UserEimantasDek
Vieša
Pranešti

Darbuotojų motyvacinės sistemos tyrimas

Esu TTVAM bakalauro studijų verslo vadybos specialybės studentas Eimantas Deksnys. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą tema " Darbuotojų motyvacinės sistemos tyrimas, siekant ją tobulinti UAB "Interinfo Lietuva". Man labai svarbu žinoti Jūsų nuomonę apie esamą motyvacinę sistemą, išsiaiškinti Jūsų poreikius ir pageidavimus. Noriu paprašyti sąžiningai atsakyti į pateiktus klausimus, nes nuo to priklauso mano darbo kokybė bei pateiktos išvados ir pasiūlymai. Iš anksto dėkoju už atsakymus.
1. Jūsų lytis:Privalomas
2. Jūsų amžius:Privalomas
3. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
4. Jūsų darbo stažas UAB "Interinfo Lietuva" :Privalomas
5. Jūsų gaunamo atlyginimo forma:Privalomas
6. Jūsų gaunamo atlyginimo dydis paprastai yra:Privalomas
Atlyginimas į rankas, kartu su procentais.
7. Ką Jums reiškia darbas UAB "Interinfo Lietuva" ?Privalomas
Pasirinkite vieną, patį svarbiausią teiginį.
8. Kaip pasireiškia Jūsų vadovybės pastangos motyvuojant darbuotojus?Privalomas
Pasirinkite daugiausia tris labiausiai tinkančius atsakymo variantus.
Atsakykite į pateiktus klausimus:Privalomas
TaipDaugiau taipNeDaugiau ne
9. Ar didžiuojatės, kad dirbate UAB "Interinfo Lietuva"?
10. Ar Jūs jaučiatės motyvuoti siekti geresnių rezultatų?
11. Ar esate patenkinti dabartine motyvacine sistema?
12. Ar dažnai sulaukiate vadovo pagyrimų dėl gerai atlikto darbo?
13. Ar jaučiatės svarbus ir pripažintas įmonėje, kurioje dirbate?
14. Ar Jus tenkina dabartinis darbo užmokestis ir jo priskaitymo būdai?
15. Ar sutinkate, kad darbo užmokestis yra svarbiausia motyvacinė priemonė?
16. Kokios motyvacinės priemonės Jus labiausiai motyvuotų dirbti?Privalomas
1 – visiškai nemotyvuotų, 2 – nemotyvuotų, 3 – iš dalies motyvuotų, 4 – motyvuotų, 5 – labai motyvuotų.
12345
Fiksuotas nekintantis atlyginimas
Didesnė fiksuota atlyginimo dalis ir mažesni procentai nuo rezultatų
Mažesnė fiksuota atlyginimo dalis ir didesni procentai nuo rezultatų
Nepiniginiai priedai (mobilusis telefonas, kompiuteris, tarnybinis automobilis ir kita)
Pripažinimas ir pagyrimas
Karjeros galimybės
Galimybės tobulėti ir kelti kvalifikaciją
Pozityvi darbo aplinka
Puikūs santykiai su kolegomis ir vadovu
Geros darbo sąlygos
Saviraiškos galimybės
Vienkartinės premijos, paskatinimai
Bendras įmonės kolektyvo laisvalaikis
Galimybė dalyvauti priimant sprendimus
17. Surašykite prioritetų tvarka 3, Jūsų manymu, svarbiausias motyvavimo priemones iš 16 klausimo atsakymo variantų.Privalomas
(1 – svarbiausias, 2 – mažiau svarbus, 3 – svarbus)
18. Kokie veiksniai labiausiai mažintų Jūsų motyvaciją darbe?Privalomas
1 – visiškai nemažintų, 2 – nemažintų, 3 – iš dalies mažintų, 4 – mažintų, 5 – labai mažintų.
12345
Mažas darbo užmokestis
Darbo krūvio neatitinkantis darbo užmokestis
Neįvertinamos pastangos
Nevienoda to paties lygio darbuotojų motyvacinė sistema
Nėra karjeros galimybių
Nesaugumo jausmas dėl darbo vietos
Nevienodai paskirstytas darbo krūvis
Įtampa tarp kolegų
Įtampa bendraujant su vadovu
Neapmokami viršvalandžiai
19. Kuriuos iš 18 klausime paminėtų nemotyvuojančių veiksnių sutinkate įmonėje, kurioje dirbate?Privalomas
Įrašykite daugiausia 3 veiksnius.
20. Ar planuojate artimiausiu metu pakeisti darbovietę?Privalomas
21. Ar motyvacijos stoka verčia Jus galvoti apie darbo pakeitimą?
22. Kelinta tai Jūsų darbovietė?Privalomas
Įrašykite skaičių.