Usersvetlanakun
Results313
Vieša
Pranešti

Darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo balansas dirbant iš namų COVID-19 pandemijos laikotarpiu - skirta pildymui

Mieli respondentai,

Kauno technologijos universiteto tyrėjai atlieka tyrimą siekdami išsiaiškinti kokie veiksniai lemia darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo balansą dirbant iš namų COVID-19 pandemijos laikotarpiu.  Tyrimas yra mokslinio pobūdžio. Visi duomenys bus pateikiami apibendrinta forma, kurioje nebus įmanoma identifikuoti konkretaus  tyrime dalyvavusio asmens. Garantuojame Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą. Visi Jūsų atsakymai liks anoniminiai.

Anketa skirta asmenims, kurie visą arba dalį darbo laiko dirba iš namų.

Ačiū už Jūsų įsitraukimą ir aktyvumą.

Jeigu Jums kiltų kokių nors klausimų, galite kreiptis el. paštu: [email protected]

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
A. Pagalvokite apie save ir pažymėkite savo pritarimą žemiau pateiktiems teiginiams:Privalomas
1 – Visiškai nesutinku2 – Nesutinku3 – Nei sutinku, nei nesutinku4 – Sutinku5 – Visiškai sutinku
Aš esu patenkintas/-a savo darbo ir gyvenimo pusiausvyra ir mėgaujuosi abiem vaidmenimis
Atrodo, kad dabar vienodai mėgaujuosi kiekviena savo gyvenimo dalimi
Sugebu gerai subalansuoti savo darbo ir asmeninio gyvenimo poreikius
1. Pagalvokite apie save bei organizaciją, kurioje dirbate, ir įvertinkite žemiau pateiktus teiginius:Privalomas
1 – Visiškai nesutinku2 – Nesutinku3 – Nei sutinku, nei nesutinku4 – Sutinku5 – Visiškai sutinku
Dažnai jaučiuosi išsekęs/-usi
Man duodama per daug darbo
Turiu daugiau darbo, nei galiu gerai padaryti
2. Kiek valandų vidutiniškai dirbate per savaitę? Pažymėkite:Privalomas
3. Kiek viršvalandžių vidutiniškai dirbate per įprastą savaitę? Pažymėkite:Privalomas
4. Ar viršvalandžiai yra apmokami? Pažymėkite:Privalomas
5. Pagalvokite apie save bei organizaciją, kurioje dirbate, ir įvertinkite žemiau pateiktus teiginius:Privalomas
1 – Visiškai nesutinku2 – Nesutinku3 – Nei sutinku, nei nesutinku4 – Sutinku5 – Visiškai sutinku
Mano balsas svarbus, sprendžiant tai, kas vyksta mano darbe
Dalyvauju priimant man įtakos turinčius sprendimus dėl darbo
Darbas suteikia man laisvę nuspręsti, kaip dirbsiu savo darbą
Galiu nuspręsti, kaip dirbti savo darbą
6. Pagalvokite apie save ir pažymėkite savo pritarimą žemiau pateiktiems teiginiams:Privalomas
1 – Visiškai nesutinku2 – Nesutinku3 – Nei sutinku, nei nesutinku4 – Sutinku5 – Visiškai sutinku
Esu svarbus/-i savo vadovui kaip žmogus
Mano vadovas padeda, kai man kyla kokia nors didelė asmeninė bėda
Mano vadovas supranta, kai patiriu dirbti trukdančių asmeninių ar šeimos problemų
7. Pagalvokite apie save ir pažymėkite savo pritarimą žemiau pateiktiems teiginiams:Privalomas
1 – Visiškai nesutinku2 – Nesutinku3 – Nei sutinku, nei nesutinku4 – Sutinku5 – Visiškai sutinku
Mano bendradarbiai noriai dalijasi patirtimi vieni su kitais
Mano bendradarbiai padeda vienas kitam, jei kas nors nespėja ko nors atlikti darbe
Mano bendradarbiai drąsina vieni kitus, kai kuris nors jaučiasi prislėgtas
Mano bendradarbiai stengiasi sutaikinti, kai kyla nesutarimų
8. Pagalvokite apie save bei organizaciją, kurioje dirbate, ir įvertinkite žemiau pateiktus teiginius:Privalomas
1 – Visiškai nesutinku2 – Nesutinku3 – Nei sutinku, nei nesutinku4 – Sutinku5 – Visiškai sutinku
Aš galiu pasirinkti arba pakeisti i) užduočių tvarką, ii) darbo metodus ir iii) darbo greitį ar tempą
Aš galiu nusistatyti darbo grafiką
Aš galiu padaryti pertrauką, kai to pageidauju
Aš galiu pritaikyti savo idėjas darbe
Aš galiu daryti įtaką svarbiems sprendimams darbe
9. Pagalvokite apie save ir pažymėkite savo pritarimą žemiau pateiktiems teiginiams:Privalomas
1 – Visiškai nesutinku2 – Nesutinku3 – Nei sutinku, nei nesutinku4 – Sutinku5 – Visiškai sutinku
Dėl šeimos ar namų pareigų aš jaučiuosi pavargęs/-usi
Man sunku įvykdyti visas savo, kaip šeimos nario, pareigas
Namuose / šeimoje turiu daugiau pareigų, nei galiu gerai įvykdyti
10. Šiuo metu Jūs gyvenate:Privalomas
11. Kiek vaikų, gyvenančių su Jumis, pastaruoju metu lanko / lankė darželius; mokosi / mokėsi mokyklose ar studijuoja nuotoliniu būdu? Pažymėkite:Privalomas
12. Dėl COVID-19 protrūkio šiuo metu Jūs:Privalomas
13. Kiek suaugusiųjų, gyvenančių kartu tame pačiame būste, dirba iš namų (įskaitant ir jus)? Pažymėkite:Privalomas
14. Pagalvokite apie save ir pažymėkite savo pritarimą žemiau pateiktiems teiginiams:Privalomas
1 – Visiškai nesutinku2 – Nesutinku3 – Nei sutinku, nei nesutinku4 – Sutinku5 – Visiškai sutinku
Galvodamas/-a apie koronavirusą (COVID-19), aš jaučiu grėsmę
Aš bijau koronaviruso (COVID-19)
Aš jaudinuosi būdamas/-a šalia kitų žmonių, nes nerimauju, kad susirgsiu koronavirusu (COVID-19)
15. Pagalvokite apie save ir pažymėkite savo pritarimą žemiau pateiktiems teiginiams:Privalomas
1 – Visiškai nesutinku2 – Nesutinku3 – Nei sutinku, nei nesutinku4 – Sutinku5 – Visiškai sutinku
Finansiniu požiūriu koronavirusas (COVID-19) mane paveikė neigiamai
Dėl koronaviruso (COVID-19) aš praradau su darbu susijusias pajamas
Dėl koronaviruso (COVID-19) man buvo sunku gauti reikiamų išteklių (maisto, tualetinio popieriaus)
Dėl koronaviruso (COVID-19) man buvo sunku gauti reikalingų daiktų
Dėl koronaviruso (COVID-19) man pasireiškė depresija
Koronaviruso (COVID-19) protrūkis neigiamai paveikė mano psichologinę sveikatą
16. Pagalvokite apie save ir pažymėkite savo pritarimą žemiau pateiktiems teiginiams:Privalomas
1 – Visiškai nesutinku2 – Nesutinku3 – Nei sutinku, nei nesutinku4 – Sutinku5 – Visiškai sutinku
Man buvo diagnozuotas koronavirusas (COVID-19)
Tam tikru metu per pastaruosius du mėnesius aš jaučiau panašius į koronaviruso simptomus
Per pastaruosius du mėnesius sirgau kokia nors kita liga, bet ne koronavirusu
Buvau arti žmogaus, kuriam buvo diagnozuotas koronavirusas (COVID-19)
Buvau arti žmogaus, kuris per pastaruosius du mėnesius jautė panašius į koronaviruso simptomus
Žiūriu daug naujienų apie koronavirusą (COVID-19)
Didžiulę laiko dalį praleidžiu bandydamas/-a rasti naujienų apie koronavirusą (COVID-19) internete ar televizijoje
17. Jūsų lytis:Privalomas
18. Jūsų gimimo data:Privalomas
19. Koks jūsų aukščiausias įgytas išsilavinimas? Pažymėkite:Privalomas
20. Kokio sektoriaus organizacijoje dirbate? Pažymėkite:Privalomas
21. Kokias pareigas užimate organizacijoje? Pažymėkite:Privalomas
22. Kiek laiko dirbate dabartinėje organizacijoje?Privalomas