Userpobudis
Vieša
Pranešti

DARBO POBŪDŽIO ĮTAKA DARBUOTOJŲ PASIEKIMAMS TRANSPORTO SEKTORIUJE

Gerbiamasis,
Kviečiame Jus dalyvauti tyrime, kurio tikslas – įvertinti darbo pobūdžio įtaką darbuotojų pasiekimams transporto sektoriuje. Apklausa anoniminė, surinkti duomenys bus analizuojami ir pateikiami tik juos apibendrinus baigiamajame magistro darbe.
Ačiū Jums!
 

1. Jūs esate:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Jūsų darbovietė yra:
5. Kiek darbuotojų dirba Jūsų darbovietėje?
6. Ar Jūs turite pavaldinių?
7. Jūs dirbate pagal:
8. Ar pamainos Jūsų darbe yra reguliarios?
9. Kur Jūs dirbate?
10. Kiek valandų vidutiniškai trunka Jūsų darbo diena?
11. Kiek valandų vidutiniškai Jūs dirbate per savaitę?
12. Kaip Jūs jaučiatės savo darbe?
13. Ar Jūsų darbas pasižymi žemiau pateiktomis charakteristikomis?
Tikrai taipTaipNei taip, nei neNeTikrai ne
Ar pakankamai įvairus Jūsų darbas?
Ar Jūsų pareigos nenuobodžios?
Ar tipinės darbo dienos metu Jūs atliekate panašias užduotis?
Ar Jūs savarankiškai atliekate savo darbą?
Ar Jūs galite veikti nepriklausomai nuo savo vadovo, atlikdamas darbo užduotis?
Ar Jūs galite veikti nepriklausomai nuo kitų kolegų, atlikdamas darbo užduotis?
Ar pakankamai gaunate grįžtamojo ryšio apie tai, kaip Jūs dirbate?
Ar pakankamai informacijos apie savo darbo rezultatus gaunate iš tiesioginio vadovo?
Ar pakankamai turite galimybių dalintis savo darbu su kitais žmonėmis?
Ar Jūsų darbas priklauso nuo Jūsų gebėjimo dirbti su kitais?
Ar visuomet pavyksta užbaigti pradėtus projektus, darbus?
Ar darbe yra sudarytos galimybės su kolegomis bendrauti neformaliai?
Ar didelė tikimybė, kad darbe Jūs sutiksite žmonių, su kuriais norėsite palaikyti artimus draugiškus santykius?
14. Kaip vertinate žemiau pateiktus darbo aspektus?
Labai geraiGeraiVidutiniškaiPrastaiLabai prastai
Galimybės dirbti skirtingus darbus
Įvairovės mastas mano darbe
Galimybės galvoti ir veikti nepriklausomai nuo kitų
Galimybės darbe daryti tai, ko noriu
Galimybės kontroliuoti savo darbą
Galimybės sužinoti apie tai, kaip aš atlieku savo darbą
Žinojimas, ar tinkamai aš atlieku savo darbą
Grįžtamasis ryšys iš tiesioginio vadovo apie tai, kaip aš atlieku savo darbą
Grįžtamasis ryšys, gaunamas iš kolegų
Galimybės atlikti darbą nuo pradžios iki pabaigos
Galimybės užbaigti savo pradėtą darbą
Galimybės pabaigti bet kokį darbą, į kurį aš esu įtraukiamas
Galimybės darbe susipažinti su kitais žmonėmis
Galimybės darbe susirasti artimų draugų
Bendradarbių draugiškumas
Galimybės darbe bendrauti su kitais asmenimis
Galimybės darbe susitikti su kitais asmenimis
15. Ar sutinkate su šiais teiginiais?
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Aš tinkamai atlieku savo pareigas
Aš atlieku įsipareigojimus, numatytus darbo apraše
Aš atlieku užduotis, kurių iš manęs tikimasi
Aš atitinku formalius darbo reikalavimus, keliamus mano pareigybei
Aš dalyvauju veiklose, kurios turi tiesioginės įtakos mano veiklos įvertinimui
Aš neatlieku dalies darbo, kurį esu įpareigotas atlikti
Aš neatlieku svarbių savo pareigų