Userfreedoooom
Vieša
Pranešti

Darbo birža

1. JŪSŲ ORGANIZACIJOS PAGRINDINĖ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIS:
2. KIEK DARBUOTOJŲ DIRBA JŪSŲ ORGANIZACIJOJE?
3. KAIP DAŽNIAUSIAI IEŠKOTE NAUJŲ DARBUOTOJŲ? Daugiausia 3 galimi atsakymo variantai.
4. KIEK PER PASTARUOSIUS 12 MĖNESIŲ ĮDARBINOTE DARBO BIRŽOJE REGISTRUOTŲ BEDARBIŲ?
5. AR JŪSŲ ĮMONEI YRA SUTEIKTAS SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSAS?
6. KOKIOS PRIEŽASTYS JUS PASKATINO TAPTI SOCIALINE ĮMONE?
7. AR JŪSŲ ĮMONĖ ĮDARBINA PAPILDOMAI REMIAMUS ASMENIS?
8. KIEK PROCENTŲ TIKSLINĖMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ DARBUOTOJŲ DIRBA JŪSŲ ĮMONĖJE?
9. KAIP DARBO BIRŽOS ĮDARBINTI ASMENYS PRIKLAUSANTYS TIKSLINĖMS GRUPĖMS ĮSITVIRTINA ORGANIZACIJOJE?
10. AR JŪSŲ ĮMONĖ GAUNA VALSTYBĖS PAGALBĄ?
11. KAIP MANOTE AR LIETUVOJE PAKANKAMAI YRA REMIAMI TIKSLINĖS GRUPĖS ASMENYS?
12. KAIP MANOTE KURIAI TIKSLINEI GRUPEI LIETUVOJE YRA SUNKIAUSIA ĮSIDARBINTI
13. AR JŪSŲ ĮMONĖ ĮDARBINA JAUNUS ŽMONES, NETURINČIUS DARBINĖS PATIRTIES IŠ DARBO BIRŽOS?
14. AR JŪS DALYVAUJATE DARBO BIRŽOS PRIEMONĖSE, PADĖDANČIOSE ĮSIDARBINTI JAUNIMUI?
15. ĮVERTINKITE ŠIAS DARBO BIRŽOS „DARBDAVIAMS“ PASLAUGAS:
TeigiamaiLabiau teigiamai, nei neigiamaiLabiau neigiamai, nei teigiamaiNeigiamaiNesinaudoju/ nedalyvauju
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Profesinis mokymas
Įdarbinimas subsidijuojant
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas
Viešieji darbai
Darbo rotacija (laikinas įdarbinimas)
Darbo vietų steigimo subsidijavimas
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas
Savarankiško užimtumo rėmimas
16. KAS JŪSŲ LABIAUSIAI NETENKINA DARBO BIRŽOS PRIEMONĖSE?
17. KAIP APSKRITAI VERTINATE UŽIMTUMO POLITIKOS INTEGRALUMĄ?
18. JŪSŲ PASIŪLYMAI: