Uservytautas.vrublevicius
Vieša
Pranešti

DHL paslaugų privatiems klientams įvertinimas

Apklausą vykdo Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos, logistikos ir ekspedijavimo studijų programos studentas. Apklausos tikslas – sužínoti, kaip klientai vertina DHL. Uždaviniai: surinkti informaciją apie klientus, sužinoti jų nuomonę apie DHL paslaugas ir  identifikuoti  klientų aptarnavimo trūkumus. Apklausa yra a n o n i m i n ė. Anketos rezultatai viešai nepublikuojami.Pažymėkite jums tinkamus atsakymus.

Pagal kokius kriterijus renkates DHL paslaugas?
Kaip jums svarbūs šie veiksniai (nesvarbūs -1 , labai svarbūs -5)?
12345
Darbuotojų kvalifikacija
Reagavimas į klientą
Sutarčių sąlygų laikymasis
Aptarnavimo kultūra
Klientų poreikių išsiaiškinimas
Ar esate patenkintas DHL paslaugomis ( nepatenkinta(s) -1 , visiškai patenkinta(s) -5)?
Įvertinkite DHL klientų aptarnavimo kriterijus (1-žemiausias įvertinimas, 5- aukščiausias)
12345
DHL suteikia paslaugas
DHL visad išsprendžia iškilusias problemas
Su DHL atstovais galima lengvai ir greitai susisiekti
DHL taiko inovacijas
Kiek žinote DHL teikiamų paslaugų?
Kokią pinigų sumą išleidžiate į metus DHL paslaugoms?
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Kaip dažnai naudojates DHL paslaugomis?
Jūsų išsilavinimas