UserCyprus
Results426
Privati
Pranešti

DĖMESIO ! Pensijų fondų dalyvių lūkesčių įvertinimas

Sveiki. Magistro darbui yra atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti II pensijų fondų pakopos dalyvių lūkesčius. Jums pateikiama anketa, kurią prašau atidžiai perskaityti ir nuoširdžiai atsakyti į visus klausimus. Surinkta informacija bus anonimiška, o atsakymai nebus skelbiami pavieniui. Svarbūs tik apibendrinti tyrimo duomenys. Pasirinkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą, jeigu nenurodyta kitaip, ir jį pažymėkite. Neradę tinkamo atsakymo, galite jį įrašyti pateiktame variante „Kita“. Dėkoju už atsakymus.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kurioje pensijų fondų (PF) valdymo bendrovėje esate sudaręs (-iusi) kaupimo sutartį?Privalomas
2. Kokio rizikingumo fondą esate pasirinkęs (-usi)?Privalomas
3. Kurie iš išvardintų veiksnių lėmė Jūsų apsisprendimą sudaryti kaupimo sutartį?Privalomas
PASTABA: galimi keli atsakymo variantai, max = 3.
Jei atsakėte Kita, įrašykite:
4. Jūsų nuomone, ko galima tikėtis iš pensijos kaupimo privačiuose fonduose?Privalomas
5. Kurie, Jūsų manymu, iš išvardintų veiksnių turės didžiausią poveikį pensijų fondų veiklai ateityje?Privalomas
PASTABA: galimi keli atsakymo variantai, max = 3.
Jei atsakėte Kita, įrašykite:
6. Jūsų manymu, KAIP TURĖTŲ PASIREIKŠTI išvardintos PF paslaugos teikimo ypatybės ir jų įgyvendinimas?Privalomas
Visiškai sutinkuSutinkuLabiau sutinku, nei nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuLabiau nesutinku, nei sutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
1. Paslaugos teikimui būtina vizualiai patraukli aplinka
2. Paslauga negali būti įgyvendinta be modernios įrangos
3. Teikimo metu svarbiausias dalykas – greitas aptarnavimas
4. Paslaugos teikėjas atskleis visas paslaugos ypatybes
5. Pensijų fondų kaupimo rezultatas atitiks kaupimo programą (riziką)
6. Teikėjai patars klientui visais paslaugos teikimo klausimais
7. Paslaugą teikiantys darbuotojai reaguos į visus kliento pageidavimus
8. Darbuotojai pademonstruos profesionalumą investavimo srityje
9. Personalas bus mandagus ir suteiks pasitikėjimo jausmą
10. Teikėjas parodys klientui susidomėjimą paslaugos teikimu
11. Klientai bus aptarnauti vienodame kokybės lygyje
12. Paslaugos teikėjas įvertins kliento poreikius bei galimybes
7. Ką Jums reiškia pensijų fondų bendrovės įvaizdis?Privalomas
Jei atsakėte Kita, įrašykite:
8. Kaip pasikeitė Jūsų nuomonė apie kaupimo bendrovės įvaizdį, prasidėjus pensijos kaupimui?Privalomas
9. Kurie iš pensijų fondų paslaugos teikimo elementų Jus sudomino pasirašant kaupimo sutartį, ir kaip jie pasiteisino kaupimo metu?Privalomas
Visiškai pasiteisinoPasiteisinoNei pasiteisino, nei nepasiteisinoNepasiteisinoVisiškai nepasiteisino
1. Mokesčiai
2. Įmokų dydžiai
3. Investavimo strategija
4. Kaupimo grąža
5. Grąžos ir rizikos santykis
6. Kaupimo ataskaitų informatyvumas
7. Darbuotojų profesionalumas
10. Kaip įvertintumėte Jūsų pensijų fondo kaupimo grąžos dydį, skirtingais kaupimo periodais?Privalomas
Iki 5 %5-10 %11-20 %21-30 %31-40 %41-50 %Daugiau nei 50 %
1. Grąža, kurios tikėtasi prieš sudarant sutartį
2. Grąža, kurios tikitės pasibaigus kaupimui
3. Grąžos dalis būsimoje (visoje) pensijoje
11. Jūsų pensijų fondo grąža dabartiniu metu?Privalomas
12. Jūsų nuomone, kokia tikimybė, jog kaupimas pensijų fonduose pareikalaus daugiau išlaidų, nei garantuos pajamas?Privalomas
13. Kokią, Jūsų manymu, bendrą sumą sudarys bendrovės valdytojų atskaitymai nuo sumokėtų įmokų į Jūsų fondą?Privalomas
14. Ar žinote, kas yra grynoji kaupimo grąža?Privalomas
15. Kokiu šaltiniu labiausiai pasitikite ir remiatės, nagrinėdami ar vertindami tolimesnius pensijų fondų pasiekimus?Privalomas
Jei atsakėte Kita, įrašykite:
16. Kaip dažnai domitės savo fondo pasiekimais?Privalomas
17. Ar jums pakanka informacijos apie Jūsų pensijų fondą?Privalomas
18. Įvertinkite, kaip pasireiškė išvardintos PF paslaugos ypatybės, JŪSŲ PF SUTARTIES SUDARYMO IR KAUPIMO METU?Privalomas
Visiškai sutinkuSutinkuLabiau sutinku, nei nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuLabiau nesutinku, nei sutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
1. Paslauga suteikta vizualiai patrauklioje aplinkoje
2. Kaupimo įmonė turėjo modernią įrangą
3. Teikėjas laiku ir greitai atliko aptarnavimą
4. Teikėjas supažindino su visomis kaupimo ypatybėmis
5. Kaupimo rezultatas atitiko Jūsų fondo programą (riziką)
6. Darbuotojai patarė visais paslaugos teikimo klausimais
7. Teikėjas reagavo į visus Jūsų pageidavimus
8. Personalas pademonstravo profesionalumą investavimo srityje
9. Teikėjai buvo mandagūs ir suteikė pasitikėjimo jausmą
10. Darbuotojas išreiškė Jums susidomėjimą teikdamas paslaugą
11. Teikėjas aptarnavo Jus ir kitus klientus vienodame kokybės lygyje
12. Paslaugos teikėjas įvertino Jūsų poreikius ir galimybes
19. Kurios teikiamos pensijų fondų paslaugos savybės Jums yra nepriimtinos ir norėtumėte jas pakeisti?Privalomas
PASTABA: galimi keli atsakymo variantai, max = 3.
Jei atsakėte Kita, įrašykite:
20. Ar keitėte pensijų fondą?Privalomas
PASTABA: jei atsakėte "Ne", praleiskite 21 klausimą.
Jei atsakėte Kita, įrašykite:
21. Kaip Jūs vertinate teikiamos kaupimo paslaugos rezultatus, pakeitus fondą?
22. Jei galėtumėte iš naujo pradėti kaupimą, kokia iki šio momento sukaupta patirtimi pasinaudotumėte, pasirinkdami pensijų fondą?Privalomas
23. Ar pritariate žemiau išvardintiems teiginiams, apibūdinantiems kaupimą pensijų fonduose?Privalomas
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
1. Pasirinkau per daug rizikingą kaupimo kryptį
2. Dėl atskaitomų mokesčių, kaupimo efektyvumas ženkliai sumažėja
3. Pensijų fondų darbuotojai nesugeba suderinti kaupimo rizikos
4. Jei būtų galimybė, visiškai atsisakyčiau privataus kaupimo
5. Pasirinkčiau rizikingesnę investavimo programą, jei kaupimo mokesčiai būtų mažesni
6. Esant nuopuoliui akcijų rinkose, visas lėšas reikėtų nukreipti į konservatyvų investavimą
7. Esu patenkintas (-a) dabartiniu kaupimo pensijų fonduose
24. Ar rekomenduotumėte pensijų fondų, kuriame Jūs kaupiate savo pensiją, asmenims planuojantiems sudaryti kaupimo sutartį?Privalomas
25. Jūsų lytis?Privalomas
26. Jūsų amžius?Privalomas
27. Jūsų išsilavinimas?Privalomas
Jei atsakėte Kita, įrašykite:
28. Jūsų pajamos per mėnesį?Privalomas