Usermakazlauskas11
Results43
Vieša
Pranešti

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistema x organizacijoje

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Su kuo Jūs siejate savo mokymąsi?
2. Kokie motyvai ar priežastys Jus skatina nuolat mokytis ir tobulinti savo kvalifikaciją? (pasirinkite ne daugiau trijų atsakymo variantų)
3. Pateikite savo nuomonę apie švietimo ir mokymo(si) galimybes Jūsų organizacijoje.
4. Ar Jūsų įstaigoje egzistuoja darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema?
5. Ar įstaigoje, kurioje dirbate, atsižvelgiama į Jūsų poreikius mokytis, tobulinti kvalifikaciją?
6. Įvertinkite savo mokymo(si) poreikius, skatinant profesinės kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimą.
7. Kaip dažnai dalyvaujate mokymuose?
8. Kokią įtaką, Jūsų nuomone, daro neformalus suaugusiųjų mokymas(is) kvalifikacijos tobulinimo procese?
9. Įvertinkite mokymo(si) metodus, taikomus Jūsų įstaigoje:
10. Kokia mokymo(si) forma Jums aktualesnė, teikia daugiau naudos profesinėje veikloje:
11. Ar Jūsų organizacijoje yra atliekami mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo vertinimai, ar jie Jums svarbūs?
12. Kaip Jūs manote, ar Jūsų kvalifikacija darbe:
13. Kokios srities kompetencijas Jūs norėtumėte patobulinti?
14. Ar Jūs manote, kad pakankamai prisidedate prie įstaigos, kurioje dirbate, veiklos kokybės gerinimo ir organizacijos vystymo?
15. Jūsų lytis:
16. Jūsų amžius:
17. Jūsų išsilavinimas:
18. Jūsų darbo stažas šioje įstaigoje: