UserGretaVPstudente
Results139
Vieša
Pranešti

Darbuotojų emocinio intelekto, darbo - šeimos konflikto ir psichologinės gerovės sąsajos

Sveiki :)

Esu 2 kurso MRU verslo psichologijos magistrantūros studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą, kuriuo sieksiu išsiaiškinti, kaip emocinis intelektas, darbo - šeimos konfliktas siejasi su asmens psichologine gerove. Užtikrinu, kad renkami duomenys yra konfidencialūs, bus panaudoti tik tyrimo tikslams. Kiekvieno JŪSŲ atsakymas yra be galo svarbus siekiant geresnės Jūsų ateities darbe!

Pildydami užtruksite apie 10 minučių.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytisPrivalomas
Jūsų amžius: (įrašykite savo amžių)Privalomas
Jūsų išsilavinimas:Privalomas
Šeimyninė padėtis ir vaikai:Privalomas
*Jei pasirinkote atsakymą ,,Neturiu gyvenimo partnerio", toliau klausimyno prašau nepildyti. Ačiū už Jūsų dalyvavimą!
Kokioje organizacijoje dirbate? Įrašykite, pavadinimą.Privalomas
*Jei šiuo metu nedirbate, prašau klausimyno toliau nepildyti. Ačiū už Jūsų dalyvavimą!
Kokioje srityje dirbate? (įrašykite)Privalomas
Nurodykite savo pareigas darbe ir trumpai aprašykite savo darbo funkcijas*.Privalomas
*Pvz., projektų vadovas, vadovauju užsienio projektų padaliniui.
Koks yra Jūsų darbo stažas dabartinėje darbovietėje?Privalomas
Koks yra vidutiniškas Jūsų darbo valandų skaičius per savaitę?Privalomas
Jei dirbate viršvalandžius, kiek vidutiniškai valandų per savaitę?Privalomas
Prašau įvertinkite savo jausmus (emocijas) ar reakcijas pastaruoju metu.Privalomas
Atidžiai perskaitykite pateiktus teiginius ir pažymėkite kiekvienoje eilutėje variantą, kuris, Jūsų manymu, Jums labiausiai tinka. Kiekvienas pateiktas teiginys padės įvertinti jūsų jausmus (emocijas) ar reakcijas. Nutardami, koks teiginys Jums labiausiai tinka, pasitelkite 5 balų skalę nuo 1 iki 5.
1- visiškai nesutinku2 – nesutinku3 – nei taip, nei ne4 – sutinku5 – visiškai sutinku
1. Aš žinau, kada kalbėti apie asmenines problemas su kitais
2. Kai susiduriu su kliūtimis, prisimenu tuos laikus, kai susidurdavau su panašiomis kliūtimis ir jas įveikdavau
3. Aš tikiu, kad man pasiseks, jei stengsiuosi
4. Kiti žmonės pasitiki manimi
5. Man sunku suprasti kitų žmonių gestus ar mimiką
6. Svarbūs mano gyvenimo įvykiai privertė mane pervertinti tai, kas svarbu, o kas ne
7. Kai mano nuotaika pagerėja, atrandu naujas galimybes
8. Jausmai yra tai, kas mano gyvenimą daro prasmingą
9. Aš suvokiu savo jausmus
10. Aš tikiu, kad įvyks geri dalykai
11. Man patinka dalintis savo jausmais su kitais žmonėmis
12. Kai patiriu teigiamus jausmus, aš žinau, ką daryti, kad jie neišblėstų
13. Aš organizuoju renginius, kurie patinka kitiems
14. Aš siekiu veiklos, kuri mane daro laimingą
15. Aš esu tikras dėl gestų ir mimikos, kurie yra skirti kitiems
16. Aš prisistatau kitiems taip, kad padarau jiems gerą įspūdį apie save
17. Kai aš nusiteikęs pozityviai, man lengva spręsti problemas
18. Žiūrėdamas į veido išraišką, aš atpažįstu jausmus, kuriuos patiria žmonės tuo metu
19. Aš žinau, kodėl keičiasi mano jausmai
20. Kai mano nuotaika yra gera, man kyla naujų idėjų
21. Aš kontroliuoju savo jausmus
22. Aš lengvai atpažįstu savo jausmus
23. Aš stengiuosi įsivaizduoti gerą užduoties, kurios imuosi, rezultatą
24. Aš pagiriu kitus, kai jie padaro ką nors gerai
25. Aš suprantu gestus ir mimiką, kuriuos rodo kiti žmonės
26. Kai kitas žmogus papasakoja man apie svarbų įvykį jo ar jos gyvenime, aš jaučiuosi beveik taip lyg pats patirčiau tą įvykį
27. Kai mano nuotaika pagerėja, man kyla naujų idėjų
28. Kai susiduriu su iššūkiu, aš jo atsisakau, nes galvoju, kad man nepavyks
29. Pažiūrėjęs į žmogų jau žinau, ką jis jaučia
30. Aš padedu kitiems žmonėms geriau jaustis, kai jie būna prislėgti
31. Aš pasitelkiu gerą nuotaiką, kad padėčiau sau, kai susiduriu su kliūtimis
32. Aš galiu pasakyti, kaip žmogus jaučiasi, išgirdęs jo balsą
33. Man sunku suprasti, kaip jaučiasi kiti žmonės
Prašau įvertinkite savo savijautą ir pasitenkinimą gyvenimu.Privalomas
Sąžiningai ir atvirai šalia kiekvieno teiginio pažymėkite skaičių nuo 1 iki 7, kaip stipriai Jūs pritariate ar nepritariate teiginiui.
1 -Visiškai nesutinku2 – Nesutinku3 – Šiek tiek nesutinku4 – Nei sutinku, nei nesutinku5 – Šiek tiek sutinku6 - Sutinku7 - Visiškai sutinku
1. Didžioji dalis mano gyvenimo aspektų yra artimi mano idealui.
2. Mano gyvenimo sąlygos yra puikios, labai geros.
3. Esu patenkintas savo gyvenimu.
4. Iki šiol aš gavau gyvenime tuos svarbius dalykus, kurių norėjau.
5. Jei gyvenčiau savo gyvenimą iš naujo, beveik nieko nekeisčiau.
Prašau įvertinkite savo elgesį pastaruoju metu, susijusius su darbu bei šeima.Privalomas
Atidžiai perskaitykite klausimyne pateiktus teiginius ir įvertinkite, kiek stipriai jiems pritariate ar nepritariate nuo 1 iki 7. 1 balas reiškia visišką Jūsų nepritarimą tam tikram teiginiui, o 7 balai – visišką Jūsų pritarimą. Pasirinktą balą pažymėkite. Neskubėkite, pažymėkite tik tuomet, kai būsite tikras/-a dėl savo pasirinkimo.
1 – visiškai nesutinku su šiuo teiginiu2 – nesutinku su šiuo teiginiu3 – esu nelinkęs (-usi) pritarti šiam teiginiui4 – nei sutinku, nei nesutinku su šiuo teiginiu5 – esu linkęs (-usi) sutikti su šiuo teiginiu6 – sutinku su šiuo teiginiu7 – visiškai sutinku su šiuo teiginiu
1. Mano darbas atitraukia mane nuo šeimos veiklos labiau nei norėčiau.
2. Laikas, kurį turiu skirti savo darbui, atitraukia mane nuo lygiaverčio dalyvavimo namų ūkio veikloje bei įsipareigojimų namams.
3. Turiu praleisti dalyvavimą šeimos veikloje dėl didelio laiko kiekio, kurį skiriu darbo įsipareigojimams.
4. Laikas, kurį praleidžiu su šeima, dažnai lemia tai, kad nedalyvauju toje darbinėje veikloje, kuri galėtų būti naudinga mano karjerai.
5. Turiu praleisti dalyvavimą darbinėje veikloje dėl didelio kiekio laiko, kurį skiriu šeimos įsipareigojimams.
6. Grįžęs (-usi) po darbo namo dažnai esu pernelyg išsekęs (-usi), kad dalyvaučiau šeimos veikloje.
7. Grįžęs (-usi) namo po darbo dažnai būnu taip emociškai išsekęs (-usi), kad tai kliudo man padėti šeimai.
8. Dėl visų sunkumų darbe grįžęs (-usi) namo kartais esu per daug įsitempęs (-usi), kad daryčiau dalykus, kurie mane džiugina.
9. Dėl streso namuose dažnai esu per daug susirūpinęs (-usi) šeimos reikalais darbe.
10. Kadangi esu dažnai įsitempęs (-usi) dėl įsipareigojimų šeimai, sunkiai susikaupiu darbui.
11. Įtampa ir nerimas šeimos gyvenime susilpnina mano gebėjimą atlikti darbą.
12. Problemų sprendimų būdai, kuriuos naudoju darbe, nėra efektyvūs sprendžiant problemas namuose.
13. Elgesys, kuris yra efektyvus ir reikalingas man darbe, duotų priešingus rezultatus namuose.
14. Elgesys, kuris padaro mane efektyviu (-ia) darbe, nepadeda būti geresniu (-e) tėčiu (motina) ar sutuoktiniu (-e).
15. Elgesys, kuris yra veiksmingas namuose, nėra efektyvus darbe.
16. Elgesys, kuris yra efektyvus ir reikalingas namuose, duotų priešingus rezultatus darbe.
17. Problemų sprendimų būdai, kurie yra veiksmingi namuose, nėra naudingi darbe.