UserSauvil12
Results7
Vieša
Pranešti

Darbuotojų mobilumas viešajame sektoriuje

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų užimamos pareigos:
Darbo stažas dabartinėje darbovietėje
Ar buvote paaukštintas pareigose ar perkeltas į kitas pareigas?
Kiek kartų buvote paaukštintas, pažemintas ar perkeltas į lygiavertes pareigas?
Jūsų karjeros siekiai:
Suvokiamos karjeros kliūtys:
Visai nesvarbuNelabai svarbuVidutiniškai svarbuLabiau svarbu nei nesvarbuLabai svarbu
Nepakankamas išsilavinimas
Asmeninių savybių stoka
Neįdomi veiklos sritis
Psichologinis klimatas tarp bendradarbių
Tiesioginio vadovo požiūris /asmeninės savybės
Karjerą slopinanti organizacijos tvarka
Nepalanki karjeros politika
Įsitikinimas, kad atrankos ir skyrimo į pareigas procesas yra nesąžiningas
Patirties trūkumas
Su kuo lengviau pasiekti geresnių rezultatų?
Visai nesvarbuNelabai svarbuVidutiniškai svarbuLabiau svarbu nei nesvarbuLabai svarbu
Dažnai besikeičiančiais bendradarbiais su naujomis idėjomis
Seniai dirbančiais darbuotojais su giliu darbo specifikos žinojimu