UserUgneAs
Results37
Vieša
Pranešti

Darbuotojų motyvacijos skatinimo priemonės

Ši apklausa skirta sužinoti, kokias darbo motyvacijos priemones darbuotojai labiausiai vertina. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Lytis
2. Amžius
3. Kiek laiko dirbate organizacijoje?
4. Ar Jums patinka Jūsų įmonė?
5. Kodėl pasirinkote dirbti šioje įmonėje?
6. Įvertinkite, kaip stipriai esate motyvuota/ as dirbti savo darbą?
7. Ar Jūsų įmonėje naudojamos motyvavimo /skatinimo priemonės?
8. Kokios motyvavimo priemonės Jus labiausiai paskatintų dirbti?
012345
laisvos dienos
geresnės darbo sąlygos
darbo užmokestis
premijos už atliktą darbą
dovanos; dovanų čekiai; sveikatos draudimas ir kita.
9. Kokios Jūsų nuomone 5 nematerialios skatinimo priemonės labiausiai motyvuoja/ motyvuotų dirbti?
10. Ar jaučiatės įvertinta/ as už savo pastangas, atliktą darbą?
11. Kokia psichologinė/ emocinė sveikata vyrauja Jūsų organizacijoje?
12. Kurie veiksniai labiausiai neigiamai paveikia/ paveiktų Jūsų darbą?
012345
didelis darbo krūvis
prasti santykiai su kolegomis
prasti santykiai su vadovu
jaučiama įtampa darbe
netinkamas darbo užmokestis
netinkamos darbo sąlygos
netinkamas darbo krūvis
nepakankamas darbuotojo įvertinimas
nėra galimybių tobulėti
13. Ar Jūsų įmonėje vykdomas kolektyvinis darbas grupėse?
14. Kaip pavyksta atlikti komandines užduotis?
15. Ar darbdavys rūpinasi/ domisi darbuotojų emocine sveikata?
16. Kokie Jūsų nuomone 6 teiginiai labiausiai atitinka geros darbovietės kriterijus?
17. Kuris darbdavio paskatinimo būdas Jus labiausiai motyvuoja/ motyvuotų dirbti?
18. Galbūt žinote kitų efektyvių motyvavimo priemonių?