Dėl vaikų savijautos vertinimo 2020 metais Kauno lopšelyje-darželyje "Želmenėlis"

Gerbiami Tėveliai, įgyvendindami 2020 m. įstaigos veiklos plano I tikslą- stiprinti vaikų socialinę-emocinę gerovę, pasitelkiant STREAM metodikos elementus ir socialinius partnerius, kviečiame Jus atsakyti į klausimus dėl vaiko savijautos darželyje. Būsime dėkingi už mūsų veiklos vertinimą ir bendradarbiavimą. 

 

Pagarbiai direktorė

Kaip vertinate savo vaiko savijautą darželyje?
Ar vaikas grįžęs iš darželio pasakoja Jums, kaip jam sekėsi ?
Kaip vertinate įstaigos ugdymo kokybę
Kaip vertinate įstaigos administracijos darbą?
Kas vaikui labiausiai patinka
Ar esate patenkinti pasirinkę šį darželį Jūsų vaikui