Userarnas.eicas
Results37
Vieša
Pranešti

Darbuotojų lojalumas

Šiuo metu atlieku tyrimą, siekdamas išsiaiškinti kas įtakoja ir gali sustiprinti darbuotojų lojalumą smulkaus verslo įmonėse. Maloniai prašau atsakyti į pateiktus klausimus.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Lytis:
Jūsu amžius:
Jūsų išsilavinimas:
Kiek laiko dirbate dabartinėje įmonėje?
Įvertinkite savo kaip darbuotojo santykius su įmone skalėje nuo 1 iki 5 balų. Balų reikšmės atitinkamai yra: 1 - visiškai nesutinku, 2 - nesutinku, 3 – sunku pasakyti, 4 - sutinku, 5 - visiškai sutinku.
12345
Didžiuojuosi ir pasitikiu savo kompanija
Manau, kad esu organizacijos dalis
Organizacijos vertybės yra žinomos ir aiškios
Asmeninės vertybės sutampa su organizacijos vertybėmis
Organizacijos politika yra palanki darbuotojų atžvilgiu
Esu pasiryžęs (-usi) sunkiau dirbti ar atidėti asmeninius tikslus dėl organizacijos poreikių
Esu patenkintas (-a) savo darbu ir rezultatais
Esu patenkintas (-a) savo darbo aplinka
Kaip dažnai galvojate apie darbovietės pakeitimą ?
Sunumeruokite veiksnius, eilės tvarka, nuo Jums svarbiausio, labiausiai įtakojančio lojalumą įmonei – 1, iki mažiausiai svarbaus – 6.
Sunumeruokite veiksnius, eilės tvarka, nuo Jums svarbiausio, labiausiai įtakojančio lojalumą įmonei – 1, iki mažiausiai svarbaus – 6.
123456
Darbo užmokestis
Karjeros galimybės
Geri santykiai su kolegomis ir vadovais
Premijos, dovanos, atostogos
Pagyrimai, įvertinimas už gerai atliktą darbą
Didesnis įtraukimas į įmonės veiklą ir jos siekius.
Palyginkite, ar esamas darbuotojų įvertinimas (materialus ir nematerialus) yra adekvatus:
dar
ne
Įvertinkite balais nuo 1-5 ar esamas darbuotojų įvertinimas (materialus ir nematerialus) yra adekvatus:
12345
Darbo krūviui, pasidalijimui ir paskirstymui
Darbo pobūdžiui
Darbo valandoms
Stresui ir įtampai darbe
Kaip manote, ar ilgamečiai darbuotojai įmonėje yra labiau vertinami?
. Ko jūsų manymu trūksta ar ką reikėtų patobulinti jūsų darbovietėje, kad darbuotojų lojalumas padidėtu?