UserAgneKTU
Results34
Vieša
Pranešti

Darbdavių ir darbuotojų požiūris į tarpkultūrinės kompetencijos svarbą

Gerbiamas(-a) Respondente,

kviečiame dalyvauti KTU studentės atliekamame tyrime, kurio tikslas – įvertinti darbdavių požiūrį į dirbančio jaunimo tarpkultūrinės kompetencijos raišką. Svarbu pabrėžti, kad dirbantis jaunimas – tai 14 - 29 metų asmenų grupė.

Jei jūsų įmonėje dirba šios amžiaus grupės jaunimas, prašome užpildyti žemiau pateiktą anketą. Jūsų patirtis yra labai svarbi. Anketa yra anoniminė, apibendrinti duomenys bus naudojami tik tiriamosios veiklos tikslams.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar Jūsų atstovaujamoje organizacijoje dirba asmenys, turintys tarpkultūrinės kompetencijos?
2. Jūsų nuomone, kiek svarbi tarpkultūrinė kompetencija vertinant jaunus darbuotojus? (prašome pasirinkti vieną iš balų)
3. Kaip vertinate jaunų dirbančių asmenų gebėjimą interpretuoti ir lyginti: (prašome kiekvieną lentelėje pateiktą teiginį įvertinti, pažymint atitinkamą atsakymą).
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
Gebėjimą analizuoti ir adekvačiai suprasti skirtingus kultūrinius kontekstus
Gebėjimą interpretuoti kitos kultūros įvykius ir dokumentus, paaiškinti ir susieti tai su savo kultūros įvykiais ir dokumentais
Gebėjimą atpažinti ir paaiškinti nesusipratimų sritis ir pan.
Gebėjimą lyginti savo ir kitų kultūrų įstatymų ypatumus, išskiriant skirtumus ir panašumus
4. Kaip vertinate jaunų dirbančių asmenų gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti: (prašome kiekvieną lentelėje pateiktą teiginį įvertinti, pažymint atitinkamą atsakymą).
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
Gebėjimą efektyviai dirbti daugiakultūrėje aplinkoje
Gebėjimą užmegzti santykius
Gebėjimą priimti kitas kultūras
Gebėjimą atrasti naujų žinių apie kitas kultūrą(as)
5. Kaip vertinate jaunų dirbančių asmenų gebėjimą pažinti kitas kultūras: (prašome kiekvieną lentelėje pateiktą teiginį įvertinti, pažymint atitinkamą atsakymą)?
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
Gebėjimą išsamiai apibūdinti konkrečių kitų kultūrų asmenų elgesį svarbiose socialinės ir profesinės sąveikos srityse
Gebėjimą tinkamai žinoti kultūrų derybų stilių
Gebėjimą pritaikyti žinias apie kultūrų pagrindines normas ir tabu
6. Kaip vertinate jaunų dirbančių asmenų kultūrines žinias ir komunikacinius gebėjimus (prašome kiekvieną lentelėje pateiktą teiginį įvertinti, pažymint atitinkamą atsakymą)?
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
Užsienio kalbos žinios
Komunikaciniai gebėjimai (pokalbio palaikymas, argumentacija ir pan.)
Gebėjimai derėtis su kitų kultūrų atstovais
Žinios apie kitos šalies kultūrą
Kūno kalbos stebėjimas ir jos supratimas
7. Kaip vertinate jaunų dirbančių asmenų asmenines savybes, kurios padeda sėkmingai bendrauti su kitų kultūrų atstovais (prašome kiekvieną lentelėje pateiktą teiginį įvertinti, pažymint atitinkamą atsakymą)?
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
Lankstumas ir prisitaikymas prie kultūros
Smalsumas naujoms žinioms
Empatija
Nuoširdumas
Iniciatyvumas
8. Kaip vertinate jaunų dirbančių asmenų nuostatas ir motyvaciją, kurios padeda sėkmingai bendrauti su kitų kultūrų atstovais (prašome kiekvieną lentelėje pateiktą teiginį įvertinti, pažymint atitinkamą atsakymą)?
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
Tolerancija tradicijoms, papročiams
Tolerancija kitoms nuostatoms
Domėjimasis kitomis kultūromis
Domėjimasis naujovėmis iš užsienio (inovacijos, produktai ir pan.)
Supratimas, kad visų rasių ir kultūrų žmonės yra lygūs
9. Kurie iš išvardintų tarpkultūrinės kompetencijos elementų yra itin svarbūs jūsų organizacijai (Gali būtu pažymėtas daugiau negu vienas variantas).
10. Ar Jums asmeniškai teko susidurti su problemomis kylančiomis dėl kultūrinių skirtumų, bendraujant su skirtingų kultūrų atstovais?
11. Kaip Jūs pats (pati) tobulinate savo tarpkultūrinę kompetenciją? (Galite pažymėti kelis atsakymo variantus)
12. Kokia Jūsų manymu, yra didžiausia nauda, gauta iš darbo tarpkultūrinėje erdvėje? (pasirinkite iki 4 variantų)
13. Ar galite pasakyti, jog esate patenkintas (-a) jaunų darbuotojų įgyta tarpkultūrine kompetencija?
14. Ar manote, kad šiuo metu organizacijose skiriamas pakankamas dėmesys tarpkultūrinės kompetencijos svarbai?
15. Jūsų atstovaujamos organizacijos darbuotojų skaičius):
16. Jūsų atstovaujamos organizacijos vykdomos ekonominės veiklos sritis: