Dalyvaujamas biudžetas_Telšiai

Sveiki,

Telšių rajono savivaldybės administracija kartu su Rietavo savivaldybe ir Klaipėdos universitetu vykdo ES finansuojamą projektą „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione“ (EmPaci). Projekto tikslas įtraukti daugiau savivaldybių ir mobilizuoti piliečius. Šis tikslas bus siekiamas gerinant savivaldybių administracijų gebėjimą bendradarbiauti su piliečiais. Viena iš sudėtinių projekto dalių yra žinių įgijimas ir ryšių stiprinimas tarp savivaldybės administracijos ir piliečių parengiant dalyvaujamojo biudžeto rengimo vadovą, mokymo programą ir įgyvendinimo įrankius. Šios apklausos rezultatų įvertinimas prisidės prie anksčiau minėtų priemonių parengimo, todėl Jūsų nuomonė – labai svarbi. Jei kiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu: jaroslav.dvorak@ku.lt

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Kiek Jūs domitės vietos (municipaline) politika?Privalomas
2. Kaip dažnai Jūs diskutuojate apie vietos politiką su savo šeima?Privalomas
3. Kaip dažnai jūs diskutuojate apie vietos politiką su savo draugais?Privalomas
4. Ar esate kada nors bandžiusi/bandęs kreiptis į savo savivaldybės tarybos narę/narį?Privalomas
5. Ar Jūs dalyvavote (balsavote) paskutiniuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose?Privalomas
6. Kuriam iš žemiau pateiktų teiginių Jūs pritariate labiausiai (pažymėkite vieną atsakymo variantą):Privalomas
7. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiau vietos politikoje? (pasirinkite vieną atsakymo variantą)Privalomas
8. Ar Jums yra tekę:...? (prie kiekvieno iš žemiau pateiktų teiginių pažymėkite Jums tinkamą atsakymo variantą)Privalomas
Taip, daugiau nei kelis kartus; daug kartųTik vieną ar kelis kartusNiekada
8.1. Įtikinėti, raginti kintus asmenis prisijungti prie socialinių problemų sprendimo?
8.2. Pasirašyti peticiją?
8.3. Boikotuoti prekės ženklą/gaminį/prekę/asmenį, nes jie Jums buvo nepriimtini, neatitiko Jūsų įstikinimų?
8.4. Dalyvauti labdaringoje veikloje?
8.5. Dalyvauti protesto akcijoje ar demonstracijoje?
9. Kurios iš žemiau pateiktų įsitraukimo į vietos reikalus formos Jums atrodo patraukliausios? (pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymų variantus)Privalomas
10. Ar Jūs dalyvaujate veikloje organizacijų, kurios sprendžia problemas vietos bendruomenėje? (pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymų variantus)Privalomas
11. Skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku) pažymėkite, kiek Jūs esate patenkinta/s gyvenimu Telšių rajono savivaldybėje?
1 visiškai nesutinku2 nesutinku3 nei sutinku nei nesutinku4 sutinku5 visiškai sutinku
11.1. Aš visiškai patenkinta/s gyvenimu Telšių rajono savivaldybėje
11.2. Man nepatinka Telšių rajono savivaldybė
11.3. Man patinka čia gyventi
12. Kiek laiko Jūs gyvenate Telšių rajono savivaldybėje?Privalomas
13. Ar Jūsų gimėte ir augote Telšių rajono savivaldybėje?Privalomas
14. Jūsų nuomone, Telšių rajono savivaldybė yra.....:Privalomas
15. Jūsų nuomone, kiek stiprus yra Jūsų emocinis ryšys (prisirišimas) su Telšių rajono savivaldybe?Privalomas
16. Kiek ilgai Jūs planuojate gyventi Telšių rajono savivaldybėje?
17. Jūs gyvenate....Privalomas
18A. Žemiau pateikiama eilė teiginių apie gyvenamos aplinkos socialinę ir fizinę infrastruktūrą. Skalėje nuo 1 (visiškai nesvarbu) iki 5 (labai svarbu) pažymėkite, kiek jie Jums yra svarbūs.Privalomas
1 visiškai nesvarbu2 nesvarbu3 nei svarbu nei nesvarbu4 svarbu5 labai svarbu
Platus kultūrinių renginių pasirinkimas
Didelė apsipirkimo įvairovė
Daug skirtingų kultūrų ir subkultūrų
Gyvenamos aplinkos energija ir emocinė atmosfera
Platus skirtingų paslaugų pasirinkimas
Miesto/rajono įvaizdis
Tolerancija ir atvirumas
Daug gamtos ir viešųjų žaliųjų erdvių
Aplinkos kokybė (mažas užterštumas)
Parkai ir viešosios erdvės
Platus veiklų lauke pasirinkimas
Ramybė/tyla
Švarka/tvarka
Prieiga prie vandens telkinių
Atlyginimų dydis
Geros darbo ir karjeros perspektyvos
Profesiniai tinklai
Būsto rinka
Pragyvenimo lygis
Būsto pasiūla
18B. Žemiau pateikiama eilė teiginių apie gyvenamos aplinkos socialinę ir fizinę infrastruktūrą. Skalėje nuo 1 (visiškai nepatenkinta/s) iki 5 (labai patenkinta/s) pažymėkite, kiek Jūs esate patenkinta/s šios infrastruktūros išvystymu Telšių rajono savivaldybėje.Privalomas
1 visiškai nepatenkinta/s2 nepatenkinta/s3 nei patenkinta/s nei nepatenkinta/s4 patenkinta/s5 labai patenkinta/s
Platus kultūrinių renginių pasirinkimas
Didelė apsipirkimo įvairovė
Daug skirtingų kultūrų ir subkultūrų
Gyvenamos aplinkos energija ir emocinė atmosfera
Platus skirtingų paslaugų pasirinkimas
Miesto/rajono įvaizdis
Tolerancija ir atvirumas
Daug gamtos ir viešųjų žaliųjų erdvių
Aplinkos kokybė (mažas užterštumas)
Parkai ir viešosios erdvės
Platus veiklų lauke pasirinkimas
Ramybė/tyla
Švarka/tvarka
Prieiga prie vandens telkinių
Atlyginimų dydis
Geros darbo ir karjeros perspektyvos
Profesiniai tinklai
Būsto rinka
Pragyvenimo lygis
Būsto pasiūla
19. Ar iki šios apklausos Jūs buvote girdėjusi/girdėjęs ką nors apie dalyvaujamąjį biudžetą?Privalomas
Dalyvaujamasis biudžetas yra demokratinis procesas, kurio metu gyventojai sprendžia, kam išleisti dalį savivaldybės ar kitų viešųjų finansinių išteklių (t.y. dalį biudžeto). Tokiu būdų gyventojams suteikiama teisė ir galimybė dalyvauti šių išteklių paskirstyme. Dalyvaujamasis biudžetas pradėtas taikyti 1989 metais Brazilijoje, Porto Alegre savivaldybėje. Nuo tada jis išplito visame pasaulyje, daugiau nei 3 tūkst. savivaldybių. Dalyvaujamasis biudžetas įgalina gyventojus prisidėti svarstant valstybių, regionų, savivaldybių, mokyklų ir įvairių kitų institucijų biudžetus, bei skirstant viešuosius finansinius išteklius.
20. Jūsų nuomone, ar dalyvaujamojo biudžeto idėja turėtų būti taikoma Telšių rajono savivaldybėje?Privalomas
Jei 20 klausime pasirinkote atsakymo variantą "ne", gal galėtumėte argumentuoti, kodėl?
21. Kuriose srityse, Jūsų nuomone, dalyvaujamasis biudžetas turėtų būti taikomas? (pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymų variantus)Privalomas
22. Jei savivaldybėje būtų taikomas dalyvaujamasis biudžetas, Jūs norėtumėte turėti galimybę spręsti (balsuoti) apie:Privalomas
23. Jei Telšių rajone būtų taikomas dalyvaujamasis biudžetas, kuriose iš žemiau išvardintų sričių Jus labiausiai domintų galimybės dalyvauti skirstant viešuosius finansinius išteklius (pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymų variantus):Privalomas
24. Pasirinkite labiausiai Jūsų požiūrį į dalyvaujamąjį biudžetą atitinkantį teiginį:Privalomas
Jei pasirinkote atsakymų variantus b arba c, toliau prašom atsakyti į 25 klausimą
25. Jei 24 klausime pasirinkote atsakymų variantus b arba c, maloniai prašome atsakyti, ar, Jūsų nuomone, prieš pateikiant biudžeto pasiūlymus, turėtų vykti diskusijos? Jei 24 klausime Jūs rinkotės kitus atsakymų variantus, toliau prašome tęsti nuo 26 klausimo
26. Dėl kurių biudžeto pasiūlymų, Jūsų nuomone, būtų tikslinga balsuoti?Privalomas
27. Kurie iš dalyvaujamojo biudžeto dalyvavimo būdų Jus labiausiai tenkintų? (pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymų variantus)Privalomas
28. Nuo kelių metų, Jūsų nuomone, gyventojams galėtų būti suteiktos teisės balsuoti skirstant biudžeto lėšas?Privalomas
29. Kokią ir kokiu būdu informaciją apie dalyvaujamojo biudžeto rezultatus (priimtus sprendimus) Jūs norėtumėte gauti? (pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymų variantus)Privalomas
30. Gal Jums yra tekę gyventi kitose savivaldybėse ar dirbti institucijose, kuriose yra taikomas dalyvaujamasis biudžetas?
31. Jei 30 klausime pasirinkote atsakymo variantą a) "taip", gal galite nurodyti, ar teko dalyvauti procedūrose, kurios priskiriamos dalyvaujamam biudžetui (pvz., pasiūlymų pateikimas, svarstymas, balsavimas ar pan.). Visų kitų maloniai prašome tęsti apklausą nuo 32 klausimo.
32. Kurioje seniūnijoje Jūs gyvenate?Privalomas
33. Jūsų lytis:Privalomas
34. Jūsų amžius:Privalomas
35. Jūs esate:Privalomas
36. Jūsų šeiminė padėtis:Privalomas
37. Kiek vaikų turite:Privalomas
38. Jūsų užimtumas:Privalomas
39. Jūsų aukščiausias pasiektas išsimokslinimas:Privalomas
40. Kiek šeimos narių, kartu su Jumis, sudaro Jūsų namų ūkį?Privalomas
41, Šalis, kurioje Jūs gimėte
42. Jūsų pilietybė: