Useralglitv
Results170
Vieša
Pranešti

Dirbtinio intelekto panaudojimo švietime galimybės ir iššūkiai: pedagogų požiūris

Gerb. Respondente,

Atlieku tyrimą tema „Dirbtinio intelekto panaudojimo švietime galimybės ir iššūkiai: pedagogų požiūris“. Siekiu išsiaiškinti kiek pedagogai yra susipažinę su dirbtinio intelekto panaudojimo švietime galimybėmis ir kokius iššūkius įžvelgia. Kviečiu Jus dalyvauti tyrime ir išreikšti savo požiūrį. Ši apklausa yra skirta moksliniam straipsniui parengti. Ji yra anonimiška. Tyrimo duomenys nebus viešai platinami, tik pateikiami apibendrinta forma moksliniame straipsnyje.

 

Atsakydami į žemiau pateiktus klausimus patvirtinate savo sutikimą dalyvauti tyrime.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kiek esate susipažinę su žemiau pateiktomis technologijomis?
12345
Dirbtinis intelektas
Intelektinės mokymo sistemos (imituoja individualų žmogaus mokymą(si))
Pedagoginiai agentai (skaitmeniniai arba virtualūs personažai, integruoti į mokymo technologijas, jų tikslas – palengvinti mokymą(si)).
Intelektinė mokymosi aplinka, išmaniosios klasės (pvz., „LearnLab“ „Realise“ sistemos, integruojančios dirbtinį intelektą ir mokymosi analitiką ir paremtos duomenimis grįsta sprendimo priėmimo prieiga)
Adaptyvusis mokymasis (mokymo(si) strategijų, metodų, užduočių ar jų sunkumo lygio keitimas ir pritaikymas, atsižvelgiant į besimokančiųjų ar jų grupių poreikius)
Mokymosi analitika (mokymosi proceso ir pažangos analizė)
2. Žemiau pateikti teiginiai apie dirbtinio intelekto galimybes. Nurodykite, kiek Jums yra/būtų naudingos/svarbios šios dirbtinio intelekto technologijų panaudojimo galimybės ugdant vaikus (1-visiškai nenaudinga, 2-nenaudinga, 3-nei naudinga, nei nenaudinga, 4-naudinga, 5-labai naudinga)?
12345
Dirbtinis intelektas padeda automatiškai patikrinti ir įvertinti mokinių atliktas užduotis
Dirbtinis intelektas padeda mokiniui atlikti užduotis
Dirbtinis intelektas parengia konstruktyvaus grįžtamojo ryšio ataskaitas apie mokymosi progresą ir esminius trūkumus
Dirbtinis intelektas gali perimti dalį mokytojo darbo: padėti rasti informaciją, užduoti savikontrolės klausimus, plačiau paaiškinti temą ir kt.
Dirbtinis intelektas prisitaiko prie mokinio mokymosi tempo ir gebėjimų, todėl kiekvienas gali mokytis individualiai
Dirbtinio intelekto pagalba galima sukurti daug įvairių, įtraukiančių užduočių
Dirbtinis intelektas užtikrina didesnį informacijos prieinamumą
Dirbtinis intelektas padeda sukurti interaktyvią mokymosi aplinką
Dirbtinis intelektas įgalina mokymąsi „bandymo-klaidų“ metodu
3. Žemiau pateikti teiginiai apie dirbtinio intelekto iššūkius. Įvertinkite, kiek Jūs sutinkate, kad šie iššūkiai yra aktualūs, dėl kurių dirbtinio intelekto technologijos negali būti panaudojamos ugdant vaikus pilnai pakeičiant pedagogą (1-visiškai nesutinku, 2-nesutinku, 3-nei sutinku, nei nesutinku, 4-sutinku, 5-visiškai sutinku)?
12345
Dirbtinio intelekto naudojimas ugdyme gali lemti lyderystės stoką klasėje
Vaikams reikia mokytojo dėmesio, kurio nesuteikia jokios technologijos
Mokymosi procesas su dirbtiniu intelektu pasyvus, tik mokytojas gali paskatinti aktyvų mokymąsi
Mokantis dirbtinio intelekto technologijų pagalba neskatinamas kritinis mąstymas
Mokiniai gali tapti abejingais juos supančiai aplinkai, jeigu mokomasi tik technologijų pagalba
Dirbtinis intelektas negali atstoti mokytojo pavyzdžio ir autoriteto, kuriuo vaikai vadovaujasi ir seka gyvenime
Dirbtinis intelektas riboja emocinių, socialinių ir kitų kompetencijų ugdymą
Dirbtinis intelektas kelia etinių iššūkių dėl manipuliacijos vaiko jausmais, požiūriu ir nuomone
Dirbtinis intelektas negali padidinti mokymosi motyvacijos, kaip tai gali padaryti mokytojas
4. Ar naudojate kokias nors dirbtinio intelekto technologijas savo veikloje?
5. Kiek sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais, apie tai, kiek mokyklose turėtų būti taikomos dirbtinio intelekto technologijos (1-visiškai nesutinku, 2-nesutinku, 3-nei sutinku, nei nesutinku, 4-sutinku, 5-visiškai sutinku)?
12345
Dirbtinis intelektas yra tema, kurios turėtų būti mokoma mokykloje
Pedagogai turėtų išmokti pagrindines dirbtinio intelekto technologijos sąvokas
Pedagogai turėtų išmokti naudoti dirbtinio intelekto technologijas
Pedagogai turėtų žinoti kaip dirbtinis intelektas veikia kasdienį žmonių gyvenimą
Pedagogai turėtų turėti asmenę nuomonę apie dirbtinį intelektą
Mokiniai turėtų būti mokomi suprasti pagrindines dirbtinio intelekto technologijų sąvokas
Mokiniai turėtų būti mokomi naudoti dirbtinio intelekto technologijas
Mokiniai turėtų būti mokomi kaip dirbtinis intelektas veikia kasdienį žmonių gyvenimą
Mokiniai turėtų būti skatinami susidaryti asmenę nuomonę apie dirbtinį intelektą
6. Kaip manote – ar dirbtinis intelektas ateityje pakeis pedagogus?
7. Jūs esate:
8. Jūsų pedagoginio darbo patirtis:
9. Jūsų ugdymo sritis:
10. Jūsų išsilavinimas:
11. Jūsų lytis:
12. Jūsų amžius: