Useralsanta
Vieša
Pranešti

Darbdavio įvaizdžio įtaka X, Y ir Z kartos darbuotojų motyvacijai ir išlikimui įmonėje dirbant nuotoliniu būdu - kopija

Gerb. Respondente,

Esu Vilniaus Universiteto 2-ojo kurso magistro studijų studentė. Atlieku baigiamojo darbo tyrimą tema „Darbdavio įvaizdžio įtaka X, Y ir Z kartos darbuotojų motyvacijai ir išlikimui įmonėje dirbant nuotoliniu būdu“.

Siekiant įvertinti darbuotojų darbo motyvaciją ir kitus aspektus dirbant nuotoliniu būdu, maloniai prašome Jūsų dalyvauti tyrime atsakant į žemiau pateiktus klausimus, pasirenkant Jums priimtiniausius atsakymus. Anketa yra anonimiška, o šio tyrimo rezultatai bus naudojami tik magistro baigiamajame darbe, apibendrinta forma.

1. Kiek Jūsų darbo laiko užima darbas nuotoliniu būdu?Privalomas
2. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius atsakant į klausimą “Ar norėtumėte įdėti daugiau pastangų į savo dabartinį darbą?”, kur 1 = „visiškai ne“, 2 = „labai mažai“, 3 = „mažai“, 4 = „vidutiniškai“, 5 = „daug“, 6 = „labai daug“, 7 = „dėčiau visas įmanomas pastangas".Privalomas
1234567
Ne, nes tikrai jaučiu, kad eikvoju laiką darbe
Darau nedaug, nes nemanau, kad šis darbas yra vertas pastangų
Nežinau, kodėl dirbu šį darbą, tai beprasmis darbas
Taip, nes noriu gauti kitų (pvz., Vadovo, kolegų, šeimos, klientų...) pritarimą
Taip, nes kiti mane labiau gerbs (pvz., Vadovas, kolegos, šeima, klientai...)
Taip, nes noriu, kad nekritikuotų kiti (pvz., Vadovas, kolegos, šeima, klientai...)
Taip, nes kiti mane finansiškai apdovanos tik tuo atveju, jei aš įdėsiu pakankamai pastangų savo darbe (pvz., Darbdavys, vadovas...)
Taip, nes kiti man siūlo didesnį darbo saugumą, jei įdedu pakankamai pastangų savo darbe (pvz., Darbdavys, vadovas...)
Taip, nes aš rizikuoju prarasti darbą, jei neįdedu pakankamai pastangų
Taip, nes turiu įrodyti sau, kad galiu
Taip, nes tai leidžia man didžiuotis savimi
Taip, nes kitaip man bus gėda dėl savęs
Taip, nes kitaip jausiuosi blogai
Taip, nes aš asmeniškai manau, kad svarbu įdėti pastangų šiame darbe
Taip, nes pastangų įdėjimas į šį darbą atitinka mano asmenines vertybes
Taip, nes pastangų įdėjimas į šį darbą man asmeniškai svarbu
Taip, nes man smagu dirbti savo darbą
Taip, nes tai, ką darau savo darbe, man sukelia entuziazmą
Taip, nes mano darbas įdomus
3. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie darbdavio įvaizdį. Atsakykite pažymėdami ties kiekvienu teiginiu, kiek stipriai su juo sutinkate (kur 1 – visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3- nei sutinku, nei nesutinku, 4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku).Privalomas
12345
Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojams suteikiama autonomija priimti sprendimus
Organizacijoje, kurioje dirbu, yra sudaryta palanki atmosfera dirbti komandoje
Turiu kolegų darbe, kurie yra pasirengę prisiimti mano darbo atsakomybes, man nesant darbe
Organizacijoje, kurioje dirbu, pastebima, kai atlieku darbą gerai
Organizacijoje, kurioje dirbu, darbo aplinkoje užtikrinamas streso nebuvimas
Organizacijoje, kurioje dirbu, yra sudarytos galimybės dirbti komandose
Organizacijoje, kurioje dirbu, yra sudarytos internetinio mokymosi galimybės
Organizacija, kurioje dirbu, reguliariai organizuoja įvairias konferencijas, seminarus ir mokymo programas
Organizacijoje, kurioje dirbu, sudarytos galimybes dirbti su užsienio projektais
Organizacija, kurioje dirbu, daug investuoja į darbuotojų mokymą ir tobulinimą
Įgūdžių ugdymas yra nuolatinis procesas organizacijoje, kurioje dirbu
Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojams aiškiai komunikuojama apie karjeros ir tobulėjimo galimybės
Organizacija, kurioje dirbu, sudaro galimybę dirbti lanksčiu darbo grafiku
Organizacija, kurioje dirbu, sudaro sąlygas dirbti namuose
Organizacijoje, kurioje dirbu, sudarytos sąlygos sporto užsiėmimams
Organizacijoje, kurioje dirbu, sąžiningai žiūrima į darbuotojus
Organizacijoje, kurioje dirbu, tikimasi, kad darbuotojai laikysis visų taisyklių ir reikalavimų
Organizacija, kurioje dirbu, elgiasi humaniškai ir visuomeniškai
Organizacijoje, kurioje dirbu, yra numatytos konfidencialios procedūros, skirtos pranešti apie netinkamą elgesį darbe
Bendrąja prasme, organizacijoje, kurioje dirbu, siūlomas darbo užmokestis yra didelis
Organizacijoje, kurioje dirbu, yra apmokamas darbas už viršvalandinį darbą
Organizacijoje, kurioje dirbu, teikiamos papildomos naudos užtikrinant gerą darbuotojų sveikatos apsaugą/stiprinimą
Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojai ir jų išlaikomi asmenys yra apdrausti.
4. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, pateikiant savo požiūrį apie organizaciją ir darbą joje. Atsakykite pažymėdami ties kiekvienu teiginiu, kiek stipriai su juo sutinkate (kur 1 – visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3- nei sutinku, nei nesutinku, 4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku).Privalomas
12345
Aš įsipareigoju patenkinti lūkesčius dėl savo darbo rezultatų
Aš savanoriškai atlieku užduotis, kurios nėra priskiriamos prie mano pareigybei keliamų darbo reikalavimų
Aš didžiuojuosi būdamas organizacijos dalimi
Aš išlieku mandagus klientams ar kitiems asmenims, net jei jie su manimi elgiasi grubiai ir/ar nemaloniai
Aš esu lojalus organizacijai, kurioje dirbu
Aš labai įsitraukiu į darbą tam, kad pasiekčiau tik trumpalaikius darbo tikslus
Ši organizacija suteikia geriausias karjeros galimybes ir mano karjeros kelias šioje organizacijoje yra aiškiai suplanuotas
Organizacijoje, kurioje dirbu, suteikiamas pakankamai saugus darbas ir saugi darbo aplinka
Organizacijoje, kurioje dirbu, sudarytos galimybės dirbti komandoje palankioje atmosferoje
Organizacijoje, kurioje dirbu, darbuotojai skatinami dalyvauti priimant sprendimus
Organizacija, kurioje dirbu, man skirtas įdomus ir iššūkių keliantis darbas
Jaučiuosi kaip komandos dalis, dirbdamas šioje organizacijoje
Organizacijoje, kurioje dirbu, užtikrinama darbinė aplinka be smurto ir priekabiavimo
Aš entuziastingai atlieku darbus, kurių kiti nenori daryti
Aš gerbiu įmonės taisykles ir nuostatas
Visada padedu kitiems kolegoms jų darbe
Visada laiku atvykstu į darbą
Prireikus dirbu viršvalandžius
Tobulinu savo įgūdžius, kad galėčiau gerai atlikti savo darbą
Svarbu labai įsitraukti į savo darbą
Siekiu apsaugoti organizacijos, kurioje dirbu, įvaizdį
Man labiau patinka dirbti griežtai nustatytomis darbo valandomis
Manau, kad šioje organizacijoje būsiu paaukštintas, jei dirbsiu ilgesnį laiką ir stengsiuosi siekti tikslų
Aš dirbu šį darbą tik dėl pinigų, o ši organizacija man daug sumoka už atliktą darbą
Aš darau tik tai, kas privaloma, kad galėčiau atlikti savo darbą
Esu ištikimas organizacijai, kurioje dirbu, ir neketinu jos palikti ateityje
Aš visada stengiuosi aktyviai dalyvauti priimant sprendimus organizacijoje
Jei reikės, esu linkęs priimti pasiūlymą pakeisti darbo vietą organizacijos viduje
Manau, kad turiu galimybę būti paaukštintas, jei sunkiai dirbsiu šioje organizacijoje
Manau, kad ši organizacija pakankamai atlygina savo darbuotojams už jų pastangas
5. Jūsų darbo stažas dabartinėje organizacijoje:Privalomas
6. Jūsų einamos pareigos dabartiniame darbe?Privalomas
7. Sektorius, kuriam priklauso Jūsų organizacija:Privalomas
8. Jūsų organizacijos veiklos sritis:Privalomas
9. Organizacijos, kurioje šiuo metu dirbate, dydis:Privalomas
10. Jūs amžius:Privalomas
11. Jūsų lytis:Privalomas
12. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
13. Jūsų šeimyninė situacija:Privalomas