Userjovituxxx
Vieša
Pranešti

DELTA-INTERSERVIS reklamos analizė

anketos duomenys bus panaudoti diplominiam darbui.
Ar jums naudinga reklama?
Pasirenkant turizmo įmonę Jūsų apsisprendimui didžiausią įtaką daro
Ar esate matę(girdėję) turizmo įmonės DELTA-INTERSERVIS reklamą?
kokiuose reklamos priemonėse matėte (girdėjote) turizmo įmonės DELTA-INTERSERVIS reklamą?
Ar Jums būtų naudinga gauti turizmo įmonės DELTA-INTERSERVIS reklaminius bukletus, katalogus paštu?
Ar reklaminiai suvenyrai (rašikliai, kalendoriai) padeda turizmo įmonei
Jums reklama atrodo įspūdingesnė, kai ją
Daudiau laisvo laiko praleidžiate
Jūsų amžius
Jūsų lytis
Šiuo metu jūs