Userirmairma2
Results11
Vieša
Pranešti

Darbuotojų motyvavimo Alytaus "Rivona" įmonėje tyrimo anketa

   Šiaurės Lietuos kolegijos Renginių verslo vadybos studentė Irma Kašelionytė atliieka tyrimą "RENGINIŲ KAIP DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO PRIEMONĖS ORGANIZAVIMAS ALYTAUS MIESTE VEIKIANČIOSE VERSLO ĮMONĖSE" , kurio tikslas- išanalizuoti darbotojų motyvavimo praktiniuus aspektus įmonėje "Rivona".

  Tikiuosi nuoširdžių Jūsų atsakymų į paeiktus klausimus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų išsilavinimas:
Pažymėti
Aukštasis universitetinis
Aukštasis neuniversitetinis
Akštesnysis
Spec. Vidurinis
Vidurinis
kita
Jūsų amžius:
Pažymeti
Iki 25 metų
Nuo 26 iki 30 metų
nuo 31 iki 65
Jūsų darbo stažas:
Pažymeti
Iki 1 metų
Nuo 1 iki 3 metų
Nuo 5 iki 10 metų
Nuo 10 ir daugiau metų
Ar esate patenkinti savo dabartiniu darbu?
Pažymėti
Taip
Iš dalies taip
Ne
Nežinau
Kas Jums yra darbas?
TaipNe
Galimybė užimti aukštesnes pareigas
Pajamų šaltinis
Pripažinimo siekimas
Svarbių sprendimų priėmimo galimybė
Atsakomybė
Buvimas darbo grupės nariu
Socialinės garantijos
Finansinė nepriklausomybė
Ar jaučiatės vertinamas ir svarbus savo darbe?
Pažymėti
Taip
Iš dalies taip
Ne
Nežinau
Ar Jūsų organizacijoje egzistuoja personalo motyvavimo sistema?
Pažymėti
Taip
Ne
Nežinau
Ar Jūs jaučiatės motyvuoti siekti Jūsų organizacijos tikslų?
Pažymėti
Taip
Iš dalies taip
Ne
Ar esate pakankamai informuoti apie Jūsų organizacijoje taikomas motyvavimo priemones?
Pažymėti
Darbuotojai yra pilnai informuoti apie taikomas motyvacijos priemones.
Ae organizacijoje taikomas motyvacijos priemones darbuotojai yra informuoti nepakankamai.
Apie organizacijojes taikomas motyvacijos primones nėra jokios informacijos.
Kokios motyvavimo priemonės taikomos Jūsų organizaijoje?
TaipNe
Atlyginimo didinimas
Premijavimas
Savarankiškumo priimant sprendimus suteikimas
Padėka,pagyrimas
Pakėlimas pareigose
Kvalifikcijos kėlimas
Saviraiškos galimybės
Dovanos
Laisvalaikio pramogos
Organizuojami renginiai su šeimomis
Organizuojamos bendros sarbuotojų kelionės
Kokios motyvavimo premonės Jums atrodo svarbiausios?
TaipNe
Materialinės
Savirelizacija
Darbo sąlygos
Komandinis darbas
Pripažinimas
Karjera
Geri santykiai su vadovu
Didesnės atsakomybės suteikimas
Tobuėjimo,mokymos galimybė
Kaip Jūs manote, kokie veiksniai lėmė sprendimą įsidarbinti šioje organizacijoje?
TaipNeIš dalies
Darbo užmokečio dydis
Geros darbo sąlygos
Tinkamas darbo laiko grafikas
Galimybė kilti karjeros laiptais
Galimybė tobulėti, kelti kvalifikciją
Savirealizacijos galimybė
Įdomus darbas
Kitų žmonių rekomendacijos