Uservikius.min
Privati
Pranešti

Darbuotojų elgesio organizacijoje ypatumai

Gerbiamas (-a) tyrimo dalyvi (-e),

esu Vytauto Didžiojo universiteto II kurso Organizacinės psichologijos magistro programos studentė Viktorija Mintautaitė. Kviečiu dalyvauti mano magistro baigiamojo darbo tyrime, kurio tikslas yra įvertinti darbuotojų elgesio organizacijoje ypatumus. Apklausa yra anoniminė, todėl jos rezultatai bus apdorojami ir pateikiami tik apibendrintai (ne asmeniški). Prašau į klausimus atsakinėti nuoširdžiai – tyrime nėra teisingų ar klaidingų atsakymų.

Kilus klausimams, kreiptis el. paštu (viktorijamint@gmail.com).

Ačiū už Jūsų skirtą laiką!

Pic
Jūsų lytis?Privalomas
Jūsų amžius? (Įrašykite atsakymą skaičiais)Privalomas
Jūsų išsilavinimas? (Pažymėkite Jums labiausiai tinkantį atsakymą)Privalomas
Koks Jūsų darbo stažas dabartinėje darbovietėje? (pažymėkite Jums tinkantį atsakymą)Privalomas
Prašau perskaityti žemiau pateiktus teiginius ir nurodyti, kaip dažnai Jūs elgiatės taip, kaip aprašyta teiginiuose (kiekvienoje eilutėje pažymėkite Jums labiausiai tinkantį atsakymą).Privalomas
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada
1. Aš klaidinu savo klientus sukurdamas nerealistinius lūkesčius.
2. Aš pateikiu klaidingas sąskaitas klientams
3. Aš duodu kyšius, neleistinas dovanas ar papildomas naudas, kad paveikčiau klientus savo naudai
4. Aš neleistinais būdais renku konfidencialią konkurentų informaciją
5. Aš „pagražinu“ produktų kokybės ir saugumo rezultatus
6. Aš peržengiu klientų teisės į privatumą ribas
7. Aš sudarau sutartis su klientais dar neturėdamas tam reikalingo patvirtinimo ar aiškių sąlygų
8. Aš nesilaikau sutarčių taisyklių, kurios buvo suderintos su klientais
9. Aš skirstau savo kolegas į grupes pagal amžių, lytį, religinius įsitikinimus, seksualinę orientaciją ar kitus požymius
10. Aš kabinėjuosi prie savo kolegų kandžiomis replikomis, juokeliais ar priešiškais veiksmais
11. Aš prisidedu prie priešiškos darbo aplinkos kūrimo (pvz.: provokuoju konfliktines situacijas)
12. Aš nesilaikau darbo saugos taisyklių
13. Aš dirbu mažiau už kolegas, tačiau gaunu tą patį atlygį ir papildomas naudas
14. Aš peržengiu kolegų teisės į privatumą ribas
15. Aš nesilaikau aplinkosaugos standartų arba taisyklių (pvz.: metu šiukšles neleistinose vietose)
16. Aš rizikuoju visuomenės saugumu (pvz.: vairuoju išgėręs)
17. Aš pateikiu klaidingą informaciją visuomenei arba žiniasklaidai (pvz.: parašau neteisingą informaciją socialiniuose tinklalapiuose ar kt.)
18. Aš teikiu klaidingą informaciją valstybinėms institucijoms (pvz.: neteisingai deklaruoju savo turtą ir pan.)
19. Aš duodu kyšius arba darau spaudimą vietos ir/arba užsienio pareigūnams
20. Aš bendradarbiauju su žmonėmis, kurie gali būti susiję su nelegaliomis verslo veiklomis
21. Aš pažeidžiu kitų žmonių teises (pvz.: fotografuoju juos apie tai neinformuodamas arba demonstruoju atvirą nepasitenkinimą žmogaus seksualine orientacija)
Prašau perskaityti žemiau pateiktus teiginius ir nurodyti, kaip dažnai Jūs elgiatės taip, kaip aprašyta teiginiuose (kiekvienoje eilutėje pažymėkite Jums labiausiai tinkantį atsakymą).Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuNegaliu apsispręstiIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
22. Paprastai mano pirmas įspūdis apie žmones būna teisingas
23. Aš ne visada būnu sau nuoširdus (-i)
24. Aš visada žinau, kodėl aš mėgstu vienus ar kitus dalykus
25. Man sunku atsikratyti nerimą keliančių minčių
26. Aš balsuoju, nes tikiu, jog mano balsas gali kažką pakeisti
27. Kartais man nepasiseka, kadangi negaliu taip greitai apsispręsti
28. Aš esu visiškai racionalus žmogus
29. Aš retai esu dėkingas (-a) už kritiką
30. Aš labai pasitikiu savo sprendimais
31. Aš ne visada žinau priežastis, kodėl darau tai, ką darau
32. Kartais aš meluoju, jei to reikia
33. Yra buvę, jog esu pasinaudojęs (-usi) kitu žmogumi
34. Aš nesikeikiu
35. Kartais aš noriu atkeršyti užuot atleidęs (-usi) ir pamiršęs (-usi)
36. Aš esu gavęs (-usi) per daug grąžos iš pardavėjos, tačiau apie tai nepasakiau jai
37. Aš niekada nesu numetęs (-usi) šiukšlės gatvėje
38. Aš esu padaręs (-usi) tokių dalykų, apie ką niekam nesu pasakojęs (-usi)
39. Aš niekada neimu daiktų, kurie man nepriklauso
40. Esu gavęs (-usi) nedarbingumo pažymą darbe ar mokykloje, nors ir iš tikrųjų nesirgau.
41. Aš nesu padaręs (-usi) jokios žalos bibliotekos knygoms ar sugadinęs (-usi) prekės parduotuvėje ir tai nuslėpęs (-usi)
Perskaitykite žemiau pateiktus teiginius ir nurodykite, kiek Jūs asmeniškai sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (kiekvienoje eilutėje pažymėkite Jums labiausiai tinkantį atsakymą).Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
42. Žmonės mato mane kaip lyderį
43. Nemėgstu būti dėmesio centre
44. Dauguma grupinių veiklų be manęs būna nuobodžios
45 .Žinau, kad esu ypatingas, nes visi man tai kartoja
46. Man patinka pažinoti svarbius žmones
47. Susigėstu išgirdęs komplimentą
48. Mane yra lyginę su garsiais žmonėmis
49. Esu paprastas žmogus
50. Reikalauju gauti pagarbą, kurios esu nusipelnęs