UserAgneKTU
Results99
Vieša
Pranešti

Darbdavių požiūris į dirbančio jaunimo tarpkultūrinės kompetencijos raišką

Gerbiamas(-a) Respondente,

kviečiame dalyvauti KTU studentės atliekamame tyrime, kurio tikslas – įvertinti darbdavių požiūrį į dirbančio jaunimo tarpkultūrinės kompetencijos raišką. Jūsų patirtis yra labai svarbi, todėl prašome pateikti teisingą ir atvirą informaciją. Anketa yra anoniminė bei pildant turite pasirinkti vieną arba kelis jūsų situaciją atitinkančius variantus

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar Jūsų atstovaujamoje organizacijoje dirba asmenys, turintys tarpkultūrinės kompetencijos?
2. Jūsų nuomone kiek svarbi tarpkultūrinė kompetencija vertinant darbuotojus? (prašome pasirinkti vieną iš balų)
3. Kaip vertinate dirbančių asmenų gebėjimą interpretuoti ir lyginti: (prašome kiekvieną lentelėje pateiktą teiginį įvertinti, pažymint atitinkamą atsakymą).
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
Gebėjimą analizuoti ir adekvačiai suprasti skirtingus kultūrinius kontekstus
Gebėjimą interpretuoti kitos kultūros įvykius ir dokumentus, paaiškinti ir susieti tai su savo kultūros įvykiais ir dokumentais
Gebėjimą atpažinti ir paaiškinti nesusipratimų sritis ir pan.
Gebėjimą lyginti savo ir kitų kultūrų įstatymų ypatumus, išskiriant skirtumus ir panašumus
4. Kaip vertinate dirbančių asmenų gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti: (prašome kiekvieną lentelėje pateiktą teiginį įvertinti, pažymint atitinkamą atsakymą).
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
Gebėjimą efektyviai dirbti daugiakultūrėje aplinkoje
Gebėjimą užmegzti santykius
Gebėjimą priimti kitas kultūras
Gebėjimą atrasti naujų žinių apie kitas kultūrą(as)
5. Kaip vertinate dirbančių asmenų gebėjimą pažinti kitas kultūras: (prašome kiekvieną lentelėje pateiktą teiginį įvertinti, pažymint atitinkamą atsakymą).
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
Gebėjimą išsamiai apibūdinti konkrečių kitų kultūrų asmenų elgesį svarbiose socialinės ir profesinės sąveikos srityse
Gebėjimą išsamiai apibūdinti konkrečių kitų kultūrų asmenų elgesį svarbiose socialinės ir profesinės sąveikos srityse
Gebėjimą tinkamai žinoti kultūrų derybų stilių
Gebėjimą pritaikyti žinias apie kultūrų pagrindines normas ir tabu
6. Įvertinkite, kiek svarbūs žemiau pateikti tarpkultūrinės kompetencijos gebėjimai ir žinios
Labai svarbuSvarbuNei svarbu, nei nesvarbuNesvarbuVisiškai nesvarbu
Tolerancija tradicijoms, papročiams
Užsienios kalbos žinios
Komunikacijos gebėjimai
Žinios apie kultūrą
Kūno kalbos stebėjimas ir tolerancija jai
Gebėjimas prisitaikyti prie skirtingų kultūrų
7. Kokia Jūsų manymu, yra didžiausia nauda, gauta iš darbo tarpkultūrinėje erdvėje? (pasirinkite iki 4 variantų)
8. Ar galite pasakyti, jog esate patenkintas (-a) darbuotojų įgyta tarpkultūrine kompetencija
9. Ar manote, kad šiuo metu organizacijose skiriamas per mažas dėmesys tarpkultūrinės kompetencijos svarbai?
10. Jūsų atstovaujamos organizacijos darbuotojų skaičius):
11. Jūsų atstovaujamos organizacijos vykdomos ekonominės veiklos sritis: