Userruta767
Vieša
Pranešti

Darbuotojų socialinio saviveiksmingumo ir jų konfliktų su bendradarbiais sprendimo strategijų sąsajos

Kviečiame dalyvauti tyrime visus šiuo metu nevadovaujamose pareigose dirbančius asmenis, ne jaunesnius nei 18 metų.

Įvadas

Tai yra informuoto sutikimo dalyvauti tyrime forma. Joje pateikta svarbi informacija apie šį tyrimą. Prašome išsamiai susipažinti su šia informacija, kad galėtumėte išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą dalyvauti tyrime.

Tyrėjai ir tyrimo tikslas

Tyrimą vykdo Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros Psichologijos bakalauro studijų programos 4 kurso studentė  Rūta Sutkaitienė. Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kaip darbuotojų socialinis saviveiksmingumas yra susijęs su jų konfliktų sprendimo taikomomis strategijomis konfliktuose su bendradarbiais. Tyrimui vadovauja prof. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė.

Tyrimo procedūra

Tyrime kviečiami dalyvauti visi šiuo metu nevadovaujamose pareigose dirbantys asmenys, ne jaunesni nei 18 metų. Tyrimo metu Jūs šioje elektroninėje formoje turėsite užpildyti du klausimynus ir atsakyti į keletą socio-demografinių klausimų. Dalyvavimas tyrime truks apie 10-15 min.

Dalyvavimo ir pasitraukimo sąlygos

Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Net sutikus dalyvauti, Jūs turite teisę pasitraukti iš tyrimo bet kuriuo metu.

Dalyvavimo tyrime rizika ir nauda

Dalyvavimas tyrime Jums neturėtų sukelti didesnių išgyvenimų nei patiriate kasdieniame gyvenime. Jeigu tyrimo metu pajausite, kad išgyvenate nemalonius jausmus, iš tyrimo galėsite pasitraukti bet kuriuo metu. Tikimasi, kad gauti rezultatai padės geriau paaiškinti svarbią, tačiau mažai tyrinėtą sąsają tarp darbuotojų socialinio saviveiksmingumo ir jų konfliktų su bendradarbiais sprendimo strategijų. 

Konfidencialumas ir duomenų saugojimas

Bet kokia informacija, kuri bus surinkta tyrimo metu išliks konfidenciali ir bus prieinama tik tyrėjai, bakalauro baigiamojo darbo vadovei ir recenzentui. Visa gauta informacija bus naudojama tik mokslinio darbo tikslais.

Siekiant išsaugoti konfidencialumą Jūsų pildoma apklausos forma bus anoniminė. Tyrimo duomenys, apgynus baigiamąjį bakalauro darbą, bus 5 metus saugomi slaptažodžiu apsaugotoje elektroninėje laikmenoje.

Tyrimo duomenų panaudojimo tikslai ir duomenų sunaikinimas

Tyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais ir viešinami tik apibendrinti. Pasibaigus tyrimui visi internetinės apklausos metu surinkti duomenys internetinėje apklausų portalo paskyroje bus ištrinti ir perkelti į elektroninę laikmeną. Praėjus 5 metams po darbo baigiamojo gynimo visi duomenys bus pilnai sunaikinti. Kadangi tyrimas yra anoniminis, negalėsite kreiptis dėl Jūsų duomenų pašalinimo iš duomenų masyvo, nes nebus galimybės atsekti Jūsų duomenų.

Kontaktai

Jei turite klausimų ar pageidaujate detalesnės informacijos apie tyrimą tiek tyrimo eigoje, tiek po jo galite kreiptis į tyrimo vykdytoją Rūtą Sutkaitienę, el. paštu: [email protected]

Sutikimas

Primename, kad sutikdami (-os), jūs:

✔ Susipažinote su dokumentu ir supratote jame pateiktą informaciją.
✔ Suprantate, kad Jūsų dalyvavimas yra savanoriškas ir Jūs turėsite galimybę pasitraukti iš tyrimo bet kuriame etape.
✔ Sutinkate, kad šiame tyrime sukaupti duomenys būtų analizuojami ir apibendrinami moksliniais tikslais.

Ar sutinkate dalyvauti tyrime? (privaloma)
Įvertinkite, kiek pasitikite savimi, atlikdami kiekvieną iš žemiau nurodytų socialinių užduočių darbo vietoje. Pažymėkite Jums labiausiai tinkamą variantą skalėje nuo 1 (visiškai nepasitikiu) iki 5 (visiškai pasitikiu). Kiek pasitikite savimi socialiniuose susibūrimuose:
1 - visiškai nepasitikiu2 - nepasitikiu3 - nei pasitikiu, nei nepasitikiu4 - pasitikiu5 - visiškai pasitikiu
1. Kviesdamas savo bendradarbius į ofiso gimtadienio vakarėlį, skirtą Jūsų bendradarbiams.
2. Dalyvaudamas šventinių dovanų mainuose su savo bendradarbiais.
3. Dalyvaudamas pietuose ar vakarienėse su savo bendradarbiais.
4. Įsitraukdamas į trumpus pokalbius su savo bendradarbiais prieš susirinkimą.
5. Dalyvaudamas žaidimų vakare su savo bendradarbiais.
6. Bendraudamas su savo vadovais įmonės renginyje.
Kiek pasitikite savo pasirodymu viešai:
1 - visiškai nepasitikiu2 - nepasitikiu3 - nei pasitikiu, nei nepasitikiu4 - pasitikiu5 - visiškai pasitikiu
1. Prisistatydamas potencialių klientų grupei.
2. Pristatydamas dabartinio darbo projekto rezultatus savo kolegoms susirinkime.
3. Išsakydamas savo nuomonę susirinkime.
4. Moderuodamas grupės diskusiją Jūsų darbo skyriuje.
5. Parengdamas pristatymą įmonės vardu didelei auditorijai profesinėje konferencijoje.
6. Pristatydamas darbo projektą vadovų susirinkime, kuriame dalyvauja Jūsų vadovas ir kiti vadovai.
Kiek pasitikite savimi, valdydami konfliktus:
1 - visiškai nepasitikiu2 - nepasitikiu3 - nei pasitikiu, nei nepasitikiu4 - pasitikiu5 - visiškai pasitikiu
1. Kiek pasitikite savimi, kad kreipdamasis į savo vadovą dėl nesąžiningo Jūsų veiklos įvertinimo, nesukelsite tarpusavio įtampos.
2. Jūsų vadovas paprašo dirbti viršvalandžius tą dieną, kai turite kitų išankstinių įsipareigojimų. Kiek pasitikite savimi, kad atmesdami šį prašymą nesudarysite blogo įspūdžio.
3. Prašydamas savo vadovo grįžtamojo ryšio (atsiliepimo) apie Jūsų veiklą neseniai užbaigtame projekte.
4. Kolega prašo Jūsų pagalbos įgyvendinant projektą, o Jūs neturite laiko. Kiek pasitikite savimi, kad pasakysite “ne”, nepakenkdamas jūsų tarpusavio santykiams.
5. Suteikdamas neigiamą grįžtamąjį ryšį (atsiliepimą) bendradarbiui apie jo veiklą, jo nenuviliant.
Kiek pasitikite savimi, siekdamas pagalbos ir siūlydamas ją:
1 - visiškai nepasitikiu2 - nepasitikiu3 - nei pasitikiu, nei nepasitikiu4 - pasitikiu5 - visiškai pasitikiu
1. Pastebite, kad Jūsų bendradarbis yra nusivylęs savo dabartiniu darbo projektu. Kiek pasitikite savimi, pasikviesdamas jį pietų, kad suteiktumėte jam paramą.
2. Prašydamas bendradarbio padėti Jums įgyvendinti darbo projektą.
3. Siekdamas iš savo vadovo pagalbos, kai Jums sunku atlikti darbo užduotį.
4. Prašydamas pagalbos savo bendradarbio, kai nespėjate baigti darbo iki nustatyto termino.
5. Siūlydamas pagalbą bendradarbiui, kuris atrodo užvaldytas stiprių emocijų dėl projekto, prie kurio jis šiuo metu dirba.
Įvertinkite, kiek Jums yra būdingas išvardintas elgesys kilus konfliktui su bendradarbiu. Pažymėkite Jums labiausiai tinkamą variantą skalėje nuo 1 (visiškai nebūdinga) iki 5 (visiškai būdinga).
1 - visiškai nebūdinga2 - nebūdinga3 - nei būdinga, nei nebūdinga4 - būdinga5 - visiškai būdinga
1. Stengiuosi išanalizuoti problemą su bendradarbiu, kad rastume mums priimtiną sprendimą.
2. Paprastai stengiuosi patenkinti mano bendradarbio poreikius.
3. Stengiuosi vengti greitai reaguoti ir bandau konfliktą su bendradarbiu laikyti savyje.
4. Stengiuosi suderinti savo idėjas su bendradarbio idėjomis, kad kartu priimtume bendrą sprendimą.
5. Stengiuosi dirbti su bendradarbiu, kad rastume abiejų lūkesčius tenkinantį problemos sprendimą.
6. Paprastai vengiu atvirų diskusijų su bendradarbiu apie mūsų skirtumus.
7. Susidūrę su neišsprendžiama problema, su bendradarbiu stengiamės rasti nuosaikią/vidurinę poziciją.
8. Naudojuosi savo įtaka, kad būtų priimtos mano idėjos.
9. Naudoju savo autoritetą, kad sprendimas būtų palankus man.
10. Dažniausiai prisitaikau prie bendradarbio norų.
11. Nusileidžiu savo bendradarbio norams.
12. Keičiuosi tikslia informacija su savo bendradarbiu, kad kartu išspręstume problemą.
13. Paprastai nuolaidžiauju savo bendradarbiui.
14. Paprastai siūlau bendradarbiui vidurinę poziciją, kad išeitume iš aklavietės.
15. Deruosi su bendradarbiu, kad pasiektume kompromisą.
16. Stengiuosi nesivelti į nesutarimus su bendradarbiu.
17. Vengiu susirėmimų su bendradarbiu.
18. Naudojuosi savo išmanymu (žiniomis, patirtimi, kompetencija), kad pasiekčiau sau palankų sprendimą.
19. Dažnai pritariu bendradarbio pasiūlymams.
20. Naudoju strategiją „abi pusės daro nuolaidas“, kad būtų pasiektas kompromisas.
21. Paprastai ryžtingai laikausi savo pozicijos.
22. Stengiuosi atvirai atskleisti visus svarbius dalykus, kad problemos būtų išspręstos geriausiu įmanomu būdu.
23. Bendradarbiauju su bendradarbiu, kad priimtume abiems tinkančius sprendimus.
24. Stengiuosi patenkinti savo bendradarbio lūkesčius.
25. Kartais naudojuosi savo galia, kad laimėčiau ginčą.
26. Siekdamas išvengti nemalonių jausmų, savo nesutarimus su bendradarbiu stengiuosi laikyti savyje.
27. Stengiuosi vengti nemalonių apsižodžiavimų su bendradarbiu.
28. Stengiuosi dirbti kartu su bendradarbiu, kad tinkamai suprasčiau problemą.
Jūsų lytis:
Jūsų amžius (įrašykite):
Jūsų išsilavinimas:
Ar Jūs šiuo metu dirbate?
Kokias pareigas užimate organizacijoje?
Kokiam sektoriui priklauso Jūsų organizacija?
Kokio dydžio organizacija, kurioje dirbate?
Kiek metų dirbate šioje organizacijoje?
Koks Jūsų bendras darbo stažas?