Userlinute78
Vieša
Pranešti

Darbuotojų kompetencijų valdymas organizacijoje AB "X Bankas"

Ši anketa yra sudaryta tam, kad išsiaiškinti, kaip valdyti kompetencijas Jūsų įstaigoje, kad pasiekti optimaliausių darbo rezultatų. Užtikriname, kad ši anketa yra visiškai konfidenciali, duomenys bus susisteminti, neišskiriant nei vieno apklausos dalyvio.

Ačiū už Jūsų nuomonę.

1. Jūsų lytis
2. Jūsų amžius
3. Jūsų išsilavinimas
4. Jūsų pareigos:
5. Jūsų darbo patirtis
6. Kaip manote, kokios bendrosios kompetencijos svarbiausios Jūsų organizacijoje?
7. Kaip manote, kokios specialiosios kompetencijos svarbiausios Jūsų organizacijoje?
8. Kaip manote, kokios profesinės kompetencijos svarbiausios Jūsų organizacijoje?
9. Kokia forma organizacijoje tobulinamos darbuotojų kompetencijos?
10. Kaip darbuotojai prisitaiko prie naujovių organizacijoje?
11. Kokiu būdu skatinami darbuotojai?
12. Įvertinkite, kodėl Jums reikalingas kompetencijų ugdymas ir tobulinimas (kur 1 – visai nesvarbu; 5 – labai svarbu)?
15
Asmeninis tobulėjimas
Karjeros perspektyvos
Siekis profesionaliai atlikti patikėtas užduotis
Įvertinimas ir pripažinimas darbe
Universalumas, gebėjimas lanksčiai prisitaikyti prie keliamų reikalavimų
Asmeninė iniciatyva
13. Kas Jus skatina ugdyti kompetencijas?
14. Jūs nuomone, kam reikalingas darbuotojų kompetencijos ugdymo tobulinimas?
15. Ko pasigendate ugdant kompetencijas? (kur 1 – visai nesvarbu; 5 – labai svarbu)?
15
teorinių žinių, susijusių su Jūsų darbu;
praktinių žinių, susijusių su Jūsų darbu;
naujausių žinių susijusių su informacinėmis technologijomis;
mokymų susijusių su darbu prie kompiuterio;
mokymų, kuriuose būtų tobulinamos asmeninės savybės reikalingos Jūsų darbe;
užsienio kalbos mokymo;
supažindinimo su naujausia teisine baze, reikalinga Jūsų darbe.
16. Jūsų nuomone, kokios kompetencijų ugdymo formos ir metodai Jums yra efektyviausi? (galima parinkti kelis variantus)
17. Ką, Jūsų nuomone, reiktų keisti Jūsų įmonės darbuotojų kompetencijų ugdymo programose? (Įrašykite)